Applikon bioreaktorer og fermentorer fra Getinge

Uansett hvilken bioreaktor eller fermentor du behøver, kan vi hjelpe deg med et Applikon-system fra Getinge. Alle skalaer er tilgjengelige, fra benk-størrelse reaktorer i glass og stål, opp til pilot- og produksjonsanlegg på flere tusen liter. Vi kan levere reaktorsystemer for prosessoptimalisering, studier, utdanning, oppskalering eller produksjon. Applikon systemer passer for alle sektorer: Akademisk og medisinsk forskning, bioteknologisk prosessutvikling, og industri.

Getinge er kjent for sin enestående kvalitet og gode produkter. Som din lokale distributør av Applikon reaktorsystemer vil vi samarbeide med deg og sørge for at du får en løsning som passer dine behov.


Også etter at reaktorsystemet er installert vil vi være på plass, og sørge for at dere får god oppfølging og brukerstøtte.

Kontakt oss for å få tilsendt en katalog med Getinge Applikon bioreaktorer og løsninger.

Bioreaktorer

Applikon bioreaktorer kommer i mange utførelser:

 • Mikrofermenteringssystem, kassett med arbeidsvolum 1 ml til 5 ml
 • Borosilikat, reaktorkolbe med totalvolum fra 250 ml til 20 liter
 • Engangsreaktorer, reaktorkolbe med totalvolum fra 500 ml til 3 liter
 • Pilot stål, totalvolum fra 15 til 270 liter
 • Produksjon stål, totalvolum opp til 5000 liter
Bioreaktorer

Applikon bioreaktorsystemer skreddersys for å passe dine behov. Systemene settes normalt opp for cellekulturer eller mikrobiologiske kulturer (gjær og bakterier), og kan gjøres så spesialiserte eller generelle som du har behov for. Applikon systemer er også meget gode på oppskalering, noe som gjør det lett å overføre prosesser fra screening via optimalisering og opp til produksjon.

Kontakt oss for mer informasjon.

Kontrollsystemer

Applikon bioprosesskontrollere kombinerer pålitelig og nøyaktig kontroll av alle parametere med brukervennlige løsninger og enkel betjening. Kontrolleren settes normalt opp for cellekultur eller mikrobiologisk kultur (gjær og bakterier), og styrer alle bioprosessparametere: pH, temperatur, oppløst oksygen, røring, antiskum og væskenivå. Kontrollerne kommer med tilkoblingsmuligheter for digitale og analoge sensorer og systemer, for eksempel kan man koble til vekter, eller eksterne sensorer med 4-20 mA signal. Utvidet I/O-kort kan monteres ved behov for økt fleksibilitet.

Kontrollsystemer

Avhengig av valgt kontrollsystem kan det styres lokalt på instrumentet, via nettleser på datamaskin eller nettbrett, eller med egen programvare. For industri tilbys programvare kompatibel med Emerson DeltaV, Allen Bradley og Siemens PLC.

Kontakt oss for mer informasjon.

Programvare

Applikon tilbyr programvare fra enkel datalogging og lagring opp til komplette, automatiserte kontrollsystemer for industri:

 • Lucullus er et kostnadseffektivt og skalerbart dataprogram som passer de fleste bruksområder. Grunnpakken som leveres med Applikon systemer tillater logging, lagring og eksport av data, mens mer avanserte utgaver kan brukes til automatisering av prosesskontroll, dataanalyse, rapportgenerering og planleggingssystem for medieproduksjon og reservering av reaktorer. Alle data lagres i en samlet Oracle database.
Programvare
 • V-Control er DeltaV-basert, og passer for dem som allerede benytter eller ønsker å benytte dette. Den gir full prosesskontroll, automatisering og kontroll på data fra utvikling til produksjon. Med bruk av DeltaV i både utviklingsavdelingen og produksjon sikres rask og problemfri oppskalering, med redusert tidsbruk og kostnader som resultat.

Kontakt oss for mer informasjon.

Sensorer og bioprosess-analyse

For full kontroll over et bioreaktorsystem behøves pålitelige sensorer. Applikon tilbyr en rekke ulike alternativer:

 • AppliSens sensorer - for pH, oppløst oksygen og RedOx-potensiale.
 • Temperatursensor - Pt100
 • Biomassesensor - for kontinuerlig overvåkning
 • Avgassanalyse - Kassettbasert system for analyse av gassnivå i reaktoreksos: Oksygen, karbondioksid, metan, hydrogen og etanol.

Kontakt oss for mer informasjon.

Sensorer og bioprosess-analyse

Komplette systemer klare for bruk - Biobundle

For å gjøre prosessen med å komme i gang enklest mulig, leveres mange av Applikons reaktorsystemer som en ferdig pakkeløsning – Biobundle. En Biobundle konfigureres av deg i samarbeid med produktspesialist, basert på hva systemet skal brukes til. Ut fra dette plukkes en startpakke, som kan tilpasses med ekstra valg og funksjoner etter behov. En Biobundle leveres komplett med programvare, reservedeler, og nok forbruksmateriell til at man kan montere det og ta systemet i bruk ‘rett ut av esken’.

Kontakt oss for mer informasjon.

Komplette systemer klare for bruk - Biobundle

Opplæring

Avhengig av deres erfaringsgrunnlag tilbyr vi brukertilpasset opplæring:

 • Veiledning og brukerstøtte for dem som allerede har erfaring med Applikon systemer
 • Introduksjon til Applikon utstyr for dem som har erfaring med bioreaktorer, men ikke har arbeidet med Applikon systemer tidligere
 • Full opplæring på utstyr og prosess for dem uten tidligere erfaring med bioreaktorer
Opplæring

Opplæringen kan utføres i deres lokaler, i Getinge Applikon opplæringssenter i Nederland eller via nett.

Kontakt oss for mer informasjon.

Kontaktperson: Per Odin Hansen

Per Odin har erfaring fra diagnostisk molekylærbiologi og bioteknologisk forskning og utvikling. Du kan spørre ham om hjelp med instrumenter for medieproduksjon fra Integra og biorektorer fra Applikon. Han kan også hjelpe deg med småinstrumenter – alt som rister, rører, varmer eller snurrer.

perodin@bionordika.no

Kontaktperson: Per Odin Hansen