Tjenester

 • Oligonukleotidsyntese
 • Dispenseringstjeneste
 • Antistoffproduksjon
 • Peptidsyntese
 • Endotoksintestingstjeneste
 • Fryserprogram

BioXpedia

Vår partner, BioXpedia, grunnlagt i 2016 er et kontrakts- og forskningslaboratorium fra Danmark som spesialiserer seg på laboratorietjenester av høy kvalitet for biomarkørscreening til prekliniske og kliniske forskere.

Tjenester de tilbyr:

 • Biblioteksprep og RNAseq
 • Biostatistikk
 • Cellekulturtjenester
 • Genekspresjonsprofilering
 • LC-MS/MS-analyse
 • miRNA uttrykksprofilering
 • Protein biomarkøranalyse
 • RNA-, DNA- og proteinekstraksjon
 • SNP genotyping
BioXpedia

Hvordan vi samarbeider
Vi forstår hvor viktig resultatene er i forskningsprosessen, og det er derfor vi streber etter å gi dere best mulig tjenester. Vi kan hjelpe deg med å identifisere de riktige metodene, designe eksperiment og tilby nødvendige analysetjenester for at dere skal få nødvendige resultater.

Teknologier
Ved å bruke de mest oppdaterte teknologiene og et kunnskapsrikt team, leverer vi data som er både konkurransedyktig og av topp kvalitet.
i tilbyr høykapasitets multi-omic screening og analyser ved hjelp av følgende teknologier:

 • Fluidigim Biomark HD & Juno – qPCR, Genotyping & mRNA Library Prep
 • LC-MS/MS – kvantifisering av små molekyler og peptider
 • Meso Scale Discovery – Proteinanalyse
 • NanoString Technologies – Genuttrykk
 • Olink Proteomics – Utforsk fra 92 til 3072 proteiner
 • Prøveprep – Ekstraksjon av DNA, RNA og protein
 • QIAcuity dPCR – kvantifiserer molekyler

For mer informasjon om de forskjellige mulighetene, kontakt oss, eller besøk BioExpedia nettsider

Antistoffproduksjon

Vi tilbyr antistoffproduksjon via Eurogentec. De har i mer enn 25 år vært en av de ledende leverandørene av produksjon av monoklonale og polyklonale antistoffer i forskjellige arter, inkludert mus, rotte, kanin, marsvin, geit, lama og kylling (høne). De tilbyr også en rekke tilleggstjenester som f.eks. antistoffrensing, merking, kobling til magnetiske kuler eller oppsett av ELISA.

Polyklonale antistoffer

Eurogentec tilbyr immunisering via deres 87-dagers klassiske program eller et egetutviklet Speedy 28-dagers program. Egne program for PTM antistoffer er tilgjengelig. Du kan velge å benytte ditt eget protein eller de kan syntetisere peptid(er) for deg.

Monoklonale antistoffer

Eurogentec produserer mAbs in vitro fra hybridomer du allerede har tilgang til, eller så kan de selvfølgelig også utvikle disse i samarbeid med deg før mAb produksjonen.

Antistoffproduksjon
Genetisk immunisering

Denne metoden er anbefalt når du har problemer med å få produsert antistoff på klassiske måter. Det er en effektiv løsning på proteinproduksjon, rensing eller refoldings begrensninger.

Konfidensialitet

Alle monoklonale og polyklonale immuniseringsprosjekter er konfidensielle. All hydridomer, alt sera og alle resultater er og forblir kundens eiendom. Eurogentec garanterer at de ikke krever noen rettigheter for hybridomene eller antistoffene. Fortrolighetsavtaler kan settes opp dersom ønskelig.

For mer detaljer rundt de forskjellige mulighetene, kontakt oss, eller besøk Eurogentec sin hjemmeside

Dispenseringstjeneste

Med vår dispenseringstjeneste fra Eurogentec får du tilsendt ferdige bruksløsninger (miks av primere, prober og eventuelt mastermiks) i henhold til deres in-house design.

Du slipper dermed å bruke tid på å planlegge innkjøp og lage bruksløsninger, og du betaler kun for det faktiske antall reaksjoner som kjøres per assay.

Hvis dere er ISO 15189/ISO 17025 akkreditert, vil tjenesten forenkle dine rutiner.

Dispenseringstjeneste

Fordeler med dispenseringstjenesten:

 
 • Fleksibelt: Både singlepleks og multipleks assays kan dispenseres, enten i frossent eller lyofilisert format. 
 • Enkelt i bruk: Få din in-house miks som en ferdig bruksløsning i rør, plater eller strips. Spar tid og bare tilsett din prøve!
 • Høy kvalitet: Produksjon i ISO8 renrom i henhold til sporbare prosesser som forenkler ISO158189 akkreditering og IVDR sertifisering.
 • Kostnadseffektivt: Reduser arbeidsmengden og svinn av reagenser.
 • Pålitelig: Mange tilbakemelder bedre reproduserbarhet, til og med for komplekse og lav-volumsanalyser
 • Sporbarhet: Få produktene dine med dokumentasjon og QC release rapport.
   

Definer ditt dispenseringstjeneste-prosjekt

Format Layout Dedikert prosjektkode
 • Lyofilisert eller frossent
 • Rør, strips, eller plater
 • Kundetilpasset mengde
 • Paneler
 • Syndrompanel
 • Multipleks eller singlepleks
 • Lasermerking
 • Barkoding
Når prosjektet er definert
kan du enkelt re-bestille
din kundetilpassede
in-house bruksløsning.

Prosessen for ditt prosjekt

Med mer enn 30 års ekspertise innen levering av molekylærbiologiske reagenser og tjenester vil Eurogentec kunne hjelpe deg fra FoU-trinnet til levering av rutineanalyser. I samarbeid med BioNordika vil deres dedikerte prosjektledere og tekniske eksperter gi deg råd om design, utviklingen og produksjonen av dine tilpassede analyser. Alle prosjekter håndteres under full konfidensialitet. På forespørsel er en taushetserklæring utført i de innledende stadiene av kommunikasjonen.

Prosessen.png

1. Start
Vi ser over og analyseres deres prosjekt sammen. 

2. Spesifikasjoner
Sammen definerer vi prosjektets spesifikasjoner inkludert de tekniske detaljene (hvilket format som er best), kvalitetsstandarder og hvilken leveringsavtale som passer best for dere.  

3. Tilbud
Basert på de definerte spesifikasjonene setter vi opp et tilbud på en testbatch og en hovedbatch.

4. Validering av reagenser
Før produksjon av testbatch vil dere få teste ut og validere reagenser Eurogentec i deres eget oppsett i deres egen lab med teknisk støtte fra BioNordika og Eurogentec.

5. Testbatch
Vi produserer en testbatch ut i fra de det avtalte oppsettet som godkjennes av kunden før vi produserer hovedbatchen.

6. Produksjon av hovedbatch
Etter validering og godkjennelse fra deg vil Eurogentec produserer hovedbatchen. Denne vil ofte ha en holdbarhert på 6 måneder til ett (1) år.

7. Leveranse
Du mottar bruksløsningen i henhold til de avtalte spesifikasjonene.

...  Les mer   

Endotoksintestingstjeneste

Lonzas Endotoxin Testing Service tilbyr sin ekspertise innen endotoksintesting. De tester med den metoden som passer best for dine prøver, enten gel clot, kinetisk kromogen eller kinetisk turbidimetrisk LAL metoder, eller med rFC fluorescent assayet. 

Testingslaboratoriene ligger i cGMP-sertifiserte avdelinger i Walkersville, MD USA og i Verviers, Belgia. 

All pharmasøytisk gradert endotoksintesting utføres i henhold til regulatoriske dokumenter (U.S og European Pharmacopeia - USP og EP, Bacterial Endotoxins Test (BET), USFDA Guidance for Industry og USP monograph for testing av medisinsk utstyr). 

Endotoksintestingstjeneste

Om du er fra et universitet, et forskningslaboratorium eller en kvalitetskontroll-lan hos et stort farmasøytisk firma, så har Lonza det du trenger for å få pålitelige, nøyaktige og konfidensielle resultater. 

Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon.

Fryserprogram

Er du en av de som tilbringer tid på laben til alle døgnets tider?
Kunne du tenke deg tilgang til enzymer og reagenser akkurat når du skulle trenge det?

Vi kan sette opp en fryser, eller fylle opp en fryser dere selv har, med ønskede produkter. Alt fra restriksjonsenzymer og polymeraser fra New England BioLabs (NEB), til proteinmarkører og celledyrkningsmedier (krever kjøleskap) fra Lonza.

Spør oss om BioNordika sitt fryserprogram.

Fryserprogram

Oligonukleotidsyntese

BioNordika har snart 20 års erfaring med å distribuere primere og prober fra Eurogentec til forskning og diagnostikk.

Velg mellom 2 – 225 bp av DNA, RNA, LNA®, 2’O-Me RNA eller PNA, og mer enn 300 modifikasjoner.
Til rutineanalyser kan vi også tilby mastermikser av dine prober og primere.

Les mer om Eurogentec sitt brede sortiment av oligonukleotider her.

Last ned skjema for bestilling her.

 

Oligonukleotidsyntese
MGB prober:

Eurogentec leverer nå også MGB prober. MGB enheten øker Tm til en probe fordi den kan binde seg til «minor grooves». Dermed kan MGB-prober danne stabile duplekser med sine targets og muliggjør at en kortere probe er effektiv.
Probene er mer effektive, sensitive og spesifikke sammenlignet med standard double-dye prober.

Les mer om MGB prober her.

Peptidsyntese

Eurogentec, sammen med AnaSpec, har siden 1993 opparbeidet seg en unik ekspertise innen syntese av peptider med økende kompleksisitet.
I tillegg til peptidsyntese tilbyr de peptidbibliotek og mer enn 2000 katalogpeptider.

For mer informasjon om peptidmulighetene hos Eurogentec, les her.

 

Peptidsyntese

Kontaktperson: Gitika Emberland

Gitika har en bachelor i kjemi og en mastergrad i molekylærbiologi. Hun har god dialog med akkrediterte laboratorier i Norge, både på sykehus og innen mat og miljø. Spør henne gjerne om produkter til molekylærdiagnostikk, enten det er CE-IVD kit eller reagenser til in-house analyser.

gitika@bionordika.no

Kontaktperson: Gitika Emberland

Kontaktperson: Målfrid Røe

Målfrid er ansvarlig for våre produkter innen bl.a. celledyrkning, primærceller, antistoffer, og endotoksintesting. I tillegg kan hun hjelpe deg med oppsett av antistoffproduksjon dersom du ikke finner det du trenger kommersielt. 

malfrid@bionordika.no

Kontaktperson: Målfrid Røe