Endotoksintesting

 • Tester for endotoksindeteksjon
 • Instrumenter & Software
 • Ekstrautstyr til endotoksintesting
 • Endotoksintestingstjeneste
 • Pyrocell Monocyte Activation Test (MAT) Assay


Tester for endotoksindeteksjon

Endotoksiner, en type pyrogen, er naturlige forbindelser funnet i den ytre cellemembranen til Gram-negative bakterier og de påvirker over 30 biologiske aktiviteter. Endotoksiner kan føre til celledød ved å initiere komplementaktivering.

I dag utføres endotoksintester på råvarer og i prosessmaterialer, og i validering av produkter i farmasøytisk industri og av medisinsk utstyr. Vår leverandør Lonza har omfattende erfaring med endotoksindeteksjon og regulatoriske krav, og leverer innovative og tidsbesparende verktøy for både farmasøytiske og forsknings-markeder.

Limulus Amebocyte Lysate (LAL) tester

Limulus Amebocyte Lysate (LAL) testen ble kommersielt introdusert på 1970-tallet. LAL lages fra blodceller, eller amebocytter, fra hesteskokrabben (Limulus polyphemus). Frederick Bang og Jack Levin observerte at blodceller fra hesteskokrabber koagulerte i nærvær av endotoksin, og denne teknologien ble brukt i utviklingen av endotoksindeteksjonsanalyser.

Tester for endotoksindeteksjon
Tester for endotoksindeteksjon

Lonza tilbyr en flere forskjellige LAL tester, både kvalitative og kvantitative:  

PyrogentTM Gel Clot LAL Assay (kvalitativt assay):

 • Visuell inspeksjon av geldannelse
 • Maksimal sensitivitet: 0.03 EU/ml
 • Nødvendig instrumentasjon: varmeblokk eller vannbad

Kinetic-QCLTM Kinetic Chromogenic LAL Assay (kvantitativt assay):

 • Kinetisk måling av fargeutvikling i prøvene
 • Maksimal sensitivitet: 0.005 EU/ml
 • Vår mest sensitive LAL-basert metode
 • Lite sensitiv til produktinhibitasjon
 • Ideel for biologiske produkter som for eksempel vaksiner og antibiotika
 • Nødvendig instrumentasjon: absorbanse-plateleser

PyrogentTM-5000 Kinetic Turbidimetric LAL Assay (quantitative assay):

 • Kinetisk måling av turbititetsutvikling i prøvene
 • Maksimal sensitivitet: 0.01 EU/ml
 • Kosteffektiv metode for testing av for eksempel vann
 • Nødvendig instrumentasjon: absorbanse-plateleser

 

For detaljert produktinformasjon om de forskjellige kittene, kontakt oss, eller klikk her.
 

Recombinant Factor C Endpoint Fluorescent Assay

Det er nå også et alternativ til LAL tilgjengelig, som ikke er basert på hesteskokrabbens blod; PyroGene Recombinant Factor C Assay. Assayet er basert på en rekombinant form av Factor C (rFC), som er den første komponenten i klottingskaskaden i blodet hos hesteskokrabben. I en test vil rFC aktiveres av endotoksiner som er til stede, og den aktive formen vil så splitte et syntetisk substrat og på den måten frigjøre et fluorofor. Reaksjonen kjøres i en 96-brønnsplate, og måles ved tid 0 og etter en times inkubering i en fluorescens plateleser ved eksitasjon/emissjons-bølgelengder på 380 og 440 nm.

 • Endepunktsmåling av fluorescens
 • Sensitivitetsområde: fra 0.005 til 50 EU/ml
 • Høyere endotoksin-sensitivitet
 • Ingen falske positive glukanreaksjoner
 • Mindre lot-to-lot variasjon
 • Dyrefri råvarekilde og sikker forsyning
 • Nødvendig instrumentasjon: inkuberende fluoresens plateleser
50-658U Recombinant Factor C Endpoint Fluorescent Assay, 192 tester Info og instruksjoner
50-658NV Recombinant Factor C Endpoint Fluorescent Assay, 2880 tester Info og instruksjoner
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post

Instrumenter & Software

Lonza er bransjeledende innen endotoksindeteksjonsprodukter, tjenester og programvare. De har utviklet et integrert system for kvantitativ endotoksindeteksjon hvor hver systemkomponent er validert og kan verifiseres.

To platelesere har blitt validert som en del av deres kvantitative endotoksindeteksjonssystemer. Disse 96-brønns-plateleserne gir jevn temperatur fra brønn til brønn, og begge leserne kan opereres meget brukervennlig via deres WinKQCL-software. 

Instrumenter & Software
ELx808TM inkuberende absorbans plateleser
Kat. nr. 25-315S

ELx808TM Incubating Absorbance Microplate Reader en en plateleser som sammen med Lonza's WinKQCLTM Endotoxin Detection & Analysis Software er validert for kvantitativ endotoksindeteksjon. Denne 96-brønns plateleseren har 4 inkuberingssoner, noe som gir temperaturuniformitet fra brønn til brønn. Leseren er optimalisert for LAL-baserte endotoksintester og kommer prekonfigurert med følgende filter: 340nm, 405nm, 450nm, 490nm, og 630nm. 

ELx808TM leseren er pålitelig og enkel i bruk når du skal kjøre de kinetiske og endepunkts LAL assayene. Den har helautomatiske kinetiske avlesninger på 96-brønnsplater via WinKQCLTM softwaret. Den kan også benyttes som et standard spektrofotometer, og man kan avlese resultater fra QCL-1000TM Endpoint Chromogenic LAL assayet og alle ELISA assays. 

ELx808TM plateleser spesifikasjoner
Bølgelengde rekkevidde 340 to 900 nm
Medfølgende filter 340, 405, 450, 490, and 630 nm
Absorbans rekkevidde 0.000 til 4.000 OD @ 400 til 900 nm
0.000 til 3.000 OD @ 340 til 400 nm
Temperaturkontroll 4°C over ambient til 50°C
Avlesningsmetode Kinetisk eller endepunkts ved styring via  WinKQCLTM
Lyskilde Tungsten halogenpære
Dimensjoner 40.6 cm x 39.4 cm x 22.2 cm
Vekt 15.9 kg

 

PyroWaveTM XM fluorescensleser
Kat. nr. 25-345S

PyroWaveTM XM Fluorescence Reader er deteksjonssystemet som benyttes sammen med PyrogeneTM rFC Endpoint Fluorescent Assay. Leseren er optimalisert spesielt for Pyrogene kittet, og sammen med WinKQCL software gir systemet et ypperlig oppsett for brukere som er interessert i et alternativ til hesteskokrabbe-basert endotoksindeteksjon testmetoder. 

Tekniske spesifikasjoner
Avlesningsmuligheter Fluorescens, luminescens**, TRF**, FP**
Avlesningsposisjon Fra oversiden
Lyskilde Xenon
Fluorescens-sensitivitet Fluorescein @ 1pM/brønn i en 96 brønnsplate
Bølgelengder 200 – 850nm**
Temperaturkontroll ±0.2°C ved 37°C
Power 100-240 volts AC 50/60 Hz
Dimensjoner 39.1 cm B x 47.2 cm D x 32.8 cm H
 **Ekstra filterkuber og filter kan kjøpes dersom man ønsker andre bølgelengder og avlesningsmuligheter.

En filterkube som er enkel å bytte ut, er inkluder, med følgende filter:

Assay-type Eksitasjonsfilter (nm) Emisjonsfilter (nm) Dichroisk filter (nm)
Pyrogene 380/20 440/30 400
Fluorscein 485/20 528/20 510

 

WinKQCL Endotoxin Detection & Analysis Software

Kvantitative metoder som Kinetic-QCL Assay og PyroGene Recombinant Factor C Assay gir store mengder rådata som krever en nøye analyse før det kan lages rapport. WinKQCL softwaret gir en fult integrert løsning for dine kvantitative endotoksindeteksjoner (testresultater), databehandling, og nødvendige rapporter. 

Softwaret tilfredsstiller de tekniske kravene til 21 CFR Part 11, som elektroniske data, signaturer, revisjonsspor (audit trails) og database-arkivering. Valideringstester for leseren kan kjøres fra softwaret og lagres i samme database. Det er også en innebygd backup og vedlikeholds-tidsplaner gjør det enkelt å vedlikeholde systemet. 
 

Kontakt oss for mer informasjon, eller om du ønsker et tilbud.  

Ekstrautstyr

I tillegg til endotoksintestings kit, instrumenter og software, tilbyr Lonza også ekstrautstyr som man trenger når man skal kjøre disse testingene. 

Tilgjengelig ekstrautstyr:

 • Pyrogen-frie rør, sertifisert til å inneholde mindre enn 0.005 EU/ml endotoksin, og er anbefalt som reaksjonsrør i gel clot assays, og til å fortynne endotoksinstandarder og testprøver i. To størrelser er tilgjengelig.  

 • Prøvecontainere som kan brukes til å transportere produktprøver for endotoksinanalyse, eller til lagring av prøver

 • LAL reagent grade testplater, sertifisert å inneholde mindre enn 0.0005 EU/well endotoksin, og som ikke gir inhibasjon

 • Pyrogen-frie pipettespisser, sertifisert å inneholde mindre enn <0.001 EU/ml eller <0.005 EU/ml endotoksin (avhenger av type spisser)

 • LAL Reagent Reservoir (#190035: 10 reservoir/pakke) til bruk sammen med multikanalspipetter når man skal tilsette reagenser til en 96-brønnsplate

 • LAL Reagent Water. LAL-vann er anbefalt å bruke til oppløsing av LAL reagenser, og til fortynning av kontrollstandard-endotoksin og testprøver. Sertifisert til å inneholde mindre enn 0.005 EU/ml, og sertifisert for positiv produktkontroll (PPC) recovery innen 75 til 150 %. 

 • beta-G-blocker (#N190: Glucan blocker, 5 ml/vial). Gir en reduksjon av enhancement forårsaket av beta-D-glukaner

Ekstrautstyr
Ekstrautstyr
 • PYROSPERSE dispersing agent (#N188: 5 ml/vial). PYROSPERSE dispersing agent kan eliminere endotoksinbinding eller maskering hos noen prøvetyper - og på den måten løse problemer med inhibisjon.  

 • MgCl2 (#S50-641: MgCl2 10 mM solution, 30 ml/vial). MgCl2 kan benyttes som prøvefortynner når man vil forsøke å overkomme inhibitoriske effekter hos prøvematerialet

 • Tris buffer (#S50-642: Tris buffer 50 mM, 30 ml/vial). Tris buffer kan erstatte vann som prøvefortynner når man jobber med prøver med høye sure eller basiske verdier (ved endotoksintesting bør prøver og prøvefortynninger ligge i området pH 6-8 etter at lysat er tilsatt).

 • Endotoxin and endotoxin challenge vials

Kontakt oss for mer informasjon, eller se her.

Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post

Endotoksintestingstjeneste

Lonzas Endotoxin Testing Service tilbyr sin ekspertise innen endotoksintesting. De tester med den metoden som passer best for dine prøver, enten gel clot, kinetisk kromogen eller kinetisk turbidimetrisk LAL metoder, eller med rFC fluorescent assayet. 

Testingslaboratoriene ligger i cGMP-sertifiserte avdelinger i Walkersville, MD USA og i Verviers, Belgia. 

All pharmasøytisk gradert endotoksintesting utføres i henhold til regulatoriske dokumenter (U.S og European Pharmacopeia - USP og EP, Bacterial Endotoxins Test (BET), USFDA Guidance for Industry og USP monograph for testing av medisinsk utstyr). 

Endotoksintestingstjeneste

Om du er fra et universitet, et forskningslaboratorium eller en kvalitetskontroll-lan hos et stort farmasøytisk firma, så har Lonza det du trenger for å få pålitelige, nøyaktige og konfidensielle resultater. 

Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon.

Pyrocell Monocyte Activation Test (MAT) Assay

PyroCell™ MAT System er et meget sensitivt og pålitelig in vitro assay laget for deteksjon av et stort utvalg pyrogener i komplekse formuleringer, som for eksempel humane vaksiner og cellebaserte biologiske stoffer. 

PyroCellTM Monocyte Activation Test System fordeler
 • Pasientsikkerhet - deteksjon av alle pyrogener (både endotoksiner og ikke-endotoksin patogener) i en enkelt test
 • Det benyttes ikke forskningsdyr - testen er derfor anerkjent som en erstatning til Rabbit Pyrogen Test
 • Human-spesifikk - primære humane celler etterlikner den medfødte humane responsen på pyrogener
 • Fleksibel - sikker testing av legemidler og moderne biologiske stoffer
 • Sensitiv - Limit of Detection (LOD) ≤ 0.02 EU/mL 
 • Standarisert - robuste applikasjons- og assay-kontroller oppfyller behover for høy sensitivitet og pålitelige resultater
PyroCellTM Monocyte Activation Test (MAT) Assay prinsipp 

PyroCell MAT systemet er et optimalisert reagenskitt laget for sensitiv deteksjon av pyrogener i farmasøytiske preparater. PyroCell MAT kittet består av en cryo-preparasjon av Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) samlet i like mengder fra fire humane bloddonasjoner, og et optimalisert MAT Culture Medium Supplement. Kittet er validert med Pelikine compact human IL-6 ELISA kit, noe som sikrer riktige resultater. 

PyroCellTM MAT Assay måler responsen hos det humane immunsystemet. Monocytter som er nøkkelceller i vår medfødte immunitet, responderer på tilstedeværelsen av pyrogener (endotoksiner og ikke-endotoksin pyrogener) ved å skille ut pro-inflammatoriske cytokiner, som kan måles i et ELISA assay. 

Oppsett dag 1:
pMAT cellene tines og inkuberes sammen med produktet eller testprøvene i en overnatts-kultur (18-24 timer) på 37°C i en CO2-inkubator.

Oppsett dag 2:
Supernatantene høstes og cytokinet interleukin-6 (IL-6) som har blitt frigjort av de humane monocyttene detekteres med PeliKine compact human IL-6 ELISA kittet. 

Tilstedeværelsen av IL-6 måles i en absorbans-leser som optisk tetthet (optical density, OD). Ved å bruke endotoksinfortynninger som referanser kan OD-verdiene som avleses omregnes til Endotoxin Equivalent Units (EEU/mL).

00254714

PyroCellTM MAT System, IL-6

The PyroCellTM MAT System, IL-6 is an all-inclusive kit to conduct the MAT assay. It combines the PyroCellTM MAT Kit and the Pelikine compact human IL-6 ELISA kit. It contains 3 vials of cryopreserved, pooled PBMC (pMAT Cells), 3 vials of MAT Culture Medium Supplement, the PeliKine compact human IL-6 kit and the PeliKine tool set 1 sufficient for 288 test (3 ELISA plate).
Contains PyroCellTM MAT Kit and Pelikine compact human IL-6 ELISA kit.
Prices and ordering

Prices are available in our webshop. You may also contact us by e-mail for price information and ordering.

EndoAlert™ Endotoxin Plate Kits

Rockland tilbyr to endotoksintestingskit - EndoAlert™ Endotoxin Plate Kits - til forskning (research use only (RUO). Begge kittene er kinetisk, kolorimetriske assays for kvantitativ bestemmelse av bakterielt endotoksin i væskeløsninger. De benytter et kromogent Limulus amebocytt lysat (LAL) reagens som reagerer med lipopolysakkarider (LPS), også kalt endotoksiner, fra den ytre membranen hos Gram-negative bakterier. 

Det kromogene LAL reagenset som benyttes i disse kittene måles ved 405 nm, og kittene er kvantitative og mer sensitive enn gel clot-kit. De har et deteksjonsområde fra 0.01 til 10 Endotoksin enheter (EU/ml). 

EndoAlert™ Endotoxin Plate Kit
LAL reagensen i dette kittet løses opp med LAL Reagent Water. Reagensen vil reagere både med LPS (endotoksin) og B-D-glucan (i for eksempel celluloseprøver eller fra soppforurensinger).
Reagenser og utstyr inkludert: 96-brønnsplate, endotoksinstandard, kromogent lysat (60 tester), LAL Reagent Water.

EndoAlert™ ES Endotoxin Plate Kit
LAL reagsen i dette kittet løses opp med Endotoxin Specific Constitution Buffer som inaktiverer og blokkerer faktor G veien (fungal). Faktor C (LPS bindingsprotein) veien forblir intakt noe som gjør assayet endotoksin-spesifikt. Kittet er dermed anbefalt for testing av prøver hvor glukaner er en utfordring. 
Reagenser og utstyr inkludert: 96-brønnsplate, endotoksinstandard, kromogent lysat (60 tester), LAL reagent water, endotoksinspesifikk buffer.

Last ned produktbrosjyre.

KMA-0100 EndoAlert™ Endotoxin Plate Kit Protokoll
KMA-0200 EndoAlert™ Endotoxin ES Plate Kit Protokoll
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.