Svenska (Sverige) Dansk (Danmark) Norsk bokmål (Norge) Estonian (Estonia) Finnish (Suomi)
Rockland Immunochemicals

Rockland Immunochemicals

Rockland tilbyr primærantistoffer innen kategoriene apolipoprotein, apoptose, kreft, kardiovaskulær, cellebiologi, cellesyklus & sjekkpunktskontroll, kromatin & nukleær signalering, utviklingsbiologi, DNA skade & reparasjon, epigenetik, glukose & energimetabolisme, mikrobiologi, nevrobiologi, fosfospesifikke, serumproteinkomponent, signaltransduksjon og stamceller.
De tilbyr også tag-spesifikke antistoffer, og har et meget godt utvalg sekundærantistoffer både mtp spesifisitet og type konjugat.


 
 
 

BioNordika AS ♦ Gladengveien 3 B, 0661 Oslo ♦ Tel: 23 03 58 00 ♦ Faks: 23 03 58 01 ♦ E-post: info@bionordika.no


 Login