Molekylærbiologi

 • DNA/RNA ekstraksjon
 • Elektroforese
 • Kloning
 • Oligonukleotidsyntese
 • PCR og RT-PCR
 • Real-Time PCR
 • Next Generation Sequencing (NGS)
 • RNase AWAY dekontamineringsløsning
 • PCR/qPCR plast
 • Fryserprogram
 • Life Science instrumenter

cDNA syntese, PCR og qPCR

New England BioLabs (NEB) har et stort utvalg av polymeraser for både rutine-PCR og ultra high-fidelity PCR, for alle typer templater også komplekse templat med høye AT eller GC innhold. 

Våre PCR kabinett er anbefalt for arbeid med DNA- og RNA-amplikoner og er meget populære på grunn av lavt støynivå og høy driftssikkerhet, noe som gir en problemfri hverdag på laboratoriet.

...  Les mer   
cDNA syntese, PCR og qPCR

DNA/RNA ekstraksjon

Rensing av DNA og RNA er et viktig steg i mange molekylærbiologiske protokoller, dette inkluderer enzymatisk behandling av DNA/RNA, transformering, elektroforese, RT-PCR, RT-qPCR, og preparering av bibliotek for «next generation» sekvensering. Rensekittene fra Eurogentec og New England Biolabs (NEB) muligjør rask og enkel rensing av DNA og RNA av høy kvalitet som deretter kan brukes til mange applikasjoner. Oppnå rent, intakt DNA og RNA i løpet av minutter med raske, brukervennlige protokoller og optimaliserte buffersystemer, og bruk tiden din på forsøk som driver forskningen din fremover.

...  Les mer   
DNA/RNA ekstraksjon

DNA og RNA deteksjon

Absorbansbasert nukleinsyrekvantifisering som man gjør ved bruk av f.eks. NanoDrop skiller ikke mellom DNA, RNA eller frie
nukleo-tider. Fluorescensbaserte analyser er derimot selektive for dsDNA eller RNA. I tillegg tillater de sensitiv påvisning av lave konsentrasjoner av DNA eller RNA, slik at du kan spare prøvemateriale.

Kittene i tabellene under er fra vår nye leverandør Biotium, og de gir nøyaktig kvantifisering av rensede dsDNA- eller RNA-prøver over et bredt spekter av konsentrasjoner. Finn det fluorescensbaserte nukleinsyrekvantifiseringskittet som passer til ditt instrument og ønsket deteksjonsområde. Prøvestørrelser av produktene er tilgjengelig.

DNA og RNA deteksjon

DNA assay for plateleser

 • dsDNA kvantifiseringskit til bruk sammen med mikroplater for fluorescens
 • AccuBlue NextGen assayet er det mest sensitive med deteksjon av så lite som 1 pg* DNA
 • AccuClear-analysen er ekstremt allsidig og har et bredt dynamisk spekter, noe som tillater kvantifisering av nesten alle prøver
 • Gjør kvantifisering av mange prøver og replikater samtidig for best nøyaktighe
Kat. nr. Produkt Størrelse Deteksjonsområde (i assay)*
31007-Biotium AccuBlue® Broad Range DNA 1 500 assays 2 - 2 000 ng
31006-Biotium AccuBlue® High Sensitivity DN 1 000 assays 0.2 - 100 ng
31028-Biotium AccuClear® Ultra High Sensitivity DNA 1 000 assays 0.03 - 250 ng
31060-Biotium AccuBlue® NextGen DNA 1 000 assays 1 - 3 000 pg*

DNA assay for Qubit® fluorometer

 • dsDNA kvantifiseringskit for bruk med Qubit® fluorometer
 • AccuGreen analysekit er designet for bruk i forhåndsprogrammerte kvantifiseringsanalyser på Qubit®-leseren, og er
  direkte alternativer for Qubit® analysekittene
Kat. nr. Produkt Størrelse Deteksjonsområde (i assay)*
31069-Biotium AccuGreen™ Broad Range DNA 500 assays 2 - 2000 ng
31066-Biotium AccuGreen™ High Sensitivity dsDNA Quantitation Kit 500 assays 0.1 - 100 ng

RNA assay

 • RNA kvantifiseringskit for fluorescensmikroplateleser eller Qubit® fluorometer
 • Bredt lineært område (5 - 1 000 ng RNA) dekker både Qubit® HS -og BR-serien
 • Svært selektiv for RNA over dsDNA
 • Far-red fluorescens-emisjon
 • Leveres med mammalsk RNA-standard for å nøyaktig kvantifisere like prøve
Kat. nr. Produkt Størrelse Deteksjonsområde (i assay)*
31073-Biotium AccuBlue® Broad Range RNA 1 000 assays 5 - 1000 ng
*Standard assayvolum er 200 ul, og deteksjonsgrense er i området 1 pg til 5 pg avhengig av instrumentets sensitivitet.
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post

DNA og RNA kvantifisering

Fluorescensbaserte assays for nukleinsyrekvantifisering muliggjør presis kvantifisering av renset dsDNA- eller RNA-prøver over et bredt spekter av konsentrasjoner, og med et mangfold av instrumenter for fluorescensdeteksjon.

I motsetning til absorbansebasert nukleinsyrekvantifisering som ikke kan skille mellom DNA, RNA og frie nukleotider, er fluorescens-assays svært sensitive for enten dsDNA eller RNA. Fluorescens-assays tillater samtidig mer sensitiv deteksjon av lave konsentrasjoner av DNA og RNA, slik at du kan bevare dine dyrebare prøver.

Spar penger med AccuGreen™ dsDNA Quantitation Kits for Qubit Fluorometer.

DNA og RNA kvantifisering
Biotium AccuGreen™ dsDNA assay kits

Disse kittene er spesifikt designet for Qubit® fluorometer. AccuGreen™ kit tilbyr den samme lineære rekkevidden (BR: 2-1000 ng, HS: 0,1-100 ng) for dsDNA-deteksjon som konkurrerende kit, men til en rimeligere pris. AccuGreen™ er tilgjengelig med eller uten DNA standarder, og leveres i to ulike pakkestørrelser (100 eller 500 assays).

Biotium AccuGreen™ dsDNA assay kits.jpg
 

Biotium AccuBlue® Broad Range RNA Quantitation Kit

Dette kittet er ekstremt spesifikt for RNA framfor dsDNA. AccuBlue RNA assay kit er svært sensitivt med en lineær rekkevidde på 5-1000 ng RNA. Kittet er optimalisert for det preprogrammerte RNA Broad Range Assay of Qubit® fluorometeret og kan også brukes med en plateleser. Velg mellom to ulike pakkestørrelser: 200 eller 1000 assays.

Biotium AccuBlue® Broad Range RNA Quantitation Kit.png

 

31069 / 31069-T AccuGreen™ Broad Range dsDNA Quantitation Kit  500 / 100 assays Les mer
31066  /31066-T AccuGreen™ High Sensitivity dsDNA Quantitation Kit   500 / 100 assays Les mer
31073  /31073-T AccuBlue® Broad Range RNA Quantitation Kit  1000 / 200 assays Les mer
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.

dNTP miks

PCR grade dNTP miks med 10 mM av hver dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) egnet for alle molekylærbiologiske applikasjoner inkludert PCR, qPCR, RT, DNA-merking og DNA-sekvensering. 

For standard PCR applikasjoner anbefales en sluttkonsentrasjon på 200 mM av hver dNTP. 

dNTP Mix 10 mM BN-1006-08 4 x 200 µl
BN-1006-4 5 x 800 µl
dNTP miks
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.

Elektroforese

Vi tilbyr flere løsninger for separasjon av DNA og RNA, enten du er på jakt etter agaroser og laddere, et konvensjonelt elektroforesesystem eller et avansert og raskt system med mulighet for dokumentasjon og DNA-recovery.

...  Les mer   
Elektroforese

Kloning

Kloning er et vanlig verktøy innen molekylærbiologi, enten du skal utrykke protein eller jobber med funksjonelle analyser. Vi leverer kvalitetsprodukter fra flere leverandører, blant annet New England Biolabs som har over 40 års erfaring innenfor molekylær kloning.

Kloning

Til tradisjonell kloning har vi:

 • Flere enn 285 restriksjonsenzymer
 • Raske blunting og de-fosforyleringskit
 • Ligaser til flere applikasjoner
 • Kit som muliggjør seamless assembly (NEBuilder og Golden Gate) uten bruk av restriksjonsenzymer
 • Kompetente celler både til kloning og proteinekspresjon
 • Til PCR under kloning anbefaler vi selvfølgelig dronningen av high fidelity polymeraser, nemlig Q5
...  Les mer   

Murine RNase inhibitor

Murine RNase inhibitor forhindrer at RNaser forstyrrer forsøkene dine. Vær på den sikre siden ved ganske enkelt å tilsette Murine RNase-hemmeren før du eksponerer de andre komponentene for RNase-forurensning (for eksempel enzymer, plasmider fra mini-prep osv.).

 • Hemmer spesifikt RNase A, B og C
 • Økt motstand mot oksidasjon sammenlignet med humane/svine RNase-hemmere
 • Ideell for reaksjoner der det er nødvendig med lave DTT-konsentrasjoner (f.eks. RealTime-PCR)
 • Isolert fra en rekombinant kilde for god ytelse
 • Testet for fravær av DNaser og RNaser
 • Ingen inhibering av polymeraser, dvs. Taq DNA poly- merase, AMV eller M-MuLV Revers Transkriptaser, eller Phage RNA polymeraser (SP6, T7 og T3)
Murine RNase inhibitor
Kat. nr. Produkt Mengde 
M0314S Murine RNase inhibitor 3000 units
M0314L Murine RNase inhibitor 15000 units
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post

NanoDrop

Thermo Scientific NanoDrop-instrumenter var de første mikrovolum UV-Vis-spektrofotometre og fluorospektrometre designet spesielt for livsvitenskapsmarkedet og har fundamentalt endret DNA-, RNA- og proteinanalyse. Med mer enn 35.000 instrumenter i laboratorier over hele verden, har NanoDrop-instrumenter blitt anerkjent standard for mikrovoluminstrumentering.

...  Les mer   
NanoDrop

Next Generation Sequencing (NGS)

Våre produkter til Next Generation sekvensering (NGS) inkluderer prøvepreparering, automatisert størrelsesvalg og analysesoftware. 

...  Les mer   
Next Generation Sequencing (NGS)

Oligonukleotidsyntese

BioNordika har snart 20 års erfaring med å distribuere primere og prober fra Eurogentec til forskning og diagnostikk.

Velg mellom 2 – 225 bp av DNA, RNA, LNA®, 2’O-Me RNA eller PNA, og mer enn 300 modifikasjoner.
Til rutineanalyser kan vi også tilby mastermikser av dine prober og primere.

Les mer om Eurogentec sitt brede sortiment av oligonukleotider her.

Last ned skjema for bestilling her.

 

Oligonukleotidsyntese
MGB prober:

Eurogentec leverer nå også MGB prober. MGB enheten øker Tm til en probe fordi den kan binde seg til «minor grooves». Dermed kan MGB-prober danne stabile duplekser med sine targets og muliggjør at en kortere probe er effektiv.
Probene er mer effektive, sensitive og spesifikke sammenlignet med standard double-dye prober.

Les mer om MGB prober her.

PCR-kabinett

PCR-kabinetter fra Biosan gir et rent, godt opplyst arbeidsområde for arbeid med PCR-reagenser og prøvemateriale. Luftvolumet resirkuleres 100 ganger i timen gjennom en lukket modul med filtre og en UV-kilde kraftig nok til å inaktivere DNA og RNA, noe som sikrer aseptiske forhold. Kabinettene er støysvake og med lavt energiforbruk.

Inkluderer en åpen UV-lampe med digital timerfunksjon for overflate-dekontaminering når arbeidsområdet ikke er i bruk. Et deksel med sikringsbryter beskytter brukere fra eksponering ved UV-dekontaminering. Ledninger til utstyr i kabinettet kan føres inn gjennom en egen åpning for dette, flere modeller har i tillegg innebygget stikkontakt som oppført under.

PCR-kabinett

Flere modeller er tilgjengelige. Mange av våre kunder foretrekker modellene med gjennomsiktige sidevegger, da disse gir bedre romfølelse ved bruk. 

BS-040102-AAA UVC/T-AR: Arbeidsflate i pulverlakkert stål, vindu og sidevegger i pleksiglass.  
BS-040109-A06 UVT-B-AR: Arbeidsflate i rustfritt stål, vindu i herdet glass, sidevegger i pulverlakkert stål. Én innebygget stikkontakt. Spesifikasjoner og tilleggsutstyr
BS-040104-A06 UVC/T-M-AR: Arbeidsflate i rustfritt stål, vindu og sidevegger i herdet glass. Én innebygget stikkontakt.  
BS-040107-AAA UVT-S-AR: Ekstra bred modell. Arbeidsflate i rustfritt stål, vindu og sidevegger i herdet glass. Tre innebygde stikkontakter.  
Priser og bestilling

Kontakt oss gjerne for prisinformasjon eller bestilling via e-post

RNase AWAY™ surface decontaminant

RNase AWAY™ surface decontaminant fra Thermo Scientific™ fjerner RNase og DNA fra overflater på laboratoriet. Løsningen er ideell for dekontaminering av apparater, benkeplater, glassutstyr og plastutstyr. Med denne løsningen unngår du å måtte bruke kreftfremkallende DEPC behandlinger, og du trenger ikke sterilisere glassutstyr. 

 • Bruk den på piptetter, gelbokser eller arbeidsområder for RNA- eller DNA-arbeid
 • Gir ingen rester som virker forstyrrende på gelpolymerisering eller gelfarging
 • Kjemisk stabil
 • Inneholder ingen sterke syrer
RNase AWAY™ surface decontaminant
7000 - MBP RNase AWAY, 250 ml
7002 - MBP RNase AWAY, 475 ml sprayflaske
7003 - MBP RNase AWAY, 1 liter
7005-11 - MBP RNase AWAY, 4 liter
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post

Sage BluePippin

Størrelsesseleksjon for long-read sekvensering.

Med BluePippin fra Sage science, tilsetter man DNA til ferdigstøpte gelkassetter og velger ønsket DNA-fragmentlengde mellom 100 bp  - 50 kb. Instrumentet vil automatisk isolere og samle opp disse fragmentene, og eliminere alle andre. Fragmentene pipetteres enkelt ut av maskina og er klar til bruk i videre applikasjoner.

For long-read sekvensering er det ønskelig å fjerne små fragmenter fra prøven før sekvensering. 

Sage BluePippin

BluePippin har en High-Pass funksjon som bare samler fragmenter over en gitt størrelse.

BBLU0001 BluePippin
Priser og bestilling

Kontakt oss hvis du ønsker et pristilbud på et slikt system.

Vann til molekylærbiologi

Dette Molecular Grade Water av høyeste kvalitet er egnet til molekylærbiologiske applikasjoner som krever rent vann, uten DNase og RNase.

 • Sterilt (0.2 μm filtrert)
 • Endotoksinnivå under 0.01 ng/ml
 • DNA fritt, DNase- og RNase-fritt
 • Fritt for PCR-inhibitorer
BN-51100 Water for molecular biology 500 ml
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post

Vann til molekylærbiologi

Fryserprogram

Er du en av de som tilbringer tid på laben til alle døgnets tider?
Kunne du tenke deg tilgang til enzymer og reagenser akkurat når du skulle trenge det?

Vi kan sette opp en fryser, eller fylle opp en fryser dere selv har, med ønskede produkter. Alt fra restriksjonsenzymer og polymeraser fra New England BioLabs (NEB), til proteinmarkører og celledyrkningsmedier (krever kjøleskap) fra Lonza.

Spør oss om BioNordika sitt fryserprogram.

Fryserprogram

Forskning på COVID-19

BioNordika tilby mange produkter for deteksjon og studier av SARS-CoV-2:

 • Primere og prober
 • Library prep kit
 • Amplifikasjons og deteksjonsprodukter
 • RNA rensekit
 • Spektrofotometer til kvantitering av RNA og DNA
 • qPCR kit
 • Deteksjonsassays
 • SARS CoV-2 spesifikke antistoffer
 • Kit for hurtig deteksjon av SARS CoV-2
Forskning på COVID-19

Koronavirus (CoV) er en familie av virus som inkluderer vanlig forkjølelsesvirus samt mer alvorlige sykdommer som MERS og SARS. Det nåværende utbruddet skyldes et nytt koronavirus, kalt SARS-CoV-2, som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen smitter mellom mennesker antagelig via dråpesmitte.

Utbruddet ble av WHO erklært som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Forskere verden over blir oppfordret til å utvikle en behandling.

SARS-CoV-2 bindes til ACE2-reseptor som finnes på overflaten av en rekke humane celler, blant annet i vaskulært endotel, hjerte, nyre, på epitelceller i tynntarmen og på alveolære epitelceller i lungene (Nature, februar 2020). Dette er den samme inngangsporten som SARS-CoV bruker for å komme inn i celler. Reseptoren er hovedsakelig uttrykt på celler i de nedre luftveier.

...  Les mer