Spektroskopi

Vi tilbyr et stor utvalg instrumenter til spektroskopi. Alt fra NanoDrop til DNA, RNA og protein-analyse, til mer omfattende spektrofotometer fra Shimadzu som f.eks. UV-1900 og UV-3600 Plus. 


Fluorescence spektroskopi

Les mer her.

Fluorescence spektroskopi

FTIR spektroskopi

Vi tilbyr en rekke FTIR-systemer fra Shimadzu, med høy oppløsning, høy følsomhet og en rekke tilleggsinstrumenter som f.eks. en IR-mikroskopenhet, som lette automatiseringen. FTIR-systemene kan benyttes i et bredt spekter av strukturelle analyser eller ikke-destruktive måleapplikasjoner. 

...  Les mer   
FTIR spektroskopi

NanoDrop - Microvolume Spectrophotometer

Thermo Scientific NanoDrop-instrumenter var de første mikrovolum UV-Vis-spektrofotometre og fluorospektrometre designet spesielt for livsvitenskapsmarkedet og har fundamentalt endret DNA-, RNA- og proteinanalyse. Med mer enn 35.000 instrumenter i laboratorier over hele verden, har NanoDrop-instrumenter blitt anerkjent standard for mikrovoluminstrumentering.

...  Les mer   
NanoDrop - Microvolume Spectrophotometer

NIR

NIR-analyse tilbyr raske, rimelige og presise resultater. Det muliggjør sanntidsbeslutninger for bedre kvalitet og høyere produktivitet. BUCHI sin NIRSolutions støtter deg i å mestre daglige utfordringer, fra innspeksjon av innkommende varer til utgivelse av ferdig produkt.

For mer informasjon se her.

NIR

UV-Vis spektroskopi

Shimadzu har med sin UV-/VIS-serie sikret seg en førende plass på verdensmarkedet. Med et meget bredt program er det mulig å imøtekomme ethvert behov uten å gå på kompromiss med kvalitet og kunnskap. 

...  Les mer   
UV-Vis spektroskopi