Våre leverandører

American Biochemicals & Pharmaceuticals (abp) abp er produsenten bak Ristocetin et unikt produkt som er essensielt i diagnosen av von Willebrand sykdom.
Affymetrix-USB Produkter innen PCR/qPCR, biokjemi, sekvensering, PCR clean-up og mer.
Alsac Instrumenttrening og metodeutvikling
AnaSpec Peptid/protein labeling, rekombinante enzymer og proteiner, assay kit, fluoriserende dyes og quenchers, Zebrafisk antistoffer, PCR/qPCR produkter, kloning, ekspresjon og analyse m.m.
anatrace anatrace har mer enn 30 års erfaring med membranproteiner og strukturbiologi, og har et stort utvalget av detergenter og lipider, som DDM, DM, OG, NG, LMNG og GDN
Applikon Biotechnology Leverandør i verdensklasse av avanserte bioreaktorer / fermentorer, fra mikroskala og 2-20-liters autoklaverbare systemer til 120-liters CIP-type pilotanlegg.
biosan Laboratorieutstyr som ristere, shakere, sentrifuger, varmeblokker samt PCR kabinett og laboratoriemøbler m.m.
biosera Serum til celledyrkning
Blue Heron Biotechnology Tilbyr gensyntese - de kan syntetisere de novo nesten enhver sekvens klonet inn i en vektor etter ditt ønske.
Büchi Evaporatorer, spraytørking og enkapsulering, smeltepunktmåling, ekstrahering, Kjeldahl og NIR
Cayman chemical Assay kitt for måling av eikosanoider, frie radikale biomarkører, sykliske nukleotider, cytokiner, hormoner og nitrogenmonoksid, pluss et bredt sortiment av biokjemikalier av høy kvalitet som f.eks eikosanoider, nitrogenmonoksid-reagenser og diverse lipider, fettsyrer, ensymer og antistoffer.
Cell Signaling Technology Antistoffer og relaterte produkter til signaltransduksjonsforskning, for applikasjoner som Western blotting, IF, IHC, Flow cytometri, ChIP, Multiplex, m.m.
Cytocell FISH-prober - hematologi, patologi, onkologi, prenatal og custom FISH-prober.
Cygnus Host Cell Protein (HCP) analyseprodukter som ELISA kit, antistoffer, Western blot kit, og deteksjons- og ekstraksjonskit for Host Cell DNA. I tillegg tilbyr de immunoassay reagenser og kit for immunogenisitetsanalyser
Diagenode Fragmenteringsteknologi og kit for DNA metylering, kromatinstudier, exosomer, proteinekstraksjon m.m.
EdgeBio Reagenser for rensing av nukleinsyrer og rensing før sekvensering. Effektive og raske produkter som minimerer hands-on tiden. Med bl.a. dye terminal remover for å fjerne ekstra reagenser før sekvensering. Raske protokoller med bare to spinn-steg gjort på få minutter.
ELGA Vannrensesystemer for alle applikasjoner og områder.
Eurogentec Antistoffer, peptider, oligoer, gensyntese, biopanning, disponeringstjeneste. Muligheter for GMP produksjon for diagnostikk og vaksineutvikling.
GeneCodes Sequencher - det beste programmet for DNA sekvensanalyse av Sanger og NGS (Next Generation Sequencing ) data.
GenScript Proteinanalyse, antistoffer, CRISPR produkter, rekombinante proteiner, stabile cellelinjer, PCR reagenser, ORF kloner og mer. 
Glen Research Tilbyr blant annet fosforamiditer og solide system og kjemikalier for kjemisk syntese, modifikasjon, merking og rensing av DNA og RNA oligonukleotider.
greiner bio-one Mikroplater, HTS, celledyrkningsplast, sentrifugerør, petriskåler, PCR-plast, proteinkrystalliseringsplast, løsninger for biobanking m.m.
INTEGRA Instrumenter og system for mediaproduksjon, væskehåndetring, celledyrkning og sterilisering.
LabRobot - Dilucup Dilucups og Dilushakere erstatter tillaging av fortynningsvann til mikrobiologiske prøver og gjør seriefortynning enklere.
LONZA Celledyrkningmedier og reagenser/supplementer, primærceller, transfeksjonssystem og reagenser, standard- og spesialagaroser, ferdigstøpte proteingeler, FlashGel system med gelkassetter m.m.
Miele Professional Profesjonelle oppvaskmaskiner for laboratorier, samt oppvaskmidler m.m.
Molecular Dimensions Ledende leverandør av screens, reagenser, forbruk og instrumenter til krystallografi. De tilbyr en mengde innovative og nyutviklede screens og reagenser, som f.eks. RUBIC og Durham protein stability screens, The BCS screen, MIDASplus og Crystallophore
No1.
MSE

Kvalitetssentrifuger produsert i England. Tilgjengelig fra 24 x 1.5/2 mL mikrosentrifugerør til sving-ut rotor for 4 x 250 mL flaske, blodprøverør og mikrotiterplater, med eller uten kjøling.

NanoDrop NanoDrop mikrovolum spektrofotometer for kvantifikasjon av DNA, RNA og proteiner i 1-2 ul prøvevolum. Vi gjør også service på alle NanoDrop modellene
New England BioLabs Restriksjonsenzymer, Polymeraser, Kloning, NextGen enzymer og kit, markører og stiger, kompetente celler, glykobiologi, epigenetikk, protein ekspresjon m.m.
OriGene Humane fullengde kloner, rekombinante proteiner, celleekstrakter, antistoffer.
Orion Elektrokjemi - pH, ISE, konduktivitet, oppløst oksygen (DO), elektroder, metere
Polyplus transfection Innovative løsninger for transfeksjon av nukleinsyrer til forskning, bioproduksjon og terapeutika. 
Protein Ark Prøveopparbeiding og separasjonsløsninger av proteiner gjennom filtrering, kolonner og resiner. De mest populære produktene er Äkta kolonner HiFliQ, Proteus spinnkolonner, Proteus X-spinner for klebrige prøver, samt quick Comassie og IPTG.
radleys Reaksjon- og syntesestasjoner, varmeplater med rører, platekaruseller, varme og kjølemantler, kjemiske arbeidstasjoner, rørere, temperaturkontrollere, vakuumpumper, kondensere, resirkulasjonskjølere med mer.
riboxx riboxx life sciences tilbyr validerte produkter til gene knockdown ved RNA interferens (stort utvalg av siRNA, miRNA mimics, miRNA inhibitorer, inkludert kontroller til alle disse), og aktivering av immunceller ved Toll-like reseptor 3 ligander.
Rockland Primær- og sekundærantistoffer, reagenser m.m.
sage science Fraksjonering av DNA – Next Generation Sequencing.
Shimadzu Gass- og væskekromatografi (GC, LC), Massespektrometer, Spektrofotometere, TOC, MALDI, Protein Sekvensator, vekter, mikrochip basert elektroforesesystem, m.m.
TPP Celledyrkningsplast, seriologiske pipetter, vakumfiltrering, sprøytefiltre m.m.
transOMIC shRNA screeingbibliotek, reagenser til CRISPR-Cas9, gRNA og vektordesign, Cas9 vektordesign, cDNA kloner, lentivirale ORF kloner, lentivirale partikler, yeast knock-out. 
Vector Laboratories Reagenser til immunohistokjemi/immunocytokjemi, merking, immunofluoriscence, in situ hybridisering, blotting reagenser, ELISA, Flow Cytometri, Glycobiologi etc. VectaStain