Cellebiologi

 • Celledyrkning
 • Stamceller og primærceller
 • Mykoplasmadeteksjon
 • Transfeksjon
 • Antistoffer
 • Western blotting
 • Immunhistokjemi
 • ChIP
 • Assay kits
 • Biokjemikalier

Celledyrkning

Vi fører celledyrkningsmedier og reagenser fra Lonza, serum til celledyrkning fra Biosera, og vekstfaktorer og cytokiner fra Qkine.

Utvalget av produkter for celledyrkning er enormt. Vi fører produkter fra Greiner bio-one og TPP, og tilbyr alt fra standard celledyrkningsprodukter som flasker, plater, rør, celleskraper og serologiske pipetter til spesialiserte produkter som f.eks. 3D celledyrkning, vakumfiltersystem, cryoprodukter for biobanking og plater for luminescence/fluorescence.

...  Les mer   
Celledyrkning

Stamceller og primærceller

Primærceller gir deg in vivo relevante resultater - in vitro.
Vi gjør isoleringen, du gjør forskningen.

Et stort utvalg primærceller og stamceller med tilhørende optimaliserte spesialmedium er tilgjengelig fra Lonza.

...  Les mer   
Stamceller og primærceller

Mykoplasmadeteksjon

En av de mest vanlige forurensningene i celledyrkningslaboratorier er mykoplasma. Celler infekteres vanligvis via kryss-kontaminering fra utestede infekterte celler (f.eks. via aerosoler dannet under pipettering, ved bruk av samme mediumsflasker, at man jobber mer flere enn en celletype av gangen), forurenset materialer, forurenset donorvev (<1%) eller direkte infeksjon fra forskeren.

Mykoplasma vokser sakte og dreper nødvendigvis ikke cellene, men påvirker forskjellige cellulære parametere, som f.eks. å forandre cellemembranens antigenisitet, skape forandringer på kromosomalt nivå, inhibere cellemetabolismen, og fragmentere DNA.

Mykoplasmadeteksjon

For å sikre pålitelige resultater med cellene dine, er det viktig å vite at cellekulturen er fri for mykoplasma. Det kan være utfordrende å oppdage en mykoplasmakontaminasjon fordi det ikke gir endring i pH, farge eller uklarhet i cellekulturmediet, som er vanlige indikatorer på andre kontaminanter. 

Vi kan anbefale MycoAlert ™ Mycoplasma Detection Kit fra Lonza som er en sikker og enkelt test som tar kort tid å utføre.

...  Les mer   

Transfeksjon

Vi tilbyr det meste til dine transfeksjoner

 • Spesialiserte instrumenter (Nucleofector) og kit (Amaxa) fra Lonza, med optimaliserte protokoller for spesifikke celler
 • Transfeksjonsreagenser fra Polyplus transfection
 • cDNA kloner fra Origene
...  Les mer   
Transfeksjon

Antistoffer

Vi tilbyr primær- og sekundærantistoffer, kontroller m.m. av beste kvalitet fra våre leverandører:
Cayman Chemical, Cell Signaling Technology (CST), GenScript, Origene, Rockland, og Vector Laboratories. 

Vi tilbyr også antistoffproduksjon dersom det antistoffet du trenger ikke finnes tilgjengelig kommersielt. 

Ta kontakt med oss hvis ikke finner det du leter etter så hjelper vi deg gjerne. 

...  Les mer   
Antistoffer

Western blotting

Vi tilbyr produkter til alle trinn i din western blotting: 

 • Prøvepreparasjon
 • SDS-PAGE
 • Overføring til membran
 • Blokkering
 • Inkuberinger med antistoff
 • Vask av membran
 • Deteksjon 
...  Les mer   
Western blotting

Immunfluorescens

Vi har et stort utvalg produkter til deg som jobber med immunfluorescens, innen blant annet: 

 • Forbehandling av slides
 • Antigendemaskering
 • Quench/blokkering
 • Primærantistoffer
 • Sekundærantistoffer
 • Tertiærreagenser
 • Produkter til behandling av autofluorscence
 • Kontrastfarging og montering
...  Les mer   
Immunfluorescens

Immunhistokjemi

Immunhistokjemi (IHK/IHC) er en teknikk for å detektere et eller flere antigener i et vevssnitt eller et celleutstryk. Spesifikke antistoffer mot de aktuelle antigenene inkuberes sammen med vevssnittet eller celleutstryket, og disse vil bindes spesifikt til antigenet dersom det finnes i prøven. Vi tilbyr både validerte IHK antistoffer og flere typer deteksjonssystem. 

...  Les mer   
Immunhistokjemi

ChIP

Chromatin immunopresipitering (ChIP) er en teknikk som brukes til å identifisere og analysere protein-DNA interaksjoner innenfor genomet in vivo. Målet er å undersøke hvorvidt spesifikke proteiner slik som transkripsjonsfaktorer og ko-faktorer, replikasjonsfaktorer og DNA repareringsproteiner bindes til spesifikke genomiske regioner. Teknikken muliggjør også bestemmelse av potensielle mål for histonmodifikasjoner i genomet.

Uansett hva din foretrukne metode for kromatin-preparering er, har vi et ChIP kit som egner seg.

...  Les mer   
ChIP

PTMScan® teknologi

Immunoaffinitets "enrichment" for massespektrometri-basert proteomikk

Massespektrometriske teknikker kan brukes til å profilere post-translasjonelt modifiserte (PTM) peptider i en prøve. PTM-peptider er imidlertid ofte til stede i svært lave mengder, noe som er en utfordring når du prøver å studere dem ved bruk av massespektrometri.

Cell Signaling Technology (CST) har derfor utviklet PTMScan®-teknologi, en proprietær proteomisk metode som kombinerer antistoffberikelse av PTM-peptider med væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS / MS). PTMScan-teknologi muliggjør identifisering og kvantifisering av hundre- til tusenvis av peptider, selv i de minste mengder. Teknologien gir også en mer fokusert tilnærming til berikelse av peptid enn andre strategier, som f.eks. IMAC.

PTMScan®-teknologi kan benyttes til å:

 • Bestemme nye proteinseter som er fosforylert, ubiquitinert, acetylert, metylert eller proteasekuttet
 • Identifisere og validere mål for medisinutvikling
 • Oppdage biomarkører
 • Utforske virkningsmekanismen til medikamenter / kjemiske modulatorer
 • Belyse effekter legemiddler har utenfor sitt egentlige mål

En bedre forståelse av normal cellesignalisering og dens modulasjon ved sykdom er et kritisk mål for massespektrometribaserte proteomiske analyser.

Spesielt er bestemmelse av endringer i post-translasjonelle modifikasjoner (PTMs), som fosforylering, en nøkkel for å forstå aktiviteten i signalveier og endringer i aktivitet etter behandling.

Mange suksessrike studier har utnyttet kraften i massespektrometri for å oppnå innsikt i disse endringene. Man har bestemt nye seter for protein-fosforylering, ubuquitinering, acetylering, metylering eller protease-kløyving, identifisert og validert nye mål for legemidler, oppdaget biomarkører, utforsket mekanismen bak virkemåten til legemidler/ kjemiske modulatorer, og belyst bivirkninger av legemidler. I artiklene som har vist alt dette, var konsentrering av posttranslasjonelle modifikasjoner det viktigste trinnet for å gjøre disse oppdagelsene. Uten konsentrering, ville signalet til PTM-peptidene blitt borte i bakgrunnen av alle de umodifiserte peptidene i en cellelinje, et vev eller en biologisk prøve. Det finnes flere publiserte metoder for å undersøke fosfo-proteomet av celler og vev, med tre hovedkategorier: Fe-IMAC berikelse, PTMScan Discovery antistoff-basert berikelse og PTMScan Multi-Pathway berikelse. 

Les mer her, se informasjonsvideo eller kontakt oss for nærmere informasjon.

PTMScan® teknologi
PTMScan® teknologi

Assay kits

Vi tilbyr et stort utvalg assay kits til forskjellige applikasjoner. 

Noen eksempler:
Caymans`s Prostaglandin E2 EIA kits er kjent verden over, 8-Isopostane EIA Kit er ofte sitert i studier på oksidativt stress, mens LDH Cytotoxicity Assay Kit er det mest populære assayet for celleviabilitet.
Lonza tilbyr spesifikke assay kit for ben- og fett-celletyper, samt assays for celleproliferasjon, apoptose og cytotoksisitet som er svært enkle i bruk.

...  Les mer   
Assay kits

Biokjemikalier

Vi fører biokjemikalier fra Cayman Chemical med høy renhetsgrad til bruk i forskning.

...  Les mer   
Biokjemikalier

Cayman Chemical

Cayman Chemical er leverandør av biokjemikalier, assay kits, ELISA kit, kjemikalier, antistoffer, proteiner og små molekyler. Deres portefølje inneholder nærmere 50.000 produkter til bruk i ELISA, måling av enzymaktivitet, Flow Cytometri, Immunokjemi, immunfluorescens, immunhistokjemi, massespektrometri og western blot. Cayman Chemical er kjent for å levere svært rene produkter av høy kvalitet og brukes ofte i forskning på kreft, oksidativ stress, epigenetikk, nevrovitenskap, inflammasjon, metabolisme, cellebiologi, biokjemi, plantebiologi, toksikologi og mange andre forskningsområder.

Cayman Chemical

Vi har vært distributør av Cayman Chemical siden 2012. I løpet av den tiden har vi opparbeidet en solid erfaring med distribusjon og forsendelse, samt god kunnskap om produktene. Vi bistår gjerne i spørsmål knyttet til levering og forsendelse, spesialbestillinger med store volum, bruk og feilsøking av produktene. Vi samarbeider svært godt med leverandøren, og opplever at Cayman Chemicals tekniske support team har rask og eksepsjonelt god respons.

Flere av Cayman Chemicals produkter er klassifisert som legemidler til ikke-medisinsk bruk. Vi har tett samarbeid med Statens Legemiddelverk, og vi påser selvfølgelig at både vi og potensielle kunder til enhver tid følger lovverker for kjøp og import og slike produkter. Vi har importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruk.

Se produkter relatert til forskningsområde: 


Utvalgte produkter: 

514010 Prostaglandin E2 EIA Kit - Monoclonal Les mer
501620 Citrullinated Histone H3 (Clone 11D3) ELISA Kit Les mer
520111 Leukotriene B4 ELISA Kit Les mer
501020 Thromboxane B2 ELISA Kit Les mer
582751 11-keto Testosterone ELISA Kit Les mer
515211 6-keto Prostaglandin F1α ELISA Kit Les mer
19030 Thromboxane B2 Les mer
16882 Clozapine N-oxide Les mer
13264 Platencin Les mer
600450 Glycolysis Cell-Based Assay Kit Les mer
501890 Estradiol ELISA Kit Les mer
10007848 Resolvin E1 Les mer
10010390 Protectin D1 Les mer
24618 BODIPY-Cholesterol Les mer
501620 Citrullinated Histone H3 (Clone 11D3) ELISA Kit Les mer
707002 Catalase Assay Kit Les mer
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.