Ekstraksjon

BUCHI har dedikerte ekstraksjon løsninger, fra den klassiske bestemmelse av fett, til analyse av rester og forurensinger i forskjellige matrikser. Vi dekker hele spekteret av automatiserte ekstraksjonsmetoder, fra Soxhlet, til hot extraction og pressurized solvent extraction. Våre løsninger gir mulighet for perfekt integrering i arbeidsflyten, og dermed minimere manuelle trinn.

For mer informasjon se her.
 

Ekstraksjon