Kloning

Kloning er et vanlig verktøy innen molekylærbiologi, enten du skal utrykke protein eller jobber med funksjonelle analyser.
Vi leverer kvalitetsprodukter fra flere leverandører, blant annet New England Biolabs som har over 40 års erfaring innenfor molekylær kloning.

Til tradisjonell kloning har vi 285 restriksjonsenzymer, der 215 av disse virker i en og samme buffer (CutSmart), raske blunting og de-fosforyleringskit og ligaser til flere applikasjoner.  Ønsker du i stedet å bruke kit som muliggjør seamless assembly uten bruk av restriksjonsenzymer, bør du ta en titt på NEBuilder og Golden Gate.

Vi har kompetente celler både til kloning og proteinekspresjon og hjelper deg gjerne med å finne den riktige cellene til ditt bruk.

Ingen kloning uten DNA rensing og laddere! Spør oss gjerne om en prøve på Monarch Nucleic Acid Purification Kits eller Quick Load laddere.  

Til PCR under kloning anbefaler vi selvfølgelig dronningen av high fidelity polymeraser, nemlig Q5.  


New England BioLabs (NEB)

New England BioLabs (NEB) har en rekke produkter og verktøy innen kloning, blant annet:

  • tradisjonelle restriksjonsenzymer
  • cDNA syntese
  • modifikasjoner av DNA-ender
  • kit til DNA «assembly» og kloning
  • DNA ligaser
  • USER™ kloning
  • transformasjon og kompetente celler
  • Cas9 protein til Crispr/Cas9
  • NEBNext bibliotek kit for videre DNA analyse
  • «Site Directed Mutagenesis»

Se komplett oversikt over produkter innen kloning og syntetisk biologi her.

New England BioLabs (NEB)

Kontaktperson: Gitika Emberland

Gitika har en bachelor i kjemi og en mastergrad i molekylærbiologi. Hun har god dialog med akkrediterte laboratorier i Norge, både på sykehus og innen mat & miljø. Spør henne gjerne om produkter til molekylærdiagnostikk, enten det CE-IVD kit eller reagenser til in-house analyser.

gitika@bionordika.no

Kontaktperson: Gitika Emberland