Transfeksjon

Vi tilbyr det meste til dine transfeksjoner, alt fra cDNA kloner fra Origene, til spesialiserte instrumenter (Nucleofector) og kit (Amaxa) fra Lonza med optimaliserte protokoller for spesifikke celler.


Nucleofector-teknologien

Nucleofector® teknologien bruker en spesifikk kombinasjon av optimaliserte elektriske parametere og celle-spesifikke reagenser, som gjør at molekyler kan føres direkte inn i cellekjernen for en stabil transfeksjon.

Denne formen for transfeksjon er dermed uavhengig av celleproliferasjon, og på den måten muliggjøres effektiv transfeksjon av bl.a. primærceller som ikke deler seg (som neuroner eller hvilende T celler) og ekspresjonen vises fortere enn ved andre typer transfeksjon. 

...  Les mer   
Nucleofector-teknologien

Transfeksjonsreagenser

Fosfat i nukleinsyrenes “ryggrad” gjør nukleinsyrer høyt negativt ladd. Kjemikaliene i transfeksjonsreagenser (polymerer eller lipides) dekker DNAet og danner en DNA:Transfeksjonsreagens kompleks eller nanopartikkel, som beskytter nukleinsyren mot degradering. Denne prosessen gjør det enklere for DNA:Transfeksjonsreagens-komplekset å krysse cellemembranen, for deretter å bli løst i cytoplasma eller cellekjernen.

Se vårt utvalg av ulike transfeksjonsreagenser her:

...  Les mer   
Transfeksjonsreagenser

cDNA-kloner

Origene tilbyr markedets største samling av cDNA kloner. De har et gigantisk samling av kloner som er klare til bruk (ekspresjonsklare, transfeksjonsgrad, egnet for fleksibel shuttling) eller de kan lage kloner etter ditt ønske ved hjelp av gensyntese.

For mer informasjon se her.

cDNA-kloner

Kontaktperson: Kristin Lundemo Sønsteby

Kristin er er ansvarlig for våre produkter innen bl.a. celledyrkning, primærceller, transfeksjon, FISH prober, og NextGen sekvensering. I tillegg kan hun hjelpe deg med en NanoDrop dersom du er på jakt etter et slikt system.

kristin@bionordika.no

Kontaktperson: Kristin Lundemo Sønsteby