Mykoplasmadeteksjon

En av de mest vanlige forurensningene i celledyrkningslaboratorier er mykoplasma. Celler infekteres vanligvis via kryss-kontaminering fra utestede infekterte celler (f.eks. via aerosoler dannet under pipettering, ved bruk av same mediumsflasker, at man jobber mer flere enn en celletype av gangen), forurenset materialer, forurenset donorvev (<1%) eller direkte infeksjon fra forskeren.
Mykoplasma vokser sakte og dreper nødvendigvis ikke cellene, men påvirker forskjellige cellulære parametere, som f.eks. forandre cellemembranens antigenisitet, skape forandringer på kromosomalt nivå, inhibere cellemetabolismen, og fragmentere DNA.


Luminescens assay

MycoAlert-produktene fra Lonza gir deg resultater på kun 20 minutter!

Kittene er en selektiv biokjemisk (luminescens) test som detekterer aktivitet hos eventuelle mycoplasmale enzymer. Du utfører en to-trinns reagensreaksjon med din cellesupernatant, gjør to luminescens-avlesninger, og har resultatet ditt iløpet av kun 20 minutter.
Kittene detekterer alle de vanlige mollicute forurensningene (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma og Spiroplasma; bortsett fra Ureaplasma).

Dersom du trenger et lite luminometer har vi Lucetta 2 Luminometer fra Lonza. Lite, lett og veldig brukervennlig, bare sett inn prøven og gjør avlesningen.

Og dersom du skulle oppdage en infeksjon så tilbyr Lonza også MycoZap™ Reagent som kan eliminere mykoplasmainfeksjoner på kun 4 dager. Denne har blitt optimalisert for å fjerne mykoplasma med minimale toksiske effekter på de infiserte cellene.

Luminescens assay