Våre leverandører

Alpha-Tec_Logos_380x106.png Alpha-Tec
Dekontamineringsreagenser til mykobakteriologi. Rigid pH kontroll ved hjelp av NAC-PAC Red, NPC-67 nøytraliseringsbuffer, PRB Pellet Resuspensjonsbuffer.
abp.jpg American Biochemicals & Pharmaceuticals (abp)
abp er produsenten bak Ristocetin et unikt produkt som er essensielt i diagnosen av von Willebrand sykdom.
anaspec-logo-high-resolution.jpg AnaSpec
Peptid/protein labeling, rekombinante enzymer og proteiner, assay kit, fluoriserende dyes og quenchers, Zebrafisk antistoffer, PCR/qPCR produkter, kloning, ekspresjon og analyse m.m.
Anatrace_279_Spot.jpg anatrace
anatrace har mer enn 30 års erfaring med membranproteiner og strukturbiologi, og har et stort utvalget av detergenter og lipider, som DDM, DM, OG, NG, LMNG og GDN
Applikon_Logo_Blue_2000.png Applikon Biotechnology
Leverandør i verdensklasse av avanserte bioreaktor- og fermentorsystemer, inklusive kontrollsystemer, programvare og sensorer. Fra mikroskala og 2-20-liters autoklaverbare reaktorer til 120-liters CIP-type pilotanlegg og industriskala.
AusDiagnostics.png AusDiagnostics
CE-IVD godkjente paneler til deteksjon av bakterier, virus, parasitter og sopp. Panelene brukes i kombinasjon med HighPlex (24 pasientprøver) eller UltraPlex (96 pasientprøver). 
BioMedica.png Biomedica
CE-IVD godkjente immunoassays i segmentene Ben metabolisme, kardiovaskulært, Oksidativt stress, Borreliose, Nefrologi og transplantasjon, Glycomics og annet. I tillegg kan de tilby analyseservice innen Elisa, Luminex, NGS og microRNA.
bioplastics logo.jpg BioPlastics
Produsent av PCR/qPCR plater, strips og rør  
biosan logo.png Biosan
Laboratorieutstyr som ristere, vipper, sentrifuger, varmeblokker, PCR kabinett, laboratoriemøbler med mer. Blant våre kunder er Biosan populært da de produserer enkelt, robust utstyr som fungerer slik det skal.
biosera.jpg Biosera
Serum til celledyrkning
biotium-logo-final.png Biotium
Antistoffer, assays, substrater, innmerkingskit og mer. De fokuserer og tilbyr fluorescent verktøy av høyeste kvalitet, inkludert deres egne patenterte GelRed® dyes, CF® dyes, NucView® Caspase-3 Substrates, EvaGreen® dyes, og TrueBlack® Background Reducers. 
blueheron.png Blue Heron Biotechnology
Tilbyr gensyntese - de kan syntetisere de novo nesten enhver sekvens klonet inn i en vektor etter ditt ønske.
cayman_chemical_logo.gif Cayman chemical
Assay kitt for måling av eikosanoider, frie radikale biomarkører, sykliske nukleotider, cytokiner, hormoner og nitrogenmonoksid, pluss et bredt sortiment av biokjemikalier av høy kvalitet som f.eks eikosanoider, nitrogenmonoksid-reagenser og diverse lipider, fettsyrer, ensymer og antistoffer.
logo_CST.png Cell Signaling Technology
Antistoffer og relaterte produkter til signaltransduksjonsforskning, for applikasjoner som Western blotting, IF, IHC, Flow cytometri, ChIP, Multiplex, m.m.
CytoCell Logo CMYK.jpg Cytocell
FISH-prober - hematologi, patologi, onkologi, prenatal og custom FISH-prober.
cygnus_logo_smaller.png Cygnus
Host Cell Protein (HCP) analyseprodukter som ELISA kit, antistoffer, Western blot kit, og deteksjons- og ekstraksjonskit for Host Cell DNA. I tillegg tilbyr de immunoassay reagenser og kit for immunogenisitetsanalyser
Diagenode-EPI.png Diagenode
Fragmenteringsteknologi og kit for DNA metylering, kromatinstudier, exosomer, proteinekstraksjon m.m.
EdgeBioLogo_4c.jpg EdgeBio
Reagenser for rensing av nukleinsyrer og rensing før sekvensering. Effektive og raske produkter som minimerer hands-on tiden. Med bl.a. dye terminal remover for å fjerne ekstra reagenser før sekvensering. Raske protokoller med bare to spinn-steg gjort på få minutter.
eurogentec.jpeg Eurogentec
Antistoffer, peptider, oligoer, gensyntese, biopanning, disponeringstjeneste. Muligheter for GMP produksjon for diagnostikk og vaksineutvikling.
genscript.png GenScript
Proteinanalyse, antistoffer, CRISPR produkter, rekombinante proteiner, stabile cellelinjer, PCR reagenser, ORF kloner og mer. 
GlenResearch_logo_CMYK.jpg Glen Research
Tilbyr blant annet fosforamiditer og solide system og kjemikalier for kjemisk syntese, modifikasjon, merking og rensing av DNA og RNA oligonukleotider.
Greiner_Bio-One_Logo_RGB_03.png Greiner bio-one
Mikroplater, HTS, celledyrkningsplast, sentrifugerør, petriskåler, PCR-plast, proteinkrystalliseringsplast, løsninger for biobanking m.m.
HTG.png HTG Molecular Diagnostics (HTG)
Instrumenter, reagenser og service for applikasjoner til molekylær profilering. HTG EdgeSeq-plattformen og tilhørende multiplex panel automatiserer Next-Generation sekvensering (NGS) av faste og flytende prøver, selv med svært begrenset prøvemengde. Vil identifisere biomarkører som er viktige for presisjonsmedisin, for å forstå den kliniske relevansen av disse funnene, og til slutt å identifisere behandlingsalternativer. 
integra_logo_4c.jpg INTEGRA
Verdenskjent produsent av utstyr til mikrobiologi og celledyrkning. Deres Pipetboy pipettefyller finnes i nær sagt alle slags laboratorier. Instrumenter for medieproduksjon, væskehåndtering, flammesterilisering og system for automatisert produksjon av agarskåler.
LabRobot_LOGO.png Labrobot
Dilucups og Dilushakere erstatter tillaging av fortynningsvann til mikrobiologiske prøver og gjør seriefortynning enklere.
LONZA logo transparent.png LONZA
Celledyrkningmedier og reagenser/supplementer, primærceller, transfeksjonssystem og reagenser, standard- og spesialagaroser, ferdigstøpte proteingeler, FlashGel system med gelkassetter m.m.
Molecular-Dimensions-logo.png Molecular Dimensions
Ledende leverandør av screens, reagenser, forbruk og instrumenter til krystallografi. De tilbyr en mengde innovative og nyutviklede screens og reagenser, som f.eks. RUBIC og Durham protein stability screens, The BCS screen, MIDASplus og Crystallophore No1.
Thermo_Logo.png NanoDrop
NanoDrop mikrovolum spektrofotometer for kvantifikasjon av DNA, RNA og proteiner i 1-2 ul prøvevolum. Vi gjør også service på alle NanoDrop modellene
neb_logo_409.png New England BioLabs
Restriksjonsenzymer, Polymeraser, Kloning, NextGen enzymer og kit, markører og stiger, kompetente celler, glykobiologi, epigenetikk, protein ekspresjon m.m.
Nextal_H_Spot.png NeXtal Biotech
EasyXtal plater, screens og tilbehør til krystallografi.
Origene Color.png OriGene
Humane fullengde kloner, rekombinante proteiner, celleekstrakter, antistoffer.
polyplus-transfection-logo-high-resolution.jpg Polyplus transfection
Innovative løsninger for transfeksjon av nukleinsyrer til forskning, bioproduksjon og terapeutika. 
ProteinArk HiRes.jpg Protein Ark
Prøveopparbeiding og separasjonsløsninger av proteiner gjennom filtrering, kolonner og resiner. De mest populære produktene er Äkta kolonner HiFliQ, Proteus spinnkolonner, Proteus X-spinner for klebrige prøver, samt quick Comassie og IPTG.
Qkine-master-logo-grey[1].png Qkine
Vekstfaktorer og cytokiner, spesielt for stamceller, organoider og regenerativ medisin.
qnostics.png Qnostics
Leverandør av uavhengige prosesskontroller til molekylærdiagnostikk innenfor mikrobiologi. Kontrollene brukes som på samme måte som pasientprøver fra ekstraksjon til deteksjon. 
Radleys logo 09.jpg radleys
Reaksjon- og syntesestasjoner, varmeplater med rører, platekaruseller, varme og kjølemantler, kjemiske arbeidstasjoner, rørere, temperaturkontrollere, vakuumpumper, kondensere, resirkulasjonskjølere med mer.
RIBOXX_Pharmaceuticals_logo_logotype.png riboxx life sciences
Validerte produkter til gene knockdown ved RNA interferens (stort utvalg av siRNA, miRNA mimics, miRNA inhibitorer, inkludert kontroller til alle disse), og aktivering av immunceller ved Toll-like reseptor 3 ligander.
Rockland Logo High Res JPEG.JPG Rockland
Primær- og sekundærantistoffer, reagenser m.m.
Sage Logo 2014.png sage science
Fraksjonering av DNA – Next Generation Sequencing.
TPP_Logo_WEB.jpg TPP
Celledyrkningsplast, seriologiske pipetter, vakumfiltrering, sprøytefiltre m.m.
TransOMIC_logo_Green-Grey-516x216.png transOMIC
shRNA screeingbibliotek, reagenser til CRISPR-Cas9, gRNA og vektordesign, Cas9 vektordesign, cDNA kloner, lentivirale ORF kloner, lentivirale partikler, yeast knock-out. 
vector_laboratories_logo_transparent.png Vector Laboratories
Reagenser til immunhistokjemi/immuncytokjemi, merking, immunfluorescens, in situ hybridisering, blotting reagenser, ELISA, Flow Cytometri, Glycobiologi etc.