Tilleggsutstyr til endotoksintesting

Tilleggsutstyr til endotoksintesting

I tillegg til deteksjonskittene, instrumentering og programvare, tilbyr Lonza alt av tilbehør som er nødvendig for å kjøre analysene. 

Mange av produktene er testet med Kinetic-QCL ™ Kinetic Chromogenic LAL-analysen for å sikre at de er kompatible med våre endotoksin-deteksjonsmetoder. De tilbyr også produkter som Endotoxin Challenge Vials ™ for å hjelpe kunder med depyrogeneringsvalideringer i ovn.