Western blotting

Vi tilbyr produkter til alle trinn i din western blotting: 

• Prøvepreparasjon
• SDS-PAGE
• Overføring til membran
• Blokkering
• Inkuberinger med antistoff
• Vask av membran
• Deteksjon 

Western blotting

Prøvepreparasjon

Det er anbefalt å benytte kjemiske og fysiske metoder for å lage prøver til western blot (WB) analyser. Dette ødelegger membraner og sikrer cellelysis og frigjøring av proteinene man er interessert i. Hvis man skal lage prøvelysat fra vev er det oftest anbefalt å benytte et homogeniseringstrinn, og en protease-inhibitor cocktail blir vanligvis tilsatt lysisbufferen før homogeniseringen. Lysisbuffere inneholder forskjellige mengder med detergenter, salter, og enzymatiske inhibitorer (som f.eks. fosfataser eller protease-inhibitorer) for å bryte opp celler, solubilisere proteiner, og hindre degradering.  

Vi tilbyr både sonikeringsinstrumenter og buffere til prøvepreparasjon for western blotting.

...  Les mer   

SDS-PAGE

SDS-PAGE benyttes til å separere proteiner i forhold til dere elektroforetiske mobilitet, som er en funksjon av proteinets størrelse og ladning. Vi anbefaler at man loader 20-30 ug av totalt protein på en ferdigstøpt Tris-Glycin minigel. For proteiner med høy molekylær vekt er det anbefalt å benytte Tris-Acetat geler med tilhørende buffere. Man bør alltid kjøre en brønn med markører for molekylærvekt (stige/ladder) som et referansepunkt, og det er lurt å velge en brønn som er nært inntil den hvor prøven av interesse kjøres. 

Vi tilbyr:
• PAGE geler
• Buffere
• Loading-kontroller
• Stiger og markører

...  Les mer   

Kontaktperson: Christine Vimo

Christine har en bachelor i biologi og en mastergrad i molekylærbiologi. Spør henne om alt du lurer på om antistoffer eller produktene innenfor områdene western blotting, IHC, IF eller flow.

christine@bionordika.no

Kontaktperson: Christine Vimo