PCR og RT-PCR

New England BioLabs (NEB) har et stort utvalg av polymeraser for både rutine-PCR og ultra high-fidelity PCR, for alle typer templater også komplekse templat med høye AT eller GC innhold. 

Våre PCR kabinett er anbefalt for arbeid med DNA- og RNA-amplikoner og er meget populære på grunn av lavt støynivå og høy driftssikkerhet, noe som gir en problemfri hverdag på laboratoriet.

PCR og RT-PCR

Polymeraser

Polymerase Chain Reaction (PCR) er den mest vanlige DNA amplifiseringsmetoen i molekylærbiologi, vår produktportefølje inkluderer et større antall polymeraser fra New England Biolabs (NEB) som er designet for å brukes til denne metoden.

Vi anbefaler OneTaq DNA polymerase for robust rutine-PCR og Q5 High-Fidelity DNA polymerase for robust PCR med høy nøyaktighet (>280 X Taq nøyaktighet). Begge produktlinjene har blitt utviklet for å tolerere en høy variasjon av komplekse templater uten at man opplever dårligere ytelse ved høye nivåer av AT eller GC i målsekvensene. Disse enzymene er tilgjengelig som core-kit og mastermiks med eller uten Hot Start som ikke krever eget aktiveringstrinn.

Se noen av våre utvalgte polymeraser her:

...  Les mer   
Polymeraser

PCR/qPCR plast

Vi tilbyr plater, strips, seals og rør egnet til både PCR og qPCR. 

...  Les mer   
PCR/qPCR plast

PCR arbeidsstasjon

Kabinettene er anbefalt for arbeid med DNA- og RNA-amplikoner og er populære hos våre kunder på grunn av lavt støynivå og høy driftssikkerhet, noe som gir en problemfri hverdag på laboratoriet.

• Utstyrt med gjennomstrømningsmodul for beskyttelse av prøveoppsett ved UV-dekontaminering av luften i kabinettet mens det er i bruk
• Dagslyslampe gir god belysning av arbeidsområdet, noe som forenkler arbeidet med små volum
• Separat UV-lampe for desinfeksjon av kabinettet etter bruk

Kabinett i vanlig bredde
Kabinett i dobbel bredde

PCR arbeidsstasjon