Partikkelstørrelseanalyse

Partikkelstørrelsesfordeling er en unik egenskap for pulver, og er en viktig fysisk egenskap for å bestemme oppførsel og naturen til et pulver.
Av denne grunn må partikkelstørrelsesfordeling måles ved håndtering av pulver.

Les mer her.

Partikkelstørrelseanalyse