Spektroskopi

Vi har et stort utvalg instrumenter for spektroskopi.

Spektroskopi fra Shimadzu

Spektroskopi fra Shimadzu

Shimadzu tilbyr et bredt utvalg av produkter for spektroskopiske analyser, slik som UV-Vis-NIR Spectroscopy, FTIR Spectroscopy, Fluorescence Spectroscopy, Atomic Absorption Spectroscopy (AAS), Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) og Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF).

...  Les mer   
NanoDrop - Microvolume Spectrophotometer

NanoDrop - Microvolume Spectrophotometer

Thermo Scientific NanoDrop-instrumenter var de første mikrovolum UV-Vis-spektrofotometre og fluorospektrometre designet spesielt for livsvitenskapsmarkedet og har fundamentalt endret DNA-, RNA- og proteinanalyse. Med mer enn 35.000 instrumenter i laboratorier over hele verden, har NanoDrop-instrumenter blitt anerkjent standard for mikrovoluminstrumentering.​​​​​​​

...  Les mer   
NIR

NIR

NIR-analyse tilbyr raske, rimelige og presise resultater. Det muliggjør sanntidsbeslutninger for bedre kvalitet og høyere produktivitet. BUCHI sin NIRSolutions støtter deg i å mestre daglige utfordringer, fra innspeksjon av innkommende varer til utgivelse av ferdig produkt.

For mer informasjon se her.

KONTAKTPERSON

KONTAKTPERSON

Elisabeth Basteson

Elisabeth er ansvarlig for produkter fra Shimadzu. Har du spørsmål om kromatografi, massespektrometri, TOC, TOC-online, spektrofotometri, FTIR, AAS, ICP-MS , ICP-OES og EDX hjelper hun deg gjerne.

elisabeth@bionordika.no