Molekylærbiologi

DNA/RNA ekstraksjon

DNA/RNA ekstraksjon

RNA-EKSTRAKSJON
SmartPure Total RNA kit til ekstraksjon og rensing av RNA. Kan brukes på vev, celler, bakterier (ikke planter). Rensing utføres på 30-40 minutter og kittet er stabilt i 18 mnd. Renset RNA er av høy kvalitet uten gDNA-kontaminering og kan benyttes til Northern Blot, hybridisering, qPCR, cDNA bibliotek.

SmartPure Virus RNA kit er optimalisert for å ekstrahere og rense virus-RNA fra vev, celler eller blod.

Protokoller:
Total RNA
Virus RNA


DNA-EKSTRAKSJON

Med SmartExtract kan du ekstrahere genomisk DNA fra blod, vev, plantefrø og blader på bare 12 minutter. Det ekstraherte produktet kan brukes til PCR/qPCR.

Protokoll:
gDNA

Elektroforese

Elektroforese

Vi tilbyr flere løsninger for separasjon av DNA og RNA, enten du er på jakt etter et konvensjonelt elektroforesesystem eller avanserte og raske systemer med mulighet for dokumentasjon og DNA-recovery. For high-througput brukeren har vi også semi-automatiserte instrumenter.

...  Les mer   
Fryserprogram

Fryserprogram

Er du en av de som tilbringer tid på laben til alle døgnets tider?
Kunne du tenke deg tilgang til enzymer akkurat når du skulle trenge det?

Spør oss om BioNordika sitt fryserprogram

Kloning

Kloning

Vi har et svært bredt utvalg av reagenser og tjenester for kloning. Tradisjonelle enzymer som blant annet restriksjonsenzymer, fosfataser og ligaser eller kit som NEBuilder Assembly eller Q5 Site Directed Mutagenesis kit. Vi gir deg også muligheten til å overlate jobben til OriGene eller TransOMIC som tilbyr både cDNA kloner, vektorer, mutanter og custom-tjenester.

...  Les mer   
Life Science Lab Instrumenter

Life Science Lab Instrumenter

Shimadzu tilbyr instrumenter innen elektroforese, proteinsekvensering, MALDI-TOF MS, Imaging, Bio Pharmaceutical, Dried Plasma Spots og Imaging MS.

Shimadzu Life Science Lab Instrumenter er fokusert på å utvikle nye verktøy for å bidra til å akselerere life science forskning ved å integrere kjemi med inovativ teknologi for å oppnå en unik posisjon som en leverandør av løsninger for life science.

Shimadzu samler teknologier og verktøy som hjelper deg å finne ut mer om den biologiske prøven. Enten det er et gel-basert eksperiment for å forstå proteinuttrykk, karakterisering av forskjeller i metabolisme i pasientstudier eller bildebehandling av vev med massespektrometri, kan Shimadzu hjelpe deg å finne ut mer om biologien ved sykdommen.

Les mer om de forskjellige instrumentene her.

Next Generation Sequencing (NGS)

Next Generation Sequencing (NGS)

Våre produkter til Next Generation sekvensering (NGS) inkluderer prøvepreparering, automatisert størrelsesvalg og analysesoftware. 

...  Les mer   
Oligonukleotidsyntese

Oligonukleotidsyntese

BioNordika har snart 20 års erfaring med å distribuere primere og prober fra Eurogentec til forskning og diagnostikk.

Velg mellom 2 – 225 bp av DNA, RNA, LNA®, 2’O-Me RNA eller PNA, og mer enn 300 modifikasjoner.
Til rutineanalyser kan vi også tilby mastermikser av dine prober og primere.

Les mer om Eurogentec sitt brede sortiment av oligonukleotider her.

Last ned skjema for bestilling her.


MGB prober:
Eurogentec leverer nå også MGB prober. MGB enheten øker Tm til en probe fordi den kan binde seg til «minor grooves». Dermed kan MGB-prober danne stabile duplekser med sine targets og muliggjør at en kortere probe er effektiv.
Probene er mer effektive, sensitive og spesifikke sammenlignet med standard double-dye prober.

Les mer om MGB prober her.

 

PCR & RT-PCR

PCR & RT-PCR

New England BioLabs (NEB) har et stort utvalg av polymeraser rettet mot PCR.
Vi anbefaler OneTaq® for robust rutine-PCR og Q5® High Fidelity DNA Polymerase for robust, ultra high-fidelity PCR (> 100 X Taq fidelity). Begge produktlinjene har blitt utviklet for å tåle en rekke komplekse templater med høyt AT eller GC innhold. Disse tre enzymene er tilgjengelig som core-kit og mastermiks med eller uten Hot Start som ikke krever eget aktiveringstrinn.

Utover dette kan vi tilby:
• NEBNext mastermikser som er spesifikt designet for Next Generation Sekvensering
• Isotermal amplifikasjon
• RT-PCR og cDNA syntese
• Amplifikasjon av helgenom
• Spesiell PCR
• Polymeraser for DNA-manipulasjon
• Site Directed Mutagenesis

Les mer om PCR og RT-PCR fra New England BioLabs her.

Real-Time PCR

Real-Time PCR

I tillegg til oligonukleotidsyntese kan vår samarbeidspartner gjennom snart 20 år levere qPCR mikser til SYBR® og probe analyser. Reagensene er tilpasset de fleste qPCR maskiner.

Navnet på den nye qPCR miksen var inspirert partikkelen Tachyon som er raskere enn lyset. Takyon™ kits for probe og SYBR® Assay ble utformet for å kunne gi høy sensitivitet og nøyaktige reproduserbare resultater. Den har en unik sammensetning av en optimalisert buffer og nytt og effektivt enzym.

Stort utvalg av Takyon:
1. Velg core kit eller mastermiks
2. Kombiner med blå farge for visualisering
3. Standardiser med ROX dersom nødvending
4. Tilgjengelig med og uten UNG
5. Konverter kitet fra qPCR dttP mastermiks til One-Step qPCR kit med Takyon One Step Kit Converter
6. NYHET! Velg mellom 2X eller 5X mastermiks. Pris per reaksjon er den samme.

Les mer om Takyon-serien her.

Robust taq polymerase til rutine-PCR og diagnostikk

Robust taq polymerase til rutine-PCR og diagnostikk

OneTaq® Quick-Load® 2X Master Mix med Standard Buffer er en optimalisert, “ready-to-use” blanding av Taq and Deep VentR ™ DNA Polymeraser. Du trenger ikke å tilsette loading dye til PCR produktet da det allerede er med.

• Høy sensitivitet
• Høy throughput PCR
• Rutine PCR
• AT-rik PCR
• Koloni PCR
• Long PCR (opp til ~6 kb genomisk)
• Attraktiv pris

One Taq finnes også i andre formater, se her for komplett utvalg.

Kontaktperson: Gitika Emberland

Kontaktperson: Gitika Emberland

Gitika har en bachelor i kjemi og en mastergrad i molekylærbiologi.
Spør henne gjerne om produkter til PCR, qPCR, kloning og smarte løsninger til diagnostikk og rutine.

gitika@bionordika.no