Svenska (Sverige) Dansk (Danmark) Norsk bokmål (Norge) Estonian (Estonia) Finnish (Suomi)

Antistoffer

Vi tilbyr primær- og sekundærantistoffer, kontroller m.m. fra flere leverandører.
Du finner en liten oversikt ved å klikke på linken under.


Cell Signaling Technology (CST)

Cell Signaling Technology (CST)

CST har et stort utvalg primær- og sekundærantistoffer, hvorav mange er validert for flere applikasjoner som Western blotting (WB), immunopresipitering (IP), immunofluorescens (IF), immunohistokjemi (IHC), flow cytometri (F), kromatin immunopresipitering (ChIP) og sandwich immunoassays (ELISA).
Antistoffene er delt inn i signalveier som f.eks. kromatin/epigenetikk, MAP kinase signalering, apoptose & autofagi, PI3K/Akt signalering, translasjonskontroll & RNA regulering, cellesyklus & DNA skade, cellulær metabolisme, stamcellemarkører, immunologi & inflammasjon, cytoskjelettregulering, nevrobiologi, angiogenese, adhesjon & ekstracellulær matriks, og mer.

OriGene

OriGene

OriGene tilbyr over 50 000 primærantistoffer, inkludert TrueMAB musemonoklonale og andre polyklonale antistoffer mot humane proteiner. OriGene benytter fremskreden teknologi for å lage bedre antistoffer, med et mål om å tilby bedre antistoffer til assays med bedre suksess.
Deres antistoffer inkluderer:

  • UltraMAB IHC antistoffer
  • IVD antistoffer
  • TrueMAB primær antistoffer
  • Sekundærantistoffer som anti-tag antistoffer m.m.
Rockland Immunochemicals

Rockland Immunochemicals

Rockland tilbyr primærantistoffer innen kategoriene apolipoprotein, apoptose, kreft, kardiovaskulær, cellebiologi, cellesyklus & sjekkpunktskontroll, kromatin & nukleær signalering, utviklingsbiologi, DNA skade & reparasjon, epigenetik, glukose & energimetabolisme, mikrobiologi, nevrobiologi, fosfospesifikke, serumproteinkomponent, signaltransduksjon og stamceller.
De tilbyr også tag-spesifikke antistoffer, og har et meget godt utvalg sekundærantistoffer både mtp spesifisitet og type konjugat.

Vector Laboratories

Vector Laboratories

Vector Laboratories har spesialisert seg på produkter innen immunohistokjemi, immunocytometri og immunofluorescens. Dette gjenspeiles i deres utvalg av primær-, sekundær og kontrollantistoffer, samt antistoffer mot forskjellige type tags og markører.

Cayman Chemical

Cayman Chemical

Cayman Chemical tilbyr primær- og sekundærantistoffer for forskjellige applikasjoner, som f.eks. western blotting (WB), immunohistokjemi (IHC), og immunofluorescens (IF). Deres antistoffer er validert for biologiske vev og cellelysat og er pålitelige verktøy for din forskning. Antistoffer mot reseptorer, proteiner, enzymer, og post-translasjonelle modifikasjoner for eicosanoider, nevrobiologi, immunologi, inflammasjon, kreft og epigenetisk forskning.
Sekundærantistoffer er tilgjengelig med HRP, AP, fluorescein, rhodamin, phycoerythrin, APC, europium, biotin, Texasrødt og mer.

KONTAKTPERSON

KONTAKTPERSON

Målfrid Røe

Målfrid er ansvarlig for våre produkter innen bl.a. celledyrkning, primærceller, antistoffer, og endotoksintesting. I tillegg kan hun hjelpe deg med oppsett av antistoffproduksjon dersom du ikke finner det du trenger kommersielt. 

malfrid@bionordika.no

 
 
 

BioNordika AS ♦ Gladengveien 3 B, 0661 Oslo ♦ Tel: 23 03 58 00 ♦ Faks: 23 03 58 01 ♦ E-post: info@bionordika.no


 Login