DNA/RNA ekstraksjon

Rensing av DNA og RNA er et viktig steg i mange molekylærbiologiske protokoller, dette inkluderer enzymatisk behandling av DNA/RNA, transformering, elektroforese, RT-PCR, RT-qPCR, og preparering av bibliotek for «next generation» sekvensering. Rensekittene fra Eurogentec og New England Biolabs (NEB) muligjør rask og enkel rensing av DNA og RNA av høy kvalitet som deretter kan brukes til mange applikasjoner. Oppnå ren, intakt DNA og RNA i løpet av minutter med raske, brukervennlige protokoller og optimaliserte buffersystemer, og bruk tiden din på forsøk som driver forskningen din fremover.


DNA ekstraksjon

Plasmidrensing (miniprep) Monarch plasmid miniprep kit
 • Rask og enkel rensing av 20 µg plasmid DNA fra bakteriekulturer
 • Eluer i ≥ 30 µl og eliminer bufferretensjon
 • Følg progresjon i pipettering med fargede buffere
 • Raske protokoller og lite hands-on-time
 • Buffere og kolonner selges separat
 • Mindre plast enn i andre kit
 • Resirkulerbar pakning
T1010S Monarch® plasmid miniprep kit, 50 prøver  Manual
T1010L Monarch® plasmid miniprep kit, 250 prøver  Manual

Vil du ha en prøve på Monarch miniprep kitet? Forespør din prøve her

DNA rensing og gelekstraksjon Monarch DNA gel extraction kit
 • Rask rensing av DNA (50 bp til 25 kb) etter enzymatiske reaksjoner og fra agarosegeler
 • Enkel PCR rensing på kun 5 minutter
 • Eluer i så lite som ≥ 6 µl
 • Ingen bufferkontaminering med unik kolonnedesign
 • Du kan rense oligoer, ssDNA og små DNA fragmenter med enkel protokollmodifikasjon
T1030S Monarch® DNA gel extraction kit, 50 prøver Manual
T1030L Monarch® DNA gel extraction kit, 250 prøver Manual
Genomisk DNA rensing
 • Rens genomisk DNA (gDNA) av høy kvalitet fra en rekke ulike prøvematerialer som celler, blod, vev osv.
 • Oppnå svært høyt utbytte med ekstremt lavt RNA kontaminering (kittet inkluderer RNase A)
 • Isoler gDNA med høy molekylærvekt
 • Brukervennlige protokoller med raske og effektive lyseringstrinn
T3010S Monarch® Genomic DNA Purification Kit, 50 prøver Manual
T3010L Monarch® Genomic DNA Purification Kit, 150 prøver Manual
HMW DNA ekstraksjonskit for celler og blod
 • Ekstraksjon av HMW DNA fra celler og blod
 • Isolerer DNA opptil Mb størrelser
 • Juster enkelt størrelsen på isolert DNA ved å justere omrøringshastigheten under lyseringen
 • Rask og brukervennlig protokoll (30 minutter for celler, 60 minutter for blod)
 • Oppnå gode mengder av rent og intakt DNA
 • Effektiv fjerning av RNA
 • Rapid and efficient elution
 • Inkluderer RNase A og Proteinase K
 • Ideell for long-read sekvenseringsapplikasjoner
T3050S Monarch® HMW DNA Extraction Kit for Cells & Blood, 5 preps Manual
T3050L Monarch® HMW DNA Extraction Kit for Cells & Blood, 50 preps Manual
HMW DNA ekstraksjonskit for vev, bakterier og gjær
 • Ekstraksjon av HMW DNA fra en rekke vev, bakterier og andre prøver (gjær, insekter, amfibier)
 • Isolate DNA opptil Mb størrelser fra bløtvev og bakterier
 • Rask og brukervennlig protokoll (90 minutter for vev og bakterier) 
 • Oppnå gode mengder av rent og intakt DNA
 • Rask og effektiv eluering
 • Ideell for long-read sekvenseringsapplikasjoner
 • Inkluderer RNase A og Proteinase K, i tillegg til mikrorør-støter for enkel prøvehomogenisering
T3060S Monarch® HMW DNA Extraction Kit for Tissue, 5 preps Manual
T3060L Monarch® HMW DNA Extraction Kit for Tissue, 50 preps Manual
SmartExtract DNA Kit, DNA Extraction Kit

Med SmartExtract fra Eurogentec, kan du ekstrahere genomisk DNA fra blod, vev, plantefrø og blader på bare 12 minutter. Det ekstraherte produktet kan brukes til PCR/qPCR

SK-DNEX-100 SmartExtract DNA Kit,  Manual
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post

 

RNA ekstraksjon

Total RNA ekstraksjon og rensing
 • Rens total RNA fra ulike prøvematerialer som blod, celler, vev m.m.
 • DNase I og gDNA kolonner er inkludert i kittet for fjerning av DNA
 • RNA rensing av alle molekylstørrelser, inkludert små RNA molekyler <200 nt
T2010S Monarch® Total RNA Miniprep Kit, 50 prøver Manual
RNA rensing
 • Rens RNA fra ulike reaksjoner, inkludert in vitro transkripsjon, DNase I behandling, merking og «capping»
 • Rens og konsentrer RNA etter enzymatiske reaksjoner og etter ekstraksjonsprotokoller med Trizol
 • Få rent RNA på minutter med enkel og rask prosedyre
 • Velg mellom tre bindingskapasiteter: 10 µg, 50 µg and 500 µg
T2030S Monarch® RNA Cleanup Kit (10 µg), 10 prøver Manual
T2030L Monarch® RNA Cleanup Kit (10 µg), 100 prøver Manual
T2040S Monarch® RNA Cleanup Kit (50 µg), 10 prøver Manual
T2040L Monarch® RNA Cleanup Kit (50 µg), 100 prøver Manual
T2050S Monarch® RNA Cleanup Kit (500 µg), 10 prøver Manual
T2050L Monarch® RNA Cleanup Kit (500 µg), 100 prøver Manual
RNAstorm ™ Kit for isolering av RNA fra FFPE-vevsprøver

RNAstormTM Kit fra Biotium gir overlegen RNA-ekstraksjon fra FFPE (parafin) vevssnitt med tre til 30 ganger økning i utbytte, og to ganger økning i DV200 (RNA lenger enn 200 nukleotider) sammenlignet med andre metoder.

Det er utfordrende å gjøre RNA-ekstraksjon fra formalin-fikserte vevsprøver. Dette resulterer ofte i lavt utbytte av amplifiserbart RNA, og gir dermed dårlig ytelse i påfølgende trinn som involverer enzymatisk manipulering, inkludert revers transkripsjon og forberedelse av sekvenseringsbiblioteket. Ved hjelp av CAT5™-teknologi, forbedrer RNAstorm™-ekstraksjonskittet fjerningen av formaldehydindusert skade og gir derfor  høyere RNA-utbytte og integritet. Dette er vist med en høyere RIN-score og høyere DV200 (% RNA> 200nt).

RNAstorm™-kittet gir deg beste sjansen for suksess hvis du skal isolere RNA til applikasjoner som RNA-seq, qPCR, microarray eller annen genekspresjonsanalyse. 

 • CAT5™-teknologi for enzymatisk reversering av fiksering med formaldehyd
 • Gir høyere utbytte av amplifiserbart RNA enn varmebaserte metoder
 • Skånsom behandling av prøver uten høye temperaturer eller sterke løsningsmidler
 • Høyere kvalitet på ditt RNA med mindre fragmentering
 • Bedre resultater i nedstrømsanalyser som PCR, microarray eller neste generasjons sekvensering
 • Enkel spinnkolonnebasert arbeidsflyt
CD201 RNAstorm™ Kit, 20 preps Dataark
CD501 RNAstorm™ Kit, 50 preps Dataark
SmartPure Total RNA kit

Eurogentec levererer SmartPure Total RNA kit til ekstraksjon og rensing av RNA. Kittet kan brukes på vev, celler, bakterier (ikke planter), og rensingen utføres på 30 - 40 minutter. Kittet er stabilt i 18 mnd.

Renset RNA er av høy kvalitet uten gDNA-kontaminering og kan benyttes til Northern Blot, hybridisering, qPCR, cDNA bibliotek.

SK-TOPU-100 SmartPure Total RNA kit  Manual
SmartPure Virus RNA kit

Dette kittet er optimalisert for å ekstrahere og rense virus-RNA fra vev, celler eller blod.

SK-VIPU-100 SmartPure Virus RNA kit Manual
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post