Cellebiologi

 • Celledyrkning
 • Stamceller og primærceller
 • Mykoplasmadeteksjon
 • Transfeksjon
 • Antistoffer
 • Western blotting
 • Immunhistokjemi
 • ChIP
 • Assay kits
 • Biokjemikalier

Adipogen Life Sciences

AdipoGen utvikler og produserer nye produkter til life science markedet, inkludert innovative og avanserte ELISA kit, antistoffer (med spesielt fokus på funksjonelle og rekombinante antistoffer) og proteiner. I tillegg isolerer de unike naturlige produkter, og utvikler nye og innovative små molekyler og sjeldne antibiotika.

Adipogen Life Sciences

Deres viktigste fagområder inkluderer inflammasjon og immunresponser, mer spesifikt inflammasomer og medfødt immunitet, B og T-cellers immunregulering, nevroinflammasjon, fedme og SARS-CoV-2.

AdipoGen har flere samarbeidspartnere som bidrar til å støtte produktporteføljen med høykvalitets reagenser.

Utforsk AdipoGen sine produkter for ulike fokusområder her:

Via AdipoGen tilbyr vi følgende merker:

Merke Produkter
AdipoGen Life Sciences Kit, antistoffer, proteiner, små molekyler (biokjemikalier) og tjenester
Alithea Genomics High-throughput RNA-sekvenseringstjenester, kitt og bioinformatikk-løsninger
Ancell Corporation Monoklonale antistoffer, rekombinante fusjonsproteiner, isotype-kontroller og reagenser for immunologiforskning
BioActs Nye og klassiske biofluorescerende prober med høy sensitivitet, renhet og kvalitet, som fluorescerende fargestoffer, optiske materialer for in vitro diagnostiske produkter, nær-infrarøde (NIR) materialer og kontrastmidler for in vivo forskning
BioViotica Sjeldne, biologisk aktive naturlige produkter fra bakterier og sopp
Chemodex Merker (labels), fargestoffer (dyes) og molekylære prober
Chimerigen Avanserte immunsjekkpunkts-proteiner, interleukiner og andre cytokiner
Innaxon Biologiske og syntetiske unike Toll-like Receptor (TLR) ligander
JaICA Produkter relatert til oksidativ stress
RevMAb Rekombinante monoklonale antistoffer fra kanin og geit
South Bay Bio Kvalitetsassays og screeningteknologier med fokus på ubiquitin proteasom systemet
SYNKinase Inhibitorer spesifikke for serin/treonin kinaser (PS/TK), protein tyrosin kinaser (PTK & RTK) og lipidkinaser
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.

Antistoffer

Vi tilbyr primær- og sekundærantistoffer, kontroller m.m. av beste kvalitet fra våre leverandører:
Cayman Chemical, Cell Signaling Technology (CST), GenScript, Origene, Rockland, og Vector Laboratories. 

Vi tilbyr også antistoffproduksjon dersom det antistoffet du trenger ikke finnes tilgjengelig kommersielt. 

Ta kontakt med oss hvis ikke finner det du leter etter så hjelper vi deg gjerne. 

...  Les mer   
Antistoffer

Assay kits

Vi tilbyr et stort utvalg assay kits til forskjellige applikasjoner. 

Noen eksempler:
Caymans`s Prostaglandin E2 EIA kits er kjent verden over, 8-Isopostane EIA Kit er ofte sitert i studier på oksidativt stress, mens LDH Cytotoxicity Assay Kit er det mest populære assayet for celleviabilitet.
Lonza tilbyr spesifikke assay kit for ben- og fett-celletyper, samt assays for celleproliferasjon, apoptose og cytotoksisitet som er svært enkle i bruk.

...  Les mer   
Assay kits

Biokjemikalier

Vi fører biokjemikalier fra Cayman Chemical med høy renhetsgrad til bruk i forskning.

...  Les mer   
Biokjemikalier

Cayman Chemical

Cayman Chemical er leverandør av biokjemikalier, assay kits, ELISA kit, kjemikalier, antistoffer, proteiner og små molekyler. Deres portefølje inneholder nærmere 50.000 produkter til bruk i ELISA, måling av enzymaktivitet, Flow Cytometri, Immunokjemi, immunfluorescens, immunhistokjemi, massespektrometri og western blot. Cayman Chemical er kjent for å levere svært rene produkter av høy kvalitet og brukes ofte i forskning på kreft, oksidativ stress, epigenetikk, nevrovitenskap, inflammasjon, metabolisme, cellebiologi, biokjemi, plantebiologi, toksikologi og mange andre forskningsområder.

Cayman Chemical

Vi har vært distributør av Cayman Chemical siden 2012. I løpet av den tiden har vi opparbeidet en solid erfaring med distribusjon og forsendelse, samt god kunnskap om produktene. Vi bistår gjerne i spørsmål knyttet til levering og forsendelse, spesialbestillinger med store volum, bruk og feilsøking av produktene. Vi samarbeider svært godt med leverandøren, og opplever at Cayman Chemicals tekniske support team har rask og eksepsjonelt god respons.

Flere av Cayman Chemicals produkter er klassifisert som legemidler til ikke-medisinsk bruk. Vi har tett samarbeid med Statens Legemiddelverk, og vi påser selvfølgelig at både vi og potensielle kunder til enhver tid følger lovverker for kjøp og import og slike produkter. Vi har importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruk.

Se produkter relatert til forskningsområde: 


Utvalgte produkter: 

514010 Prostaglandin E2 EIA Kit - Monoclonal Les mer
501620 Citrullinated Histone H3 (Clone 11D3) ELISA Kit Les mer
520111 Leukotriene B4 ELISA Kit Les mer
501020 Thromboxane B2 ELISA Kit Les mer
582751 11-keto Testosterone ELISA Kit Les mer
515211 6-keto Prostaglandin F1α ELISA Kit Les mer
19030 Thromboxane B2 Les mer
16882 Clozapine N-oxide Les mer
13264 Platencin Les mer
600450 Glycolysis Cell-Based Assay Kit Les mer
501890 Estradiol ELISA Kit Les mer
10007848 Resolvin E1 Les mer
10010390 Protectin D1 Les mer
24618 BODIPY-Cholesterol Les mer
501620 Citrullinated Histone H3 (Clone 11D3) ELISA Kit Les mer
707002 Catalase Assay Kit Les mer
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.

Celledyrkning

Vi fører celledyrkningsmedier og reagenser fra Biosera og Euroclone, spesialmedier og serumfrie celledyrkningsmedier fra Lonza, serum til celledyrkning fra Biosera, og vekstfaktorer og cytokiner fra Qkine.

Utvalget av produkter for celledyrkning er enormt. Vi fører produkter fra Greiner bio-one og TPP, og tilbyr alt fra standard celledyrkningsprodukter som flasker, plater, rør, celleskraper og serologiske pipetter til spesialiserte produkter som f.eks. 3D celledyrkning, vakumfiltersystem, cryoprodukter for biobanking og plater for luminescence/fluorescence.

...  Les mer   
Celledyrkning

Celletelling

Celletelling er en viktig kvalitetskontrollprosedyre i forskning. For å øke nøyaktigheten og brukervennligheten har Logos Biosystems utviklet et bredt utvalg av automatiserte celletellere og slides til telling av alle typer celler og bakterier. Vi kan også tilby celletellingsreagenser. 

 • LUNA-II: Brightfield Cell Counter
 • LUNA-FX7:  Fluorescence Cell Counter
 • LUNA-FL: Fluorescence Cell Counter
 • QUANTOM Tx™ Microbial Cell Counter
 • Celletellingsslides
 • Celletellingsreagenser
...  Les mer   
Celletelling

CF fargestoffer

CF farger fra Biotium er en serie med nestegenerasjons fluorescerende fargestoffer for merking av biomolekyler som proteiner og nukleinsyrer. CF fargene er tilgjengelig i over 40 farger som spenner over det synlige (VIS) og nær-infrarøde (IR) spekteret.

CF fargestoffer

CF fargene har bedre fotostabilitet, klarhet og signal-to-noise ratio sammenlignet med kommersielt tilgjengelige fargestoffer som for eksempel Alexa Fluor og Cy. I tillegg gir fargestoffene det bredeste utvalget av spektralt unike farger for bruk i både konvensjonell og spektral flowcytometri.

Les mer om CF dyes her. 

Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post

ChIP

Chromatin immunopresipitering (ChIP) er en teknikk som brukes til å identifisere og analysere protein-DNA interaksjoner innenfor genomet in vivo. Målet er å undersøke hvorvidt spesifikke proteiner slik som transkripsjonsfaktorer og ko-faktorer, replikasjonsfaktorer og DNA repareringsproteiner bindes til spesifikke genomiske regioner. Teknikken muliggjør også bestemmelse av potensielle mål for histonmodifikasjoner i genomet.

Uansett hva din foretrukne metode for kromatin-preparering er, har vi et ChIP kit som egner seg.

...  Les mer   
ChIP

ELISA kit

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) kit gjør det mulig med konsekvent og pålitelig måling av target-spesifikke proteiner.

Vi tilbyr et bredt utvalg av ELISA kit som inkluderer fullstendige kit klare til bruk, samt preoptimaliserte reagenser for å designe ditt eget.
ELISA kit er tilgjengelig for et bredt spekter av ulike arter. 

 • FastScan ELISA kits
 • PathScan Sandwich ELISA kits
 • GeniePlex Multiplex Assays
 • DIY ELISA kits
 • Host cell protein (HCP) and bioprocess impurities ELISA kits
...  Les mer   
ELISA kit

Flowcytometri

For å forstå signaliseringsprosesser i normale og patologiske forhold, er identifisering og kvantifisering av signalproteiner nødvendig. Flowcytometri er ideelt for en slik oppgave. Flowcytometri er en fluorescensbasert metode som muliggjør raske, kvantitative og nøyaktige målinger av proteinuttrykk, signaliseringstilstand og flere cellulære kjennetegn.

Fra en rekke leverandører tilbyr vi et stort utvalg produkter til flowcytometri:

 • Antistoffer
 • Assay kits
 • Buffere
 • Fluoriserende farger (dyes)
...  Les mer   
Flowcytometri

Glykobiologi og lektiner

Glykobiologi er et forskningsfelt som utforsker rollen til glykanmodifikasjoner innen en rekke områder, fra tumorbiologi til medisinske oppdagelser. For å få dypere innsikt i dette er lekiner en viktig nøkkelbrikke. Lektiner er en stor klasse glykanbindende proteiner som har sin opprinnelse som planteproteiner kjent for å agglutinere røde blodceller. Siden lektiner binder glykokonjugater på en måte som ligner antigen-antistoff-interaksjoner kan forskere bruke dem til å utforske et bredt spekter av biologiske strukturer og prosesser.

Glykobiologi og lektiner

Vi tilbyr blant annet:

 • Ukonjugert og konjugerte lektiner
 • Lektin screening kit
 • Lektin antistoffer
 • Elueringsløsninger og inhiberende sukker
...  Les mer   

Immunfluorescens

Vi har et stort utvalg produkter til deg som jobber med immunfluorescens, innen blant annet: 

 • Forbehandling av slides
 • Antigendemaskering
 • Quench/blokkering
 • Primærantistoffer
 • Sekundærantistoffer
 • Tertiærreagenser
 • Produkter til behandling av autofluorscence
 • Kontrastfarging og montering
...  Les mer   
Immunfluorescens

Immunhistokjemi

Immunhistokjemi (IHK/IHC) er en teknikk for å detektere et eller flere antigener i et vevssnitt eller et celleutstryk. Spesifikke antistoffer mot de aktuelle antigenene inkuberes sammen med vevssnittet eller celleutstryket, og disse vil bindes spesifikt til antigenet dersom det finnes i prøven. Vi tilbyr både validerte IHK antistoffer og flere typer deteksjonssystem. 

...  Les mer   
Immunhistokjemi

Mykoplasmadeteksjon

En av de mest vanlige forurensningene i celledyrkningslaboratorier er mykoplasma. Celler infekteres vanligvis via kryss-kontaminering fra utestede infekterte celler (f.eks. via aerosoler dannet under pipettering, ved bruk av samme mediumsflasker, at man jobber mer flere enn en celletype av gangen), forurenset materialer, forurenset donorvev (<1%) eller direkte infeksjon fra forskeren.

Mykoplasma vokser sakte og dreper nødvendigvis ikke cellene, men påvirker forskjellige cellulære parametere, som f.eks. å forandre cellemembranens antigenisitet, skape forandringer på kromosomalt nivå, inhibere cellemetabolismen, og fragmentere DNA.

Mykoplasmadeteksjon

For å sikre pålitelige resultater med cellene dine, er det viktig å vite at cellekulturen er fri for mykoplasma. Det kan være utfordrende å oppdage en mykoplasmakontaminasjon fordi det ikke gir endring i pH, farge eller uklarhet i cellekulturmediet, som er vanlige indikatorer på andre kontaminanter. 

Vi kan anbefale MycoAlert ™ Mycoplasma Detection Kit fra Lonza som er en sikker og enkelt test som tar kort tid å utføre.

...  Les mer   

Primærceller

Primærceller gir deg in vivo relevante resultater - in vitro.
Vi gjør isoleringen, du gjør forskningen.

Et stort utvalg primærceller og stamceller med tilhørende optimaliserte spesialmedium er tilgjengelig fra Lonza.

...  Les mer   
Primærceller

Prøvepreparasjon for immunfarging

Vector Laboratories tilbyr en rekke ulike verktøy og reagenser for å hjelpe med å optimalisere immunhistokjemi- og immunfluorescens-protokoller, og for å forbedre resultatene dine.

ImmEdge-pennen fra Vector gir en varmestabil, vannavstøtende barriere som holder reagenser lokalisert på vevsprøver. I motsetning til de tradisjonelle PAP-pennene, er innholdet i ImmEdge-pennen fritt for ozonreduserende hydrokarboner, noe som gjør den til et godt valg både vitenskapelig og miljømessig. ImmPrint-pennen er en løsemiddelresistent og permanent markeringspenn som egner seg utmerket til skriving på frostet objektglass, vevskassetter og på de fleste harde overflater.

Prøvepreparasjon for immunfarging

Gjennom å benytte kjemisk bindende reagenser som VECTABOND, vil vevet holde seg festet til objektglasset gjennom hele arbeidsprosessen, selv under ekstreme forhold.

Ytterligere trinn i prøvepreparasjonene kan inkludere antigendemaskering for å avmaskere eventuelle epitoper som har blitt endret under fiksering. Til dette formålet tilbyr vi Antigen Unmasking Solutions. Disse er enten citrat-baserte (pH 6) eller tris-baserte (pH 9).

For å forhindre uspesifikk farging kan du tilsette en blokkeringsløsning som BLOXALL eller Levamisole for å inaktivere endogen enzymaktivitet i vevssnitt og cellepreparater.

Kat. nr. Produkt Størrelse
SP-1800-7 VECTABOND Reagent, Tissue Section Adhesion 7 ml
H-3300-250 Antigen Unmasking Solution, Citric Acid Based 250 ml
H-3301-250 Antigen Unmasking Solution, Tris-Based 250 ml
H-6100 ImmPrint Permanent Marking Pen 5 penner
H-4000 ImmEdge® Hydrophobic Barrier (PAP) Pen 2 penner
SP-6000-100 BLOXALL® Endogenous Blocking Solution, Peroxidase and Alkaline Phosphatase 100 ml
SP-5000-18 Levamisole Solution 18 ml
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post

PTMScan® teknologi

Immunoaffinitets "enrichment" for massespektrometri-basert proteomikk

Massespektrometriske teknikker kan brukes til å profilere post-translasjonelt modifiserte (PTM) peptider i en prøve. PTM-peptider er imidlertid ofte til stede i svært lave mengder, noe som er en utfordring når du prøver å studere dem ved bruk av massespektrometri.

Cell Signaling Technology (CST) har derfor utviklet PTMScan®-teknologi, en proprietær proteomisk metode som kombinerer antistoffberikelse av PTM-peptider med væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS / MS). PTMScan-teknologi muliggjør identifisering og kvantifisering av hundre- til tusenvis av peptider, selv i de minste mengder. Teknologien gir også en mer fokusert tilnærming til berikelse av peptid enn andre strategier, som f.eks. IMAC.

PTMScan®-teknologi kan benyttes til å:

 • Bestemme nye proteinseter som er fosforylert, ubiquitinert, acetylert, metylert eller proteasekuttet
 • Identifisere og validere mål for medisinutvikling
 • Oppdage biomarkører
 • Utforske virkningsmekanismen til medikamenter / kjemiske modulatorer
 • Belyse effekter legemiddler har utenfor sitt egentlige mål

En bedre forståelse av normal cellesignalisering og dens modulasjon ved sykdom er et kritisk mål for massespektrometribaserte proteomiske analyser.

Spesielt er bestemmelse av endringer i post-translasjonelle modifikasjoner (PTMs), som fosforylering, en nøkkel for å forstå aktiviteten i signalveier og endringer i aktivitet etter behandling.

Mange suksessrike studier har utnyttet kraften i massespektrometri for å oppnå innsikt i disse endringene. Man har bestemt nye seter for protein-fosforylering, ubuquitinering, acetylering, metylering eller protease-kløyving, identifisert og validert nye mål for legemidler, oppdaget biomarkører, utforsket mekanismen bak virkemåten til legemidler/ kjemiske modulatorer, og belyst bivirkninger av legemidler. I artiklene som har vist alt dette, var konsentrering av posttranslasjonelle modifikasjoner det viktigste trinnet for å gjøre disse oppdagelsene. Uten konsentrering, ville signalet til PTM-peptidene blitt borte i bakgrunnen av alle de umodifiserte peptidene i en cellelinje, et vev eller en biologisk prøve. Det finnes flere publiserte metoder for å undersøke fosfo-proteomet av celler og vev, med tre hovedkategorier: Fe-IMAC berikelse, PTMScan Discovery antistoff-basert berikelse og PTMScan Multi-Pathway berikelse. 

Les mer her, se informasjonsvideo eller kontakt oss for nærmere informasjon.

PTMScan® teknologi
PTMScan® teknologi

Transfeksjon

Vi tilbyr det meste til dine transfeksjoner

 • Spesialiserte instrumenter (Nucleofector) og kit (Amaxa) fra Lonza, med optimaliserte protokoller for spesifikke celler
 • Transfeksjonsreagenser fra Polyplus transfection
 • cDNA kloner fra Origene
...  Les mer   
Transfeksjon

Western blotting

Vi tilbyr produkter til alle trinn i din western blotting: 

 • Prøvepreparasjon
 • SDS-PAGE
 • Overføring til membran
 • Blokkering
 • Inkuberinger med antistoff
 • Vask av membran
 • Deteksjon 
...  Les mer   
Western blotting