Molekylærbiologi

 • DNA/RNA ekstraksjon
 • Elektroforese
 • Kloning
 • Oligonukleotidsyntese
 • PCR og RT-PCR
 • Real-Time PCR
 • Next Generation Sequencing (NGS)
 • RNase AWAY dekontamineringsløsning
 • PCR/qPCR plast
 • Fryserprogram
 • Life Science instrumenter

DNA/RNA ekstraksjon

Rensing av DNA og RNA er et viktig steg i mange molekylærbiologiske protokoller, dette inkluderer enzymatisk behandling av DNA/RNA, transformering, elektroforese, RT-PCR, RT-qPCR, og preparering av bibliotek for «next generation» sekvensering. Rensekittene fra Eurogentec og New England Biolabs (NEB) muligjør rask og enkel rensing av DNA og RNA av høy kvalitet som deretter kan brukes til mange applikasjoner. Oppnå ren, intakt DNA og RNA i løpet av minutter med raske, brukervennlige protokoller og optimaliserte buffersystemer, og bruk tiden din på forsøk som driver forskningen din fremover.

...  Les mer   
DNA/RNA ekstraksjon

DNA og RNA kvantifisering

Fluorescensbaserte assays for nukleinsyrekvantifisering muliggjør presis kvantifisering av renset dsDNA- eller RNA-prøver over et bredt spekter av konsentrasjoner, og med et mangfold av instrumenter for fluorescensdeteksjon.

I motsetning til absorbansebasert nukleinsyrekvantifisering som ikke kan skille mellom DNA, RNA og frie nukleotider, er fluorescens-assays svært sensitive for enten dsDNA eller RNA. Fluorescens-assays tillater samtidig mer sensitiv deteksjon av lave konsentrasjoner av DNA og RNA, slik at du kan bevare dine dyrebare prøver.

Spar penger med AccuGreen™ dsDNA Quantitation Kits for Qubit Fluorometer.

DNA og RNA kvantifisering
Biotium AccuGreen™ dsDNA assay kits

Disse kittene er spesifikt designet for Qubit® fluorometer. AccuGreen™ kit tilbyr den samme lineære rekkevidden (BR: 2-1000 ng, HS: 0,1-100 ng) for dsDNA-deteksjon som konkurrerende kit, men til en rimeligere pris. AccuGreen™ er tilgjengelig med eller uten DNA standarder, og leveres i to ulike pakkestørrelser (100 eller 500 assays).

Biotium AccuGreen™ dsDNA assay kits.jpg
 

Biotium AccuBlue® Broad Range RNA Quantitation Kit

Dette kittet er ekstremt spesifikt for RNA framfor dsDNA. AccuBlue RNA assay kit er svært sensitivt med en lineær rekkevidde på 5-1000 ng RNA. Kittet er optimalisert for det preprogrammerte RNA Broad Range Assay of Qubit® fluorometeret og kan også brukes med en plateleser. Velg mellom to ulike pakkestørrelser: 200 eller 1000 assays.

Biotium AccuBlue® Broad Range RNA Quantitation Kit.png

 

31069 / 31069-T AccuGreen™ Broad Range dsDNA Quantitation Kit  500 / 100 assays Les mer
31066  /31066-T AccuGreen™ High Sensitivity dsDNA Quantitation Kit   500 / 100 assays Les mer
31073  /31073-T AccuBlue® Broad Range RNA Quantitation Kit  1000 / 200 assays Les mer
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.

Elektroforese

Vi tilbyr flere løsninger for separasjon av DNA og RNA, enten du er på jakt etter agaroser og laddere, et konvensjonelt elektroforesesystem eller et avansert og raskt system med mulighet for dokumentasjon og DNA-recovery.

...  Les mer   
Elektroforese

Kloning

Kloning er et vanlig verktøy innen molekylærbiologi, enten du skal utrykke protein eller jobber med funksjonelle analyser. Vi leverer kvalitetsprodukter fra flere leverandører, blant annet New England Biolabs som har over 40 års erfaring innenfor molekylær kloning.

Kloning

Til tradisjonell kloning har vi:

 • Flere enn 285 restriksjonsenzymer
 • Raske blunting og de-fosforyleringskit
 • Ligaser til flere applikasjoner
 • Kit som muliggjør seamless assembly (NEBuilder og Golden Gate) uten bruk av restriksjonsenzymer
 • Kompetente celler både til kloning og proteinekspresjon
 • Til PCR under kloning anbefaler vi selvfølgelig dronningen av high fidelity polymeraser, nemlig Q5
...  Les mer   

Oligonukleotidsyntese

BioNordika har snart 20 års erfaring med å distribuere primere og prober fra Eurogentec til forskning og diagnostikk.

Velg mellom 2 – 225 bp av DNA, RNA, LNA®, 2’O-Me RNA eller PNA, og mer enn 300 modifikasjoner.
Til rutineanalyser kan vi også tilby mastermikser av dine prober og primere.

Les mer om Eurogentec sitt brede sortiment av oligonukleotider her.

Last ned skjema for bestilling her.

 

Oligonukleotidsyntese
MGB prober:

Eurogentec leverer nå også MGB prober. MGB enheten øker Tm til en probe fordi den kan binde seg til «minor grooves». Dermed kan MGB-prober danne stabile duplekser med sine targets og muliggjør at en kortere probe er effektiv.
Probene er mer effektive, sensitive og spesifikke sammenlignet med standard double-dye prober.

Les mer om MGB prober her.

Real-Time PCR

I tillegg til oligonukleotidsyntese kan vår samarbeidspartner Eurogentec levere qPCR mikser til SYBR® og probe analyser. Reagensene er tilpasset de fleste qPCR maskiner.

Navnet på denne qPCR miksen var inspirert av partikkelen Tachyon som er raskere enn lyset. Takyon™ kits for probe og SYBR® Assay ble utformet for å kunne gi høy sensitivitet og nøyaktige reproduserbare resultater. Den har en unik sammensetning av en optimalisert buffer og nytt og effektivt enzym.

Real-Time PCR

Stort utvalg av Takyon:
1. Velg core kit eller mastermiks
2. Kombiner med blå farge for visualisering
3. Standardiser med ROX dersom nødvending
4. Tilgjengelig med og uten UNG
5. Konverter kitet fra qPCR dttP mastermiks til One-Step qPCR kit med Takyon One Step Kit Converter
6. Velg mellom 2X eller 5X mastermiks. Pris per reaksjon er den samme.

Les mer om Takyon-serien her.

PCR og RT-PCR

New England BioLabs (NEB) har et stort utvalg av polymeraser for både rutine-PCR og ultra high-fidelity PCR, for alle typer templater også komplekse templat med høye AT eller GC innhold. 

Våre PCR kabinett er anbefalt for arbeid med DNA- og RNA-amplikoner og er meget populære på grunn av lavt støynivå og høy driftssikkerhet, noe som gir en problemfri hverdag på laboratoriet.

...  Les mer   
PCR og RT-PCR

Next Generation Sequencing (NGS)

Våre produkter til Next Generation sekvensering (NGS) inkluderer prøvepreparering, automatisert størrelsesvalg og analysesoftware. 

...  Les mer   
Next Generation Sequencing (NGS)

RNase AWAY™ surface decontaminant

RNase AWAY™ surface decontaminant fra Thermo Scientific™ fjerner RNase og DNA fra overflater på laboratoriet. Løsningen er ideell for dekontaminering av apparater, benkeplater, glassutstyr og plastutstyr. Med denne løsningen unngår du å måtte bruke kreftfremkallende DEPC behandlinger, og du trenger ikke sterilisere glassutstyr. 

 • Bruk den på piptetter, gelbokser eller arbeidsområder for RNA- eller DNA-arbeid
 • Gir ingen rester som virker forstyrrende på gelpolymerisering eller gelfarging
 • Kjemisk stabil
 • Inneholder ingen sterke syrer
RNase AWAY™ surface decontaminant
7000 - MBP RNase AWAY, 250 ml
7002 - MBP RNase AWAY, 475 ml sprayflaske
7003 - MBP RNase AWAY, 1 liter
7005-11 - MBP RNase AWAY, 4 liter
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post

Fryserprogram

Er du en av de som tilbringer tid på laben til alle døgnets tider?
Kunne du tenke deg tilgang til enzymer og reagenser akkurat når du skulle trenge det?

Vi kan sette opp en fryser, eller fylle opp en fryser dere selv har, med ønskede produkter. Alt fra restriksjonsenzymer og polymeraser fra New England BioLabs (NEB), til proteinmarkører og celledyrkningsmedier (krever kjøleskap) fra Lonza.

Spør oss om BioNordika sitt fryserprogram.

Fryserprogram