Antistoffer

Vi tilbyr primær- og sekundærantistoffer, kontroller m.m. av beste kvalitet fra våre leverandører:
Cayman Chemical, Cell Signaling Technology (CST), GenScript, Origene, Rockland, og Vector Laboratories. 

Vi tilbyr også antistoffproduksjon dersom det antistoffet du trenger ikke finnes tilgjengelig kommersielt. 

Ta kontakt med oss hvis ikke finner det du leter etter så hjelper vi deg gjerne. 


«Carrier- free» antistoffer

Vi tilbyr antistoffer levert i "carrier-free" løsning fra Cell Signaling Technology (CST) til bruk i applikasjoner for multiplexing på singel-cellenivå eller imaging (massecytometri-applikasjoner): 

• Validerte i relevante applikasjoner som flow og/eller IHC
• Validerte for spesifisitet, sensitivitet og reproduserbarhet
• Frie for BSA og andre «carrier» proteiner som interfererer med metallkonjugering
• Tilgjengelige i høye konsentrasjoner (>1mg/ml), som behøves for konjugering

«Carrier- free» antistoffer

Når man velger antistoffer til MaxPar® metallkonjugering for bruk i massecytometri-applikasjoner som CyTOF®, «single-cell», Helios(Fluidigm) eller «imaging», Hyperion (Fluidigm) er det viktig at antistoffene allerede er validert i relevante applikasjoner. CST sine antistoffer gjennomgår strenge validerings- og spesifisitetstestinger for å sikre reproduserbare resultater som du kan stole på.

Velg antistoffer fra CST for å oppnå gode resultater i dine massecytometri-forsøk!

Hvis du ønsker tilbud på "carrier-frie" antistoffer, ta kontakt med oss.

Cell Signaling Technology® is a trademark of Cell Signaling Technology, Inc.
CyTOF®, Helios, Hyperion, Imaging Mass Cytometry, and MaxPar® are trademarks of Fluidigm, Inc.

ALK og ROS1

Anaplastisk lymfom kinase (ALK) og c-ros onkogen 1 (ROS1) er to proteiner som er i samme familie av reseptor tyrosine kinaser.

Forskningsstudier har vist at de muterte formene av ALK og ROS1 protein kan fungere som onkogen drivere, og disse proteinene uttrykkes i ulike former for kreft som for eksempel ikke-småcellet lungekreft av typen adenokarsinom.

CST tilbyr to svært sensitive antistoffer for deteksjon av ROS1 og ALK proteiner. Antistoffene er produsert mot C-terminale epitoper, noe som gjør det mulig å detektere både full-lengde proteiner, samt de muterte C-terminale fusjonsproteinene. Sensitiviteten er så høy at du kan detektere endogene nivåer av ROS1 eller ALK. Antistoffene gir ingen kryssreaktivitet med andre medlemmer av RTK familien av proteiner.


Bilde: Immunohistokjemisk analyse av paraffin-innstøpt humant lungecarcinom som viser tydelig lokalisering av ROS1 (D4D6®) Rabbit mAb.
ALK og ROS1
ALK og ROS1
ROS1 (D4D6®) Rabbit mAb (#3287)


Reaktivitet: humant
Sensitivitet: endogent nivå
MW (kDa): 258, 110, 50-80
Kilde/Isotype: kanin IgG

Applikasjonsfortynninger:
Western blotting: 1:1000
Immunopresipitering: 1:50
Immunohistokjemi (paraffin): 1:250
Immunofluorescens (immunocytokjemi): 1:200 - 1:800
Flow cytometri: 1:200 - 1:800

Last ned dataark

I "Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom" fra Helsedirektoratet står det: 
"Rearrangering av ROS1-genet forekommer i 1-2 % av adenokarsinom i lunge, og kan påvises ved FISH, RT-PCR eller NGS. Immunhistokjemisk undersøkelse med ett av to aktuelle antistoff (klon D4D6 fra Cell Signaling Technology og klon SP384 fra Ventana Medical Systems), kan brukes som screening."
 

ALK (D5F3®) XP® Rabbit mAb #3633


Reaktivitet: humant
Sensitivitet: endogent nivå
MW (kDa): 220 (ALK), 80 (NPM-ALK), 117 (EML4-ALK v1), 86 (EML4-ALK v3)
Kilde/Isotype: kanin IgG

Applikasjonsfortynninger:
Western blotting: 1:2000
Immunopresipitering: 1:100
Immunohistokjemi (paraffin): 1:250
Flow cytometri: 1:400

Last ned dataark

SSX og SS18-SSX

SS18 er et protein som er vist å være en del av SWI/SNF komplekset. SS18-SSX fusjonsproteiner skyldes in-frame fusjoner hvor SS18-genet på kromosom 18 fusjonerer med X kromosomgenene SSX1, SSX2, og til en viss grad SSX4. 

Fusjonsproteinet SS18-SSX er en definerende biomarkør for krefttypen synovialt sarkom. Humant synovialt sarkom utgjør 8-10% av alle maligniteter i bløtvev, og 95% av disse uttrykker denne translokasjonen av SS18-genet på kromosom 18. 

Cell Signaling Technology (CST) tilyr et antistoff som kan detektere dette fusjonsproteinet spesifikt, nemlig SS18-SSX (E9X9V) XP® Rabbit mAb (#72364). Dette antistoffet gjenkjenner endogene nivåer av SS18-SSX fusjonsprotein. Antistoffet kryssreagerer ikke med villtype SS18 eller SSX proteiner.

CST tilbyr også et SSX (E5A2C) Rabbit mAb (Carboxy-terminal Antigen) antistoff (#23855) som gjenkjenner endogene nivåer av totalt SSX1-4 proteiner, og det kan også detektere SS18-SSX fusjonsprotein. SS18-SSX antistoffet kan brukes sammen med SSX (E5A2C) Rabbit mAb (Carboxy-terminal Antigen) (#23855) om ønskelig.

Applikasjoner:
SS18-SSX (E9X9V) XP® Rabbit mAb (#72364): WB, IP, IHC-Bond, IHC-P, ChIP, ChIP-seq
SSX (E5A2C) Rabbit mAb (Carboxy-terminal Antigen) (#23855): WB, IP, IHC-Bond, IHC-P

Antistoffleverandører

Cayman Chemical

Tilbyr primær- og sekundærantistoffer for forskjellige applikasjoner, som f.eks. western blotting (WB), immunohistokjemi (IHC), og immunofluorescens (IF). Deres antistoffer er validert for biologiske vev og cellelysat og er pålitelige verktøy for din forskning. Antistoffer mot reseptorer, proteiner, enzymer, og post-translasjonelle modifikasjoner for eicosanoider, nevrobiologi, immunologi, inflammasjon, kreft og epigenetisk forskning. Sekundærantistoffer er tilgjengelig med HRP, AP, fluorescein, rhodamin, phycoerythrin, APC, europium, biotin, Texasrødt og mer.

Cell Signaling Technology (CST)

Et stort utvalg primær- og sekundærantistoffer, hvorav mange er validert for flere applikasjoner som Western blotting (WB), immunopresipitering (IP), immunofluorescens (IF), immunohistokjemi (IHC), flow cytometri (F), kromatin immunopresipitering (ChIP) og sandwich immunoassays (ELISA).
Antistoffene er delt inn i signalveier som f.eks. kromatin/epigenetikk, MAP kinase signalering, apoptose & autofagi, PI3K/Akt signalering, translasjonskontroll & RNA regulering, cellesyklus & DNA skade, cellulær metabolisme, stamcellemarkører, immunologi & inflammasjon, cytoskjelettregulering, nevrobiologi, angiogenese, adhesjon & ekstracellulær matriks, og mer.

GenScript

Fra GenScript får du et bredt spekter av primær og sekundærantistoffer som f.eks. anti-epitop-tag, immune kontrollpunkt, og Cas 9. 

OriGene

Over 50 000 primærantistoffer er tilgjengelig, inkludert TrueMAB musemonoklonale og andre polyklonale antistoffer mot humane proteiner. OriGene benytter fremskreden teknologi for å lage bedre antistoffer, med et mål om å tilby bedre antistoffer til assays med bedre suksess.

Deres antistoffer inkluderer:
• UltraMAB IHC antistoffer
• IVD antistoffer
• TrueMAB primær antistoffer
• Sekundærantistoffer som anti-tag antistoffer m.m.

Rockland Immunochemicals

Her får du primærantistoffer innen kategoriene apolipoprotein, apoptose, kreft, kardiovaskulær, cellebiologi, cellesyklus & sjekkpunktskontroll, kromatin & nukleær signalering, utviklingsbiologi, DNA skade & reparasjon, epigenetik, glukose & energimetabolisme, mikrobiologi, nevrobiologi, fosfospesifikke, serumproteinkomponent, signaltransduksjon og stamceller.
De tilbyr også tag-spesifikke antistoffer, og har et meget godt utvalg sekundærantistoffer både mtp spesifisitet og type konjugat.

Vector Laboratories

Vector Laboratories har spesialisert seg på produkter innen immunohistokjemi, immunocytometri og immunofluorescens. Dette gjenspeiles i deres utvalg av primær-, sekundær og kontrollantistoffer, samt antistoffer mot forskjellige type tags og markører.

Antistoffproduksjon

Finner du ikke de antistoffene du trenger kommersielt?
Vi tilbyr produksjon av monoklonale og polyklonale antistoffer basert på dine behov.

...  Les mer   
Antistoffproduksjon

Kontaktperson: Christine Vimo

Christine har en bachelor i biologi og en mastergrad i molekylærbiologi. Spør henne om alt du lurer på om antistoffer eller produktene innenfor områdene western blotting, IHC, IF eller flow.

christine@bionordika.no

Kontaktperson: Christine Vimo