CE IVD multiplekspaneler

AusDiagnostics Pty Ltd er markedsledende innen multipleksbasert molekylærdiagnostikk i Australia. I tillegg har de kontorer i London, Dallas og Auckland.

Deres kit er CE-IVD godkjente og firmaet har et kvalitetssystem som er i henhold til ISO 13485. De er i full gang med forberedelser inn mot IVDR og er i gang med å samle inn kliniske data. De siste årene har de hatt fokus på å markedsføre sine instrumenter og paneler her i Europa og har allerede lyktes til å plassere ut en rekke produkter.

De har blant annet solgt 33 instrumenter i Storbritannia og 13 i Italia i tillegg til en del andre land.


Instrumenter, software og teknologi

Det finnes to, snart tre system (instrumenter). Alle system består av to deler: en Sample Processor og en Analyser, hvor Sample Processor er hovedenheten som utfører prøveopparbeidingen og trinn 1, og Analyser er et real time instrument som utfører trinn 2. 

Teknologien til AusDiagnostics er basert på multipleks tandem PCR (MT-PCR) og muliggjør deteksjon av flere target i en prøve uten at det går utover analytisk sensitivitet og spesifisitet.

...  Les mer   
Instrumenter, software og teknologi

Respiratoriske infeksjoner

AusDiagnostics tilbyr flere kombinasjoner av multiplekspanel for å detektere luftveisinfeksjoner.

• Flertall av virusene som forårsaker luftveisinfeksjoner detekteres
• Influensa A med H1/H3 typing
• Inkluderer SARS CoV-2
• Detekterer sjeldne virus som er av høy betydning for pediatri: parechovirus og enterovirus
• Bredt spekter av bakterier som forårsaker atypisk pneumoni
• Paneler til deteksjon av bordetella
• Internkontroll, sample adequacy control er med og det er mulighet for ekstraksjonskontroll og syntetisk positiv kontroll
• «Ready to use»
• Automatisk system og prøvesvar
• Barkodesporing og kompatibelt med LIMS
• Lite hands on
• CE-IVD

Les mer her og se en oversikt over hvilke targets våre panel detekterer.

Respiratoriske infeksjoner
Respiratoriske patogener (panel #80617) 

14 virus (inkludert SARS-CoV-2), 6 bakterier, 1 parasitt. 16 prøver kjøres på High-Plex eller 48 prøver på Ultra-Plex system. 

Paneltargets    
Influenza A (H1, H3, H5, H7) Metapneumovirus Bordetella spp.
Influenza A typing H1 & H3 Adenovirus Bordetella pertussis & parapertusis
Influenza B Coronavirus (OC43, 229E, HKU1 & NL63) Mycoplasma pneumoniae
Respiratory syncytial virus A & B CoVid-2019 (SARS-CoV2) Chlamydiaceae
Rhinovirus and enterovirus Parechovirus Legionella pneumophila & longbeache
Parainfluenza 1-4 Bocavirus PCP (P. jirovecii)
Respiratoriske virus (panel #20616)

13 virus, 24 pasientprøver per kjøring på High-Plex systemet. 
Les mer her.

Paneltargets    
Influenza A (H1, H3, H5, H7) Rhinovirus and enterovirus Coronavirus (OC43, 229E, HKU1 & NL63)
Influenza A typing H1 & H3 Parainfluenza 1-4 Parechovirus
Influenza B Metapneumovirus Bocavirus
Respiratory syncytial virus A & B Adenovirus  
Respiratoriske patogener C (panel #20616)

10 virus, 2 bakterier, 24 pasientprøver per kjøring på High-Plex systemet.
Les mer her.

Paneltargets    
Influenza A (H1, H3, H5, H7) Rhinovirus and enterovirus Bordetella spp.
Influenza A typing H1 & H3 Parainfluenza 1-4 Bordetella pertussis
Influenza B Metapneumovirus Mycoplasma pneumoniae
Respiratory syncytial virus A & B Adenovirus  
Oversikt over flere tilgjengelig panel:

• Respiratory Pathogens (24-well). Universal. #80617
• Respiratory Pathogens C (16-well). High-PlexTM. #20613
• Upper Respiratory Pathogens (16-well). High-PlexTM. #20616
• Respiratory Pathogens B (16-well). High-PlexTM. #20612
• Respiratory Viruses (16-well). High-PlexTM. #20602
• Respiratory Pathogens (12-well). Universal. #80618
• Influenza, RSV and Bordetella (8-well). High-PlexTM. #20615
• SARS-CoV-2, Influenza and RSV (8-well) High-PlexTM. #20081

Ytterligere kombinasjoner kan være tilgjengelig. Ta gjerne kontakt om du ikke finner det perfekte panel for din lab.  

Ønsker du å teste ut systemet i en liten periode?

Ta kontakt med Gitika for en demonstrasjon. 

Seksuelt overførbare infeksjoner (STI)

AusDiagnostics tilbyr mange paneler for diagnose av seksuelt overførbare infeksjoner (STIs), betingede patogene infeksjoner, bakteriell vaginose og candidiasis.

Utvalg av multiplekspanel for urogenitale agens inkludert testing av mycoplasma genitalum resistente gener. Inneholder STI agens som Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium. Multiplekspanel for bakteriell vaginose og candida samt urogenitial-panel for symtomatiske pasienter.

Seksuelt overførbare infeksjoner (STI)
Urinogenital and resistance (12-well) (panel #27123)

• Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae (alle strains som inneholder opaj og opaH), Trichomonas vaginalis (unntatt G3), Mycoplasma genitalium
• Detekterer og semikvantifiserer alle isolater av mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (serotype 2, 4, 5 og 7-13), Ureaplasma parvum (serotype 1, 3, 6 og 14)
• M. genitalium macrolide og fluoroquinolone resistens
• N. gonorrhoeae ceftriaxone resistans
• Kontroller: Internkontroll, sample adequacy control er med og det er mulighet for ekstraksjonskontroll og syntetisk positiv kontroll
• «Ready to use»
• Automatisk system og prøvesvar
• Barkodesporing og kompatibelt med LIMS
• Lite hands on
• CE-IVD

Les mer om beskrivelse av de ulike targets under kapittel 4 i dette dokumentet
 

Bakterier Parasitt Resistensgener
Neisseria gonorrhoe Trichomonas vaginali M. genitalium macrolides & fluoroquinolone resistance
Chlamydia trachomatis   Neisseria gonorrhoea ceftriaxone resistance
Chlamydia trachomatis LGV    
Mycoplasma genitalium    
Ureaplasma parvum    
Ureaplasma urealyticum    
Mycoplasma hominis    
Flere panel

 STI screening and resistance 8-well (kommer snart)
 Urinogenital and Resistance 12-well (#27123)
 Vaginitis and vaginosis 12-well (#27124)
 Urinogenital panel for symptomatic patients. STI 16-well (#27112)

Les mer her

Enteriske infeksjoner og parasitter

Paneler for enteriske infeksjoner og faecale parasitter fra AusDiagnostics. 

Mer informasjon

Encephalitis, menigitis og herpes

Panel for encephalitis, menigitis og herpes

Mer informasjon

Sepsis og bakteriell resistens

AusDiagnostics tilbyr flere kombinasjoner av multiplekspanel for å detektere bakteriell resistens.

CRE EU (#21099)
Samtidig deteksjon av 13 familier av karbapenem resistente gener fra en prøve

• Deteksjon og differensiering av høyrisiko pasienter basert på tilstedeværelse av gener som er assosiert med karbapenem resistense
• Egnet for gram-negative bakterieinfeksjoner inkludert Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa
• Designet for å teste på rene kolonier og pasientprøver
• Testing av rene kolonier krever ikke DNA ekstraksjoner, noe som dermed forkorter tiden fra prøve til svar
• «Ready to use»
• Automatisk system og prøvesvar
• Barkodesporing og kompatibelt med LIMS
• Lite hands on
• CE-IVD

Les mer her for å se hvilke paneltargets som er inkludert. 
Brukermanual

Gram-positiv bakterier og resistens (#22020)

• Deteksjon av Staphylococcus spp, Streptococcus spp & Enterococcus spp.
• Identifiserer de fleste gram positiv bakteriestammer
• Deteketer methicillin- og vancomycin resistentmarkører for putative MRSA og VRE diagnose
• «Ready to use»
• Automatisk system og prøvesvar
• Barkodesporing og kompatibelt med LIMS
• Lite hands on
• RuO (CE-IVD kommer)

Les mer her for å se hvilke paneltargets som er med

Andre panel

• CSF 16-well  (#27050)
• Staphylococcus + VRE 8-well (#21340)
• Staphylococcus typing 8-well (#21341)
• CRE 16-well (#21098)
• CRE EU 16-well (#21099)
• STEC typing 16-well (#26131)

HPV og onkologi

AusDiagnostics tilbyr en rekke HPV og onkologi panel. 

Mer informasjon

Testing for mat og miljøpatogener

Kit for testing for mat og miljøpatogener. 

Mer informasjon.

Veterinærdiagnostikk

Diagnostiske panel for katte- og hundeinfeksjoner, og for de mest alvorlige fuglesykdommer. AusDiagnostics tilbyr også et stort utvalg panel for deteksjon av patogener hos produksjonsdyr for å kunne øke produksjonsutbyttet. 

Mer informasjon

Forbruksvarer til panelene

Forbruksvarene kan kjøpes separat og gir deg som bruker ekstra fleksibilitet.

Rør til trinn 1
• Ferdig alikvoterte reagenser for trinn 1
• Multipleks - alle primere i ett rør
• 1 prøve = 1 rør
• Katalognummer slutter på S

Plater/strips til trinn 2
• Ferdig alikvoterte reagenser for trinn 2 (real time analyse)
• En prøve amplifiseres i 8, 16 eller 24 brønner avhengig av paneltype
• Strips for single prøver, 96- eller 384-plater for 24-48 prøver
• Katalognummer slutter på P

Mastermikser
• Reagenser som er nødvendige for å sette opp trinn 1 (amplifisering) og trinn 2 (real time analyse)
• Unike reagenser for RNA eller DNA
• Størrelse demi, low eller medium - avhengig av system og panel

​Synthetiske positive kontroller
• Miks av syntetiske kontroll-DNA for flere panel
• Fungerer som positiv kontroll for assay
• Cat. 910x

Les mer her

Forbruksvarer til panelene
Forbruksvarer til panelene

Varianter av panelene

Panelene til AusDiagnostics kommer i 4 ulike format (8, 12, 16 eller 24 brønnspanel). Nummereringen viser til hvor mange brønner som brukes i trinn 2, men antall targets som detekteres kan være høyere.

Opptil 24 pasientprøver kan kjøres pr. kjøring med High Plex. Man trenger ikke å kjøre med full kapasitet (24 prøver), men det anbefales å kjøre minimum 5 prøver for at kostnaden ikke skal bli veldig dyr pr. prøve.

8-brønns panel:
• 6-14 target
• 24 pasientprøver pr. kjøring
• 8 brønner brukes for en pasientprøve i steg 2

12-brønns panel:
• 11-15 target
• 24 pasientprøver pr. kjøring
• 12 brønner brukes for en pasientprøve i steg 2

16-brønns panel:
• 14-30 target
• Opptil 24 pasientprøver pr. kjøring
• 16 brønner brukes for en pasientprøve i steg 2

24-brønns panel:
• 22-50 target
• Opptil 16 pasientprøver pr. kjøring
• 24 brønner brukes for en pasientprøve i steg 2