DNA/RNA ekstraksjon

RNA-ekstraksjon

SmartPure Total RNA kit til ekstraksjon og rensing av RNA. Kan brukes på vev, celler, bakterier (ikke planter). Rensing utføres på 30-40 minutter og kittet er stabilt i 18 mnd. Renset RNA er av høy kvalitet uten gDNA-kontaminering og kan benyttes til Northern Blot, hybridisering, qPCR, cDNA bibliotek.

SmartPure Virus RNA kit er optimalisert for å ekstrahere og rense virus-RNA fra vev, celler eller blod.

Protokoller:
Total RNA
Virus RNA

DNA-ekstraksjon

Med SmartExtract kan du ekstrahere genomisk DNA fra blod, vev, plantefrø og blader på bare 12 minutter. Det ekstraherte produktet kan brukes til PCR/qPCR.

Protokoll:
gDNA

DNA/RNA ekstraksjon