Svenska (Sverige) Dansk (Danmark) Norsk bokmål (Norge) Estonian (Estonia) Finnish (Suomi)
Nucleofector™ - kit og instrumenter

Nucleofector™ - kit og instrumenter

Lonza’s Nucleofector™ Technology er en forbedring av elektroporeringsteknologien som kan hjelpe deg oppnå transfeksjonsresultater som tidligere var umulige for primærceller, stamceller og cellelinjer som er vanskelige å transfektere ved hjelp av standard elektroporering. I motsetning til klassisk elektroporering kan man med Nucleofection oppnå høyere transfeksjonseffektivitet med mye lavere substratmengder og kun modereat impact på viabiliteten til cellene.
De optimaliserte Nucleofector™ programmene og de celletype-spesifikke løsningene er utviklet slik at nukleinsyresubstratene ikke bare blir levert inn i cytoplasma, men også gjennom kjernemembranen, inn i kjernen. Dette muliggjør høye effektiviteter opp til 99% og gjør transfeksjonssuksesen uavhengig av celleproliferasjon.

Nucleofector™ teknologien avhenger av en unik kombinasjon av:
Nucleofector™ instrument: Optimaliserte elektroporeringsparameter som er programmert for hver optimalisert celletype
Nucleofector™ kit for primærceller eller cellelinjer: Inneholder en spesifikk Nucleofector™ løsning som gir et beskyttende miljo som muliggjør høy transfeksjonseffektivitet og celleviabilitet samtidig som den hjelper til med å opprettholde de fysiologisk relevante cellulære funksjonene.
Celle-spesifikke optimaliserte protokoller: Disse gir optimale Nucleofector™ forhold og god veiledning, inkludert tips for cellesourcing, splitting, vekstforhold og medier, og post-transfeksjons dyrking.

Les mer om kittene og instrumentene her.


 
 
 

BioNordika AS ♦ Gladengveien 3 B, 0661 Oslo ♦ Tel: 23 03 58 00 ♦ Faks: 23 03 58 01 ♦ E-post: info@bionordika.no


 Login