Tester for endotoksindeteksjon

Endotoksiner, en type pyrogen, er naturlige forbindelser funnet i den ytre cellemembranen til Gram-negative bakterier og de påvirker over 30 biologiske aktiviteter. Endotoksiner kan føre til celledød ved å initiere komplementaktivering.

I dag utføres endotoksintester på råvarer og i prosessmaterialer, og i validering av produkter i farmasøytisk industri og av medisinsk utstyr. Vår leverandør Lonza har omfattende erfaring med endotoksindeteksjon og regulatoriske krav, og leverer innovative og tidsbesparende verktøy for både farmasøytiske og forsknings-markeder.

Limulus Amebocyte Lysate (LAL) tester

Limulus Amebocyte Lysate (LAL) testen ble kommersielt introdusert på 1970-tallet. LAL lages fra blodceller, eller amebocytter, fra hesteskokrabben (Limulus polyphemus). Frederick Bang og Jack Levin observerte at blodceller fra hesteskokrabber koagulerte i nærvær av endotoksin, og denne teknologien ble brukt i utviklingen av endotoksindeteksjonsanalyser.

Tester for endotoksindeteksjon
Tester for endotoksindeteksjon

Lonza tilbyr en flere forskjellige LAL tester, både kvalitative og kvantitative:  

PyrogentTM Gel Clot LAL Assay (kvalitativt assay):

 • Visuell inspeksjon av geldannelse
 • Maksimal sensitivitet: 0.03 EU/ml
 • Nødvendig instrumentasjon: varmeblokk eller vannbad

Kinetic-QCLTM Kinetic Chromogenic LAL Assay (kvantitativt assay):

 • Kinetisk måling av fargeutvikling i prøvene
 • Maksimal sensitivitet: 0.005 EU/ml
 • Vår mest sensitive LAL-basert metode
 • Lite sensitiv til produktinhibitasjon
 • Ideel for biologiske produkter som for eksempel vaksiner og antibiotika
 • Nødvendig instrumentasjon: absorbanse-plateleser

PyrogentTM-5000 Kinetic Turbidimetric LAL Assay (quantitative assay):

 • Kinetisk måling av turbititetsutvikling i prøvene
 • Maksimal sensitivitet: 0.01 EU/ml
 • Kosteffektiv metode for testing av for eksempel vann
 • Nødvendig instrumentasjon: absorbanse-plateleser

QCL-1000TM Endpoint Chromogenic LAL Assay (quantitative assay):

 • Endepunktsmåling av fargeutvikling
 • Maksimal sensitivitet: 0.01 EU/ml
 • Resulter etter bare 16 minutter
 • Nødvendig instrumentasjon: spektrofotometer eller absorbanse-plateleser, varmeblokk 

For detaljert produktinformasjon om de forskjellige kittene, kontakt oss, eller klikk her.
 

Recombinant Factor C Endpoint Fluorescent Assay

Det er nå også et alternativ til LAL tilgjengelig, som ikke er basert på hesteskokrabbens blod; PyroGene Recombinant Factor C Assay. Assayet er basert på en rekombinant form av Factor C (rFC), som er den første komponenten i klottingskaskaden i blodet hos hesteskokrabben. I en test vil rFC aktiveres av endotoksiner som er til stede, og den aktive formen vil så splitte et syntetisk substrat og på den måten frigjøre et fluorofor. Reaksjonen kjøres i en 96-brønnsplate, og måles ved tid 0 og etter en times inkubering i en fluorescens plateleser ved eksitasjon/emissjons-bølgelengder på 380 og 440 nm.

 • Endepunktsmåling av fluorescens
 • Sensitivitetsområde: fra 0.005 til 50 EU/ml
 • Høyere endotoksin-sensitivitet
 • Ingen falske positive glukanreaksjoner
 • Mindre lot-to-lot variasjon
 • Dyrefri råvarekilde og sikker forsyning
 • Nødvendig instrumentasjon: inkuberende fluoresens plateleser
50-658U Recombinant Factor C Endpoint Fluorescent Assay, 192 tester Info og instruksjoner
50-658NV Recombinant Factor C Endpoint Fluorescent Assay, 2880 tester Info og instruksjoner
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post