Stamceller & primærceller

Primærceller gir deg in vivo relevante resultater - in vitro.
Vi gjør isoleringen, du gjør forskningen.

Et stort utvalg primærceller og stamceller med tilhørende optimaliserte spesialmedium er tilgjengelig fra Lonza.


Primærceller

Lonza tilbyr Clonetics™ Primary Cells og Media som i mer enn 30 år har levert primærceller, og har i dag mer enn 150 humane og animalske celletyper i sin portefølje.
Primærceller hentet direkte fra humant eller animalsk vev representerer en levende, biologiskrelevant cellemodell. Bruken av primærceller vil derfor gi mer relevante resultater enn cellelinjer.

For mer informasjon om primærceller, en oversikt over hvilke celler som er tilgjengelig, og anbefalte protokoller m.m., se her.

Primærceller

Stamceller

Lonza tilbyr cryopreserverte multipotente stamceller fra human og rottebenmarg, humant fettvev og humant dental pulp.
De har også pluripotente stamceller, uprosessert benmarg og hematopoiestiske celler.
Det finnes optimaliserte mediesystem er tilgjengelig for hver celletype, og alle cellene er hentet inn via Institutional Review Board-godkjente donorprogram.

For mer informasjon om stamceller fra Lonza, se her.

Stamceller

Kontaktperson: Målfrid Røe

Målfrid er ansvarlig for våre produkter innen bl.a. celledyrkning, primærceller, antistoffer, og endotoksintesting. I tillegg kan hun hjelpe deg med oppsett av antistoffproduksjon dersom du ikke finner det du trenger kommersielt. 

malfrid@bionordika.no

Kontaktperson: Målfrid Røe