Om BioNordika

BioNordika AS ble stiftet i 1986 under navnet MedProbe og har siden den gang gjennomgått en rekke endringer. Firmaet fikk svensk eierskap i 2008, og ble videresolgt til svenske Addtech i 2012. I 2013 ble BioNordika og Bergman fusjonert. For å redusere forvirring i markedet ble begge firma representert i det nye navnet, BioNordikaBergman. Navnet ble behold frem til 1. oktober 2016, hvorpå firmanavnet ble endret tilbake til BioNordika AS.

BioNordika tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester med fokus på celle-, mikro- og molekylærbiologi, immunologi, og diagnostikk.

Vår visjon

BioNordika sitt mål er å bidra til ett bærekraftig samfunn gjennom å levere gode produkter med riktig kvalitet, til rett tid og avtalt pris for våre kunder, samt at virksomheten drives lønnsomt over tid til nytte for kunder, eierne og de ansatte. BioNordika har ambisjon om å være i forkant av utviklingen og yte den beste support for våre kunder og leverandører.

Dette omfatter:

  • Fastsettelse og oppfølging av kundetilfredshet
  • Være ansvarlig og kvalitetsbevisst
  • Etterleve alle myndighetskrav til vår virksomhet
  • Kompetanseutvikling for at medarbeidere har riktig kunnskap til å bidra i kvalitets- og utviklingsarbeidet internt, samt å kunne følge opp våre leverandører.
  • ISO 9001 sertifisering
  • Eksternt og internt miljøarbeid (miljøfyrtårn sertifiserte) - Kontinuerlig forbedring av våre tjenester

I BioNordika skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Retningslinjene bygger på BioNordika sine kjerneverdier og etiske retningslinjer, som vi også er pålagt gjennom vårt konsern og AddLifes Code of Conduct.

Vi er medlem i Melanor

Melanor er bransjeorganisasjonen for medtek og lab i Norge. Med om lag 150 medlemsbedrifter og over 3000 ansatte utvikles, produseres og leveres utstyr til helse-Norge, forskning, utdanning og industri. Sammen med medlemmene sine, bidrar Melanor til å løse viktige nasjonale oppgaver, og arbeider for at bransjen skal ha gode rammebetingelser. På den måten bidrar de til at brukere, pasienter og fagmiljøer får tilgang til de beste løsningene, til videreutvikling av Norges helse- og velferdsordninger og til forskning ved sykehus, universiteter, høyskoler og i industrien.
Les mer om Melanor her.

Vi er en Miljøfyrtårn-virksomhet

I 2018 ble vi Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet. Vi jobber konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, og ønsker å gjøre vårt for å bidra til en grønn fremtid. 
Les mer om Miljøfyrtårn her

Vår historie