Immunohistokjemi (IHK)

Immunhistokjemi (IHK) er en teknikk for å detektere et eller flere antigener i et vevssnitt eller et celleutstryk. Spesifikke antistoffer mot de aktuelle antigenene inkuberes sammen med vevssnittet eller celleutstryket, og disse vil bindes spesifikt til antigenet dersom det finnes i prøven. Vi tilbyr både validerte IHK antistoffer og flere typer deteksjonssystem. 

Immunohistokjemi (IHK)

Antistoffer til IHK

I IHK blir spesifikke antistoffer benyttet for å detektere antigen på vevssnittet eller celleutstryket. Primærantistoffet er meget viktig del av immunhistokjemiforsøket, da det har direkte effekt på avlesningen av data. Lite spesifikke eller dårlig validerte antistoffer vil kunne gi svake signal og/eller mye bakgrunn. Vi tilbyr en rekke IHK-validerte antistoffer som vil gi deg klare og gode resultater. 

Populære antistoffer:
•​​​​​​​ ROS1 (D4D6®) Rabbit mAb (#3287)
•​​​​​​​ ALK (D5F3®) XP® Rabbit mAb (#3633)

Antistoffer til IHK

IHK deteksjonssystemer

Både peroksidase- eller alkalisk fosfatase-baserte ABC (avidin-biotin-complex) deteksjonssystemene og polymer-baserte deteksjonssystem finnes tilgjengelig. Finn det systemet som passer best for deg, og få sterke signaler med lav bakgrunn. 

...  Les mer   
IHK deteksjonssystemer

IHK kontrollslides

Vi tilbyr en rekke kontrollslides fra Cell Signaling Technology (CST). 

F.eks. kontrollslides for PD-L1 farging hvor hvert slide inneholder formalinfikserte, parafin-innstøpte cellepellets, HDLM-2 (PD-L1 positive) og PC-3 (PD-L1 negative). 

Bilde: Immunohistokjemisk analyse av paraffin-innstøpt HDLM-2 (venstre) pg PC3 (høyre) cellepellets ved bruk av PD-L1 (E1L3N) XP® Rabbit mAb #13684.
IHK kontrollslides
Kat. nr.  Produkt
8117 SignalSlide® Phospho-ErbB Family IHC Controls
8118 SignalSlide® Phospho-Met (Tyr1234/1235) IHC Controls
55861 SignalSlide® HeLa -/+ IFNa IHC Controls
13747 SignalSlide® PD-L1 IHC Controls
41965 SignalSlide® Mouse PD-L1 IHC Controls
13752 SignalSlide® LKB1 IHC Controls
12873 SignalSlide® NF-κB p65 IHC Controls
8104 SignalSlide® Cleaved Caspase-3 (Asp175) IHC Controls
8101 SignalSlide® Phospho-Akt (Ser473) IHC Controls
8103 SignalSlide® Phospho-p44/42 MAPK (Thr202/Tyr204) IHC Controls
8102 SignalSlide® Phospho-EGF Receptor IHC Controls
8106 SignalSlide® PTEN IHC Controls

Kontrollslides kan også lages på forespørsel. Vi leverer i dag f.eks. kontrollslides for ROS-1 til flere laboratorier. Ta kontakt om du har behov for annet enn det som står i tabellen. 

Kontrastfarger

Histologiske farger og kontrastfarger introduserer farge til spesifikke cellestrukturer for å gi kontrast til fargede enzymsubstrater. Dette gjør målene lettere å se, noe som gjør det enklere å tolke vevsmorfologi og cellestruktur. 

Kontrastfarger

Våre kontrastfarger (counterstains) fra Vector laboratories er praktiske, bruksklare løsninger for bruk på slides eller skåler. Vi tilbyr følgende kontrastfarger:

Kontrastfarger

Vector® Hematoxylin (blå)
Basert på Gills formulering. Den kan justeres for optimal intensitet, og er egnet for bruk med ikke-vandige og vandige monteringsmedier. Kvikksølv- og alkoholfri. 

Vector® Hematoxylin QS (blå)
Basert på en modifisering av Mayers hematoksylin og ble utviklet spesielt for immunocytochemistry (ICC). Den farger i løpet av 45 sekunder, er egnet for bruk med ikke-vandige og vandige monteringsmedier. Kvikksølvfri.

Vector® Methyl Green (lysegrønn)
En enkel totrinns prosedyre og er et utmerket alternativ i multippel antigenmerking når hematoksylin er uklar substratfarge. Den er egnet for bruk med ikke-vandige monteringsmedier.

Vector® Nuclear Fast Red (rosa)
En rask ett-trinns protokoll og er et utmerket alternativ i flere antigenmerkinger når hematoksylin er uklar substratfarge.

Hematoxylin and Eosin Stain Kit
Inkluderer et modifisert eosin for cytoplasmafarging og hematoksylin for skarp, intens blåfaring av kjerner.

Spesielle farger

Bruk Alcian Blue (pH 2,5) Stain Kit fra Vector laboratories for å visulere sulfaterte og sure karboksylerte mucopolysakkarider og sulfaterte og karboksylerte sialomuciner (glykoproteiner).

• Sure sulfaterte mucosubstanser (blå)
• Hyaluronsyre (blå)
• Sialomuciner (blå)
• Kjerner (rød)

IHK multipleksing

IHK multipleksing (Multiplex IHC) gjør det mulig å få en forståelse av hvordan ulike markører blir uttrykt sammen i et vev, og hvordan de lokaliserer seg i forhold til hverandre.

IHK multipleksing er en fin metode dersom du har begrenset tilgang på vev.

Muligheten til å visualisere multiple mål samtidig er viktig i kreft- og immunologiforskning når det er nødvendig å belyse undergrupper av immun- og kreftceller i tumorens mikromiljø.

IHK multipleksing

Godt validerte antistoffer er viktige i multipleks IHK, akkurat som i enkelt- eller dobbeltfarging, for å oppnå resultater du kan stole på. Våre antistoffer fra Cell Signaling Technology (CST) gjennomgår en massiv validering, og alle deres antistoffer som validert for immunohistokjemi-paraffin (IHC-P) kan brukes til multipleks IHK.

Eksempler på metoder for IHK multipleksing:
• Fluorescent multipleks IHK med tyramide
Så mange som seks eller flere markører kan detekteres på samme vevsprøve dersom man benytter en multispektral imaging plattform til analyse
Massecytometri
Vi tilbyr antistoffer levert i "carrier-free" løsning fra CST til bruk i applikasjoner for multipleksing på singel-cellenivå eller imaging (massecytometri-applikasjoner) 

Kontaktperson: Christine Vimo

Christine har en bachelor i biologi og en mastergrad i molekylærbiologi. Spør henne om alt du lurer på om antistoffer eller produktene innenfor områdene western blotting, IHC, IF eller flow.

christine@bionordika.no

Kontaktperson: Christine Vimo