NanoDrop - Microvolume Spectrophotometer

Thermo Scientific NanoDrop-instrumenter var de første mikrovolum UV-Vis-spektrofotometre og fluorospektrometre designet spesielt for livsvitenskapsmarkedet og har fundamentalt endret DNA-, RNA- og proteinanalyse. Med mer enn 35.000 instrumenter i laboratorier over hele verden, har NanoDrop-instrumenter blitt anerkjent standard for mikrovoluminstrumentering.


NanoDrop One/OneC

NanoDrop One/OneC Mikrovolum UV-Vis Spektrofotometer er et frittstående spektrofotometer med touchskjerm.

Dette instrumentet brukes for å måle konsentrasjon og renhet av DNA, RNA eller proteinprøve. Konsentrasjonen kalkuleres etter Beers Lov (A = ε*l*c), og krever kun 1-2 ul prøvevolum.

NanoDrop One gir svært nøyaktige absorbansmålinger, uten behov for fortynning eller andre reagenser. NanoDrop One brukes helt uten forbruksvarer (annet enn pipetter, vann og tørkepapir).

NanoDrop One/OneC
 • Har innebygd touchskjerm, og det er derfor ikke behov for ekstern PC
 • Overfører enkelt data til USB, via WiFi eller til PC direkte via kabel
 • Har automatisk måling, som vil si at målingene begynner umiddelbart når pidestall-armen lukkes
 • Måleområde er 2.0 - 27,500 ng/µL dsDNA og 0.06 - 820 mg/mL BSA
 • Krever kun 1-2 ul prøve
 • NanoDrop OneC har i tillegg til pidestallen en kuvetteport for måling av større volum prøve, fortynnede prøver, bakteriekulturer eller kinetikkassay
 • Beregner prøvens renhetsforhold ved A260/A280 og A260/A230 nm
 • Ferdig programmerte metoder for: dsDNA, ssDNA, RNA, Protein A280, Microarray, Protein & Labels, Pierce 660, Bradford, BCA og Lowry med flere
 • Svært brukervennlig programvare
 • Valgfritt software er tilgjengelig for gratis nedlastning til PC, og kan bruker for nærmere analyse av data
 • Integrert læringssenter, med informasjon om teknologien, metodene, feilsøking, vedlikehold og mye mer
 • Svært enkel vedlikehold
 • Acclaro teknologi for utvidet informasjon om prøven
Acclaro Sample Intelligence Technology
 • Acclaro varsler om kvaliteten på prøven detektere kontaminanter som DNA i RNA prøve og RNA i DNA prøve, protein, fenoler, og guadinin-HCl. Varsler om kontaminanter og korrigerer resultatet om ønskelig
 • Har også innebygd sensor og bildeanalyse for å sikre integriteten av målingene
 • Varsler om dårlig renhet, kontaminanter, bobler i prøven eller ufullstendig applisering av prøve
 • Læringssenter med teknisk support, guidet feilsøking, informasjon om teknologien, applikasjoner og vedlikehold
 • Les mer i Acclaro FAQ
NanoDrop One vs NanoDrop 1000 og NanoDrop 2000/2000C

Thermo Scientific har gjort en analyse av forskjellige NanoDroper og satt opp en sammenlikning. Se tabellene på side 2 i denne pdf.
 

Kat. nr.  Produkt Brosjyre Brukermanual Software download
ND-One-W NanoDrop One Last ned Last ned Link
ND-OneC-W NanoDrop OneC
Priser og bestilling

Kontakt oss gjerne for prisinformasjon eller bestilling via e-post

NanoDrop 2000/2000C

For nøyaktig kvantifikasjon av 1-2 µl DNA, RNA eller protein på få sekunder.

 • Enkel Software med ferdig programmerte metoder og mulighet for custom-metode
 • NanoDrop 2000c har rom for måling med kuvette
 • Mulighet for røring og temperaturkontroll ved 37°C
NanoDrop 2000/2000C
Kat. nr.  Produkt Brukermanual Mer info
ND2000-EU NanoDrop 2000 Last ned Link
ND2000C-EU NanoDrop 2000c
Priser og bestilling

Kontakt oss gjerne for prisinformasjon eller bestilling via e-post

NanoDrop 8000

For nøyaktig kvantifikasjon av 1-2 µl DNA, RNA eller protein på få sekunder.

 • Kapasitet til å måle 8 prøver samtidig
 • Kvantifikasjon av 96 prøver tar nå bare 6 minutter!
 • Enkel Software med ferdig programmerte metoder og mulighet for custom-metode
 • Maskinen har en hendig holder for mikrotiterplate, som visualiserer neste rad med prøver klar for måling
NanoDrop 8000
ND8000(EU) NanoDrop 8000 Brukermanual Mer info
Priser og bestilling

Kontakt oss gjerne for prisinformasjon eller bestilling via e-post

NanoDrop Lite

NanoDrop Lite er det enkleste NanoDrop instrumentet.

 • Måler konsentrasjon av DNA og RNA ved 260 nm
 • Måler 260/280 ratio
 • Måler proteinkonsentrasjon ved 280nm
 • Innebygd skjerm og programvare
 • Et oppladbart batteri gjør at den enkelt kan fraktes rundt
 • En dockingstasjon med printer gjør data lett tilgjengelig
NanoDrop Lite
Kat. nr.  Produkt Brukermanual Mer info
ND-NDL-EU NanoDrop Lite Spectrophotometer Last ned Link
ND-NDL-PR-EU NanoDrop Lite Spectrophotometer with printer
Priser og bestilling

Kontakt oss gjerne for prisinformasjon eller bestilling via e-post

NanoDrop 3300

NanoDrop 3300 fluorospektrometer brukes for å måle selektiv konsentrasjon av DNA, RNA og protein.

I 1 µl prøve kan denne maskinen måle prøver med ned til 1 picogram/µl av dsDNA.

NanoDrop 3300 har stor fleksibilitet og måler et bredt utvalg av fluorescerende assays.

NanoDrop 3300
ND-3300 NanoDrop 3300 Brukermanual Mer info
Priser og bestilling

Kontakt oss gjerne for prisinformasjon eller bestilling via e-post

Kontaktperson: Kristin Lundemo Sønsteby

Kristin er ansvarlig for våre produkter innen blant annet celledyrkning, primærceller, transfeksjon og endotoksintesting. I tillegg til dette kan hun hjelpe deg med reagenser og utstyr for Next-Gen sekvensering og Fluorescense In Situ Hybridisering (FISH) analyser. Med erfaring fra flere titalls demonstrasjoner og opplæringer, kan hun også svare på alle spørsmål du måtte ha angående NanoDrop instrumenter.

kristin@bionordika.no

Kontaktperson: Kristin Lundemo Sønsteby