Cellebiologi

Celledyrkning

Vi fører celledyrkningsmedier og reagenser fra Lonza og serum til celledyrkning fra Biosera.

Utvalget av produkter for celledyrkning er enormt. Vi fører produkter fra Greiner bio-one og TPP, og tilbyr alt fra standard celledyrkningsprodukter som flasker, plater, rør, celleskraper og serologiske pipetter til spesialiserte produkter som f.eks. 3D celledyrkning, vakumfiltersystem, cryoprodukter for biobanking og plater for luminescence/fluorescence.

...  Les mer   
Celledyrkning

Stamceller & primærceller

Primærceller gir deg in vivo relevante resultater - in vitro.
Vi gjør isoleringen, du gjør forskningen.

Et stort utvalg primærceller og stamceller med tilhørende optimaliserte spesialmedium er tilgjengelig fra Lonza.

...  Les mer   
Stamceller & primærceller

Mykoplasmadeteksjon

En av de mest vanlige forurensningene i celledyrkningslaboratorier er mykoplasma. Celler infekteres vanligvis via kryss-kontaminering fra utestede infekterte celler (f.eks. via aerosoler dannet under pipettering, ved bruk av same mediumsflasker, at man jobber mer flere enn en celletype av gangen), forurenset materialer, forurenset donorvev (<1%) eller direkte infeksjon fra forskeren.
Mykoplasma vokser sakte og dreper nødvendigvis ikke cellene, men påvirker forskjellige cellulære parametere, som f.eks. forandre cellemembranens antigenisitet, skape forandringer på kromosomalt nivå, inhibere cellemetabolismen, og fragmentere DNA.

...  Les mer   
Mykoplasmadeteksjon

Transfeksjon

Vi tilbyr det meste til dine transfeksjoner, alt fra cDNA kloner fra Origene, til spesialiserte instrumenter (Nucleofector) og kit (Amaxa) fra Lonza med optimaliserte protokoller for spesifikke celler.

...  Les mer   

Antistoffer

Vi tilbyr primær- og sekundærantistoffer, kontroller m.m. av beste kvalitet fra våre leverandører:
Cayman Chemical, Cell Signaling Technology (CST), GenScript, Origene, Rockland, og Vector Laboratories. 

Vi tilbyr også antistoffproduksjon dersom det antistoffet du trenger ikke finnes tilgjengelig kommersielt. 

Ta kontakt med oss hvis ikke finner det du leter etter så hjelper vi deg gjerne. 

...  Les mer   
Antistoffer

Western blotting

Vi tilbyr produkter til alle trinn i din western blotting: 

• Prøvepreparasjon
• SDS-PAGE
• Overføring til membran
• Blokkering
• Inkuberinger med antistoff
• Vask av membran
• Deteksjon 

...  Les mer   
Western blotting

Immunohistokjemi (IHK)

Immunhistokjemi (IHK) er en teknikk for å detektere et eller flere antigener i et vevssnitt eller et celleutstryk. Spesifikke antistoffer mot de aktuelle antigenene inkuberes sammen med vevssnittet eller celleutstryket, og disse vil bindes spesifikt til antigenet dersom det finnes i prøven. Vi tilbyr både validerte IHK antistoffer og flere typer deteksjonssystem. 

...  Les mer   
Immunohistokjemi (IHK)

Proteinelektroforese

I tillegg til ferdiggeler av forskjellige typer og til forskjellige system, har vi fargeløsninger, stiger og buffere som du trenger når du kjører proteinelektroforese.

...  Les mer   
Proteinelektroforese

Assay kits

Vi tilbyr et stort utvalg assay kits til forskjellige applikasjoner. 

Noen eksempler:
Caymans`s Prostaglandin E2 EIA kits er kjent verden over, 8-Isopostane EIA Kit er ofte sitert i studier på oksidativt stress, mens LDH Cytotoxicity Assay Kit er det mest populære assayet for celleviabilitet.
Lonza tilbyr spesifikke assay kit for ben- og fett-celletyper, samt assays for celleproliferasjon, apoptose og cytotoksisitet som er svært enkle i bruk.

...  Les mer   
Assay kits

Biokjemikalier

Vi fører biokjemikalier fra Cayman Chemical med høy renhetsgrad til bruk i forskning.

...  Les mer   
Biokjemikalier

Life Science Lab Instrumenter

Shimadzu tilbyr instrumenter innen elektroforese, proteinsekvensering, MALDI-TOF MS, Imaging, Bio Pharmaceutical, Dried Plasma Spots og Imaging MS.

Shimadzu Life Science Lab Instrumenter er fokusert på å utvikle nye verktøy for å bidra til å akselerere life science forskning ved å integrere kjemi med inovativ teknologi for å oppnå en unik posisjon som en leverandør av løsninger for life science.

Shimadzu samler teknologier og verktøy som hjelper deg å finne ut mer om den biologiske prøven. Enten det er et gel-basert eksperiment for å forstå proteinuttrykk, karakterisering av forskjeller i metabolisme i pasientstudier eller bildebehandling av vev med massespektrometri, kan Shimadzu hjelpe deg å finne ut mer om biologien ved sykdommen.

Les mer om de forskjellige instrumentene her.

Life Science Lab Instrumenter