Svenska (Sverige) Dansk (Danmark) Norsk bokmål (Norge) Estonian (Estonia) Finnish (Suomi)
Cell Signaling Technology (CST)

Cell Signaling Technology (CST)

CST har et stort utvalg primær- og sekundærantistoffer, hvorav mange er validert for flere applikasjoner som Western blotting (WB), immunopresipitering (IP), immunofluorescens (IF), immunohistokjemi (IHC), flow cytometri (F), kromatin immunopresipitering (ChIP) og sandwich immunoassays (ELISA).
Antistoffene er delt inn i signalveier som f.eks. kromatin/epigenetikk, MAP kinase signalering, apoptose & autofagi, PI3K/Akt signalering, translasjonskontroll & RNA regulering, cellesyklus & DNA skade, cellulær metabolisme, stamcellemarkører, immunologi & inflammasjon, cytoskjelettregulering, nevrobiologi, angiogenese, adhesjon & ekstracellulær matriks, og mer.


 
 
 

BioNordika AS ♦ Gladengveien 3 B, 0661 Oslo ♦ Tel: 23 03 58 00 ♦ Faks: 23 03 58 01 ♦ E-post: info@bionordika.no


 Login