Cellebiologi

Antistoffer

Vi tilbyr primær- og sekundærantistoffer, kontroller m.m. av beste kvalitet fra våre leverandører: Cayman Chemical, Cell Signaling Technology (CST), GenScript, Origene, Rockland, og Vector Laboratories. 
Ta gjerne kontakt med oss hvis ikke finner det du leter etter så kan vi hjelpe deg.
Vi tilbyr også antistoffproduksjon dersom det antistoffet du trenger ikke finnes tilgjengelig kommersielt. 

...  Les mer   
Antistoffer

Antistoffproduksjon

Finner du ikke de antistoffene du trenger kommersielt?
Vi tilbyr produksjon av monoklonale og polyklonale antistoffer basert på dine behov.

...  Les mer   
Antistoffproduksjon

Assay kits

Vi tilbyr et stort utvalg assay kits til forskjellige applikasjoner. 

Noen eksempler:
Caymans`s Prostaglandin E2 EIA kits er kjent verden over, 8-Isopostane EIA Kit er ofte sitert i studier på oksidativt stress, mens LDH Cytotoxicity Assay Kit er det mest populære assayet for celleviabilitet.
Lonza tilbyr spesifikke assay kit for ben- og fett-celletyper, samt assays for celleproliferasjon, apoptose og cytotoksisitet som er svært enkle i bruk.

...  Les mer   
Assay kits

Biokjemikalier

Vi fører biokjemikalier fra Cayman Chemical med høy renhetsgrad til bruk i forskning.

...  Les mer   
Biokjemikalier

Celledyrkning

Vi fører celledyrkningsmedier og reagenser fra Lonza og serum til celledyrkning fra Biosera.

Utvalget av produkter for celledyrkning er enormt. Vi fører produkter fra Greiner bio-one og TPP, og tilbyr alt fra standard celledyrkningsprodukter som flasker, plater, rør, celleskraper og serologiske pipetter til spesialiserte produkter som f.eks. 3D celledyrkning, vakumfiltersystem, cryoprodukter for biobanking og plater for luminescence/fluorescence.

...  Les mer   
Celledyrkning

Immunohistokjemi (IHC)

Immunhistokjemi (IHC) er en teknikk for å detektere et eller flere antigener i et vevssnitt eller et celleutstryk. Spesifikke antistoffer mot de aktuelle antigenene inkuberes sammen med vevssnittet eller celleutstryket, og disse vil bindes spesifikt til antigenet dersom det finnes i prøven. Vi tilbyr både validerte IHC antistoffer og flere typer deteksjonssystem. 

...  Les mer   
Immunohistokjemi (IHC)

Life Science Lab Instrumenter

Shimadzu tilbyr instrumenter innen elektroforese, proteinsekvensering, MALDI-TOF MS, Imaging, Bio Pharmaceutical, Dried Plasma Spots og Imaging MS.

Shimadzu Life Science Lab Instrumenter er fokusert på å utvikle nye verktøy for å bidra til å akselerere life science forskning ved å integrere kjemi med inovativ teknologi for å oppnå en unik posisjon som en leverandør av løsninger for life science.

Shimadzu samler teknologier og verktøy som hjelper deg å finne ut mer om den biologiske prøven. Enten det er et gel-basert eksperiment for å forstå proteinuttrykk, karakterisering av forskjeller i metabolisme i pasientstudier eller bildebehandling av vev med massespektrometri, kan Shimadzu hjelpe deg å finne ut mer om biologien ved sykdommen.

Les mer om de forskjellige instrumentene her.

Life Science Lab Instrumenter

Mykoplasmadeteksjon

En av de mest vanlige forurensningene i celledyrkningslaboratorier er mykoplasma. Celler infekteres vanligvis via kryss-kontaminering fra utestede infekterte celler (f.eks. via aerosoler dannet under pipettering, ved bruk av same mediumsflasker, at man jobber mer flere enn en celletype av gangen), forurenset materialer, forurenset donorvev (<1%) eller direkte infeksjon fra forskeren.
Mykoplasma vokser sakte og dreper nødvendigvis ikke cellene, men påvirker forskjellige cellulære parametere, som f.eks. forandre cellemembranens antigenisitet, skape forandringer på kromosomalt nivå, inhibere cellemetabolismen, og fragmentere DNA.

...  Les mer   
Mykoplasmadeteksjon

Pipettering

Vi fører Pipetboy og serologiske pipetter, samt filterspisser og standard spisser til vanlige pipetter.

...  Les mer   
Pipettering

Proteinelektroforese

I tillegg til ferdiggeler av forskjellige typer og til forskjellige system, har vi fargeløsninger, stiger og buffere som du trenger når du kjører proteinelektroforese.

...  Les mer   
Proteinelektroforese

Stamceller & primærceller

Primærceller gir deg in vivo relevante resultater - in vitro.
Vi gjør isoleringen, du gjør forskningen.

Et stort utvalg primærceller og stamceller med tilhørende optimaliserte spesialmedium er tilgjengelig fra Lonza.

...  Les mer   
Stamceller & primærceller

Transfeksjon

Vi tilbyr det meste til dine transfeksjoner, alt fra cDNA kloner fra Origene, til spesialiserte instrumenter (Nucleofector) og kit (Amaxa) fra Lonza med optimaliserte protokoller for spesifikke celler.

...  Les mer   
Transfeksjon