Antistoffproduksjon

Vi tilbyr antistoffproduksjon via Eurogentec. De har i mer enn 25 år vært en av de ledende leverandørene av produksjon av monoklonale og polyklonale antistoffer i forskjellige arter, inkludert mus, rotte, kanin, marsvin, geit, lama og kylling (høne). De tilbyr også en rekke tilleggstjenester som f.eks. antistoffrensing, merking, kobling til magnetiske kuler eller oppsett av ELISA.

Polyklonale antistoffer

Eurogentec tilbyr immunisering via deres 87-dagers klassiske program eller et egetutviklet Speedy 28-dagers program. Egne program for PTM antistoffer er tilgjengelig. Du kan velge å benytte ditt eget protein eller de kan syntetisere peptid(er) for deg.

Monoklonale antistoffer

Eurogentec produserer mAbs in vitro fra hybridomer du allerede har tilgang til, eller så kan de selvfølgelig også utvikle disse i samarbeid med deg før mAb produksjonen.

Antistoffproduksjon
Genetisk immunisering

Denne metoden er anbefalt når du har problemer med å få produsert antistoff på klassiske måter. Det er en effektiv løsning på proteinproduksjon, rensing eller refoldings begrensninger.

Konfidensialitet

Alle monoklonale og polyklonale immuniseringsprosjekter er konfidensielle. All hydridomer, alt sera og alle resultater er og forblir kundens eiendom. Eurogentec garanterer at de ikke krever noen rettigheter for hybridomene eller antistoffene. Fortrolighetsavtaler kan settes opp dersom ønskelig.

For mer detaljer rundt de forskjellige mulighetene, kontakt oss, eller besøk Eurogentec sin hjemmeside