Cellebiologi

 • Celledyrkning
 • Stamceller og primærceller
 • Mykoplasmadeteksjon
 • Transfeksjon
 • Antistoffer
 • Western blotting
 • Immunhistokjemi
 • ChIP
 • Assay kits
 • Biokjemikalier

Celledyrkning

Vi fører celledyrkningsmedier og reagenser fra Lonza, serum til celledyrkning fra Biosera, og vekstfaktorer og cytokiner fra Qkine.

Utvalget av produkter for celledyrkning er enormt. Vi fører produkter fra Greiner bio-one og TPP, og tilbyr alt fra standard celledyrkningsprodukter som flasker, plater, rør, celleskraper og serologiske pipetter til spesialiserte produkter som f.eks. 3D celledyrkning, vakumfiltersystem, cryoprodukter for biobanking og plater for luminescence/fluorescence.

...  Les mer   
Celledyrkning

Stamceller og primærceller

Primærceller gir deg in vivo relevante resultater - in vitro.
Vi gjør isoleringen, du gjør forskningen.

Et stort utvalg primærceller og stamceller med tilhørende optimaliserte spesialmedium er tilgjengelig fra Lonza.

...  Les mer   
Stamceller og primærceller

Mykoplasmadeteksjon

En av de mest vanlige forurensningene i celledyrkningslaboratorier er mykoplasma. Celler infekteres vanligvis via kryss-kontaminering fra utestede infekterte celler (f.eks. via aerosoler dannet under pipettering, ved bruk av samme mediumsflasker, at man jobber mer flere enn en celletype av gangen), forurenset materialer, forurenset donorvev (<1%) eller direkte infeksjon fra forskeren.

Mykoplasma vokser sakte og dreper nødvendigvis ikke cellene, men påvirker forskjellige cellulære parametere, som f.eks. å forandre cellemembranens antigenisitet, skape forandringer på kromosomalt nivå, inhibere cellemetabolismen, og fragmentere DNA.

Mykoplasmadeteksjon

For å sikre pålitelige resultater med cellene dine, er det viktig å vite at cellekulturen er fri for mykoplasma. Det kan være utfordrende å oppdage en mykoplasmakontaminasjon fordi det ikke gir endring i pH, farge eller uklarhet i cellekulturmediet, som er vanlige indikatorer på andre kontaminanter. 

Vi kan anbefale MycoAlert ™ Mycoplasma Detection Kit fra Lonza som er en sikker og enkelt test som tar kort tid å utføre.

...  Les mer   

Transfeksjon

Vi tilbyr det meste til dine transfeksjoner

 • Spesialiserte instrumenter (Nucleofector) og kit (Amaxa) fra Lonza, med optimaliserte protokoller for spesifikke celler
 • Transfeksjonsreagenser fra Polyplus transfection
 • cDNA kloner fra Origene
...  Les mer   
Transfeksjon

Antistoffer

Vi tilbyr primær- og sekundærantistoffer, kontroller m.m. av beste kvalitet fra våre leverandører:
Cayman Chemical, Cell Signaling Technology (CST), GenScript, Origene, Rockland, og Vector Laboratories. 

Vi tilbyr også antistoffproduksjon dersom det antistoffet du trenger ikke finnes tilgjengelig kommersielt. 

Ta kontakt med oss hvis ikke finner det du leter etter så hjelper vi deg gjerne. 

...  Les mer   
Antistoffer

Western blotting

Vi tilbyr produkter til alle trinn i din western blotting: 

 • Prøvepreparasjon
 • SDS-PAGE
 • Overføring til membran
 • Blokkering
 • Inkuberinger med antistoff
 • Vask av membran
 • Deteksjon 
...  Les mer   
Western blotting

Immunfluorescens

Vi har et stort utvalg produkter til deg som jobber med immunfluorescens, innen blant annet: 

 • Forbehandling av slides
 • Antigendemaskering
 • Quench/blokkering
 • Primærantistoffer
 • Sekundærantistoffer
 • Tertiærreagenser
 • Produkter til behandling av autofluorscence
 • Kontrastfarging og montering
...  Les mer   
Immunfluorescens

Immunhistokjemi

Immunhistokjemi (IHK/IHC) er en teknikk for å detektere et eller flere antigener i et vevssnitt eller et celleutstryk. Spesifikke antistoffer mot de aktuelle antigenene inkuberes sammen med vevssnittet eller celleutstryket, og disse vil bindes spesifikt til antigenet dersom det finnes i prøven. Vi tilbyr både validerte IHK antistoffer og flere typer deteksjonssystem. 

...  Les mer   
Immunhistokjemi

ChIP

Chromatin immunopresipitering (ChIP) er en teknikk som brukes til å identifisere og analysere protein-DNA interaksjoner innenfor genomet in vivo. Målet er å undersøke hvorvidt spesifikke proteiner slik som transkripsjonsfaktorer og ko-faktorer, replikasjonsfaktorer og DNA repareringsproteiner bindes til spesifikke genomiske regioner. Teknikken muliggjør også bestemmelse av potensielle mål for histonmodifikasjoner i genomet.

Uansett hva din foretrukne metode for kromatin-preparering er, har vi et ChIP kit som egner seg.

...  Les mer   
ChIP

Assay kits

Vi tilbyr et stort utvalg assay kits til forskjellige applikasjoner. 

Noen eksempler:
Caymans`s Prostaglandin E2 EIA kits er kjent verden over, 8-Isopostane EIA Kit er ofte sitert i studier på oksidativt stress, mens LDH Cytotoxicity Assay Kit er det mest populære assayet for celleviabilitet.
Lonza tilbyr spesifikke assay kit for ben- og fett-celletyper, samt assays for celleproliferasjon, apoptose og cytotoksisitet som er svært enkle i bruk.

...  Les mer   
Assay kits

Biokjemikalier

Vi fører biokjemikalier fra Cayman Chemical med høy renhetsgrad til bruk i forskning.

...  Les mer   
Biokjemikalier