Ekstrautstyr for endotoksintesting

I tillegg til endotoksintestings kit, instrumenter og software, tilbyr Lonza også ekstrautstyr som man trenger når man skal kjøre disse testingene. 

Tilgjengelig ekstrautstyr:

 • Pyrogen-frie rør, sertifisert til å inneholde mindre enn 0.005 EU/ml endotoksin, og er anbefalt som reaksjonsrør i gel clot assays, og til å fortynne endotoksinstandarder og testprøver i. To størrelser er tilgjengelig.  

 • Prøvecontainere som kan brukes til å transportere produktprøver for endotoksinanalyse, eller til lagring av prøver

 • LAL reagent grade testplater, sertifisert å inneholde mindre enn 0.0005 EU/well endotoksin, og som ikke gir inhibasjon

 • Pyrogen-frie pipettespisser, sertifisert å inneholde mindre enn <0.001 EU/ml eller <0.005 EU/ml endotoksin (avhenger av type spisser)

 • LAL Reagent Reservoir (#190035: 10 reservoir/pakke) til bruk sammen med multikanalspipetter når man skal tilsette reagenser til en 96-brønnsplate

 • LAL Reagent Water. LAL-vann er anbefalt å bruke til oppløsing av LAL reagenser, og til fortynning av kontrollstandard-endotoksin og testprøver. Sertifisert til å inneholde mindre enn 0.005 EU/ml, og sertifisert for positiv produktkontroll (PPC) recovery innen 75 til 150 %. 

 • beta-G-blocker (#N190: Glucan blocker, 5 ml/vial). Gir en reduksjon av enhancement forårsaket av beta-D-glukaner

Ekstrautstyr
Ekstrautstyr
 • PYROSPERSE dispersing agent (#N188: 5 ml/vial). PYROSPERSE dispersing agent kan eliminere endotoksinbinding eller maskering hos noen prøvetyper - og på den måten løse problemer med inhibisjon.  

 • MgCl2 (#S50-641: MgCl2 10 mM solution, 30 ml/vial). MgCl2 kan benyttes som prøvefortynner når man vil forsøke å overkomme inhibitoriske effekter hos prøvematerialet

 • Tris buffer (#S50-642: Tris buffer 50 mM, 30 ml/vial). Tris buffer kan erstatte vann som prøvefortynner når man jobber med prøver med høye sure eller basiske verdier (ved endotoksintesting bør prøver og prøvefortynninger ligge i området pH 6-8 etter at lysat er tilsatt).

 • Endotoxin and endotoxin challenge vials

Kontakt oss for mer informasjon, eller se her.

Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post