Tjenester

• Oligonukleotidsyntese
• Antistoffproduksjon
• Peptidsyntese
• Endotoksintestingstjeneste
• Fryserprogram


Oligonukleotidsyntese

BioNordika har snart 20 års erfaring med å distribuere primere og prober fra Eurogentec til forskning og diagnostikk.

Velg mellom 2 – 225 bp av DNA, RNA, LNA®, 2’O-Me RNA eller PNA, og mer enn 300 modifikasjoner.
Til rutineanalyser kan vi også tilby mastermikser av dine prober og primere.

Les mer om Eurogentec sitt brede sortiment av oligonukleotider her.

Last ned skjema for bestilling her.

 

Oligonukleotidsyntese
MGB prober:

Eurogentec leverer nå også MGB prober. MGB enheten øker Tm til en probe fordi den kan binde seg til «minor grooves». Dermed kan MGB-prober danne stabile duplekser med sine targets og muliggjør at en kortere probe er effektiv.
Probene er mer effektive, sensitive og spesifikke sammenlignet med standard double-dye prober.

Les mer om MGB prober her.

Antistoffproduksjon

Vi tilbyr antistoffproduksjon via Eurogentec. De har i mer enn 25 år vært en av de ledende leverandørene av produksjon av monoklonale og polyklonale antistoffer i forskjellige arter, inkludert mus, rotte, kanin, marsvin, geit, lama og kylling (høne). De tilbyr også en rekke tilleggstjenester som f.eks. antistoffrensing, merking, kobling til magnetiske kuler eller oppsett av ELISA.

Polyklonale antistoffer

Eurogentec tilbyr immunisering via deres 87-dagers klassiske program eller et egetutviklet Speedy 28-dagers program. Egne program for PTM antistoffer er tilgjengelig. Du kan velge å benytte ditt eget protein eller de kan syntetisere peptid(er) for deg.

Monoklonale antistoffer

Eurogentec produserer mAbs in vitro fra hybridomer du allerede har tilgang til, eller så kan de selvfølgelig også utvikle disse i samarbeid med deg før mAb produksjonen.

Antistoffproduksjon
Genetisk immunisering

Denne metoden er anbefalt når du har problemer med å få produsert antistoff på klassiske måter. Det er en effektiv løsning på proteinproduksjon, rensing eller refoldings begrensninger.

Konfidensialitet

Alle monoklonale og polyklonale immuniseringsprosjekter er konfidensielle. All hydridomer, alt sera og alle resultater er og forblir kundens eiendom. Eurogentec garanterer at de ikke krever noen rettigheter for hybridomene eller antistoffene. Fortrolighetsavtaler kan settes opp dersom ønskelig.

For mer detaljer rundt de forskjellige mulighetene, kontakt oss, eller se besøk Eurogentec sin hjemmeside

Peptidsyntese

Eurogentec, sammen med AnaSpec, har siden 1993 opparbeidet seg en unik ekspertise innen syntese av peptider med økende kompleksisitet.
I tillegg til peptidsyntese tilbyr de peptidbibliotek og mer enn 2000 katalogpeptider.

For mer informasjon om peptidmulighetene hos Eurogentec, les her.

 

Peptidsyntese

Endotoksintestingstjeneste

Lonzas Endotoxin Testing Service tilbyr sin ekspertise innen endotoksintesting. De tester med den metoden som passer best for dine prøver, enten gel clot, kinetisk kromogen eller kinetisk turbidimetrisk LAL metoder, eller med rFC fluorescent assayet. 

Testingslaboratoriene ligger i cGMP-sertifiserte avdelinger i Walkersville, MD USA og i Verviers, Belgia. 

All pharmasøytisk gradert endotoksintesting utføres i henhold til regulatoriske dokumenter (U.S og European Pharmacopeia - USP og EP, Bacterial Endotoxins Test (BET), USFDA Guidance for Industry og USP monograph for testing av medisinsk utstyr). 

Endotoksintestingstjeneste

Om du er fra et universitet, et forskningslaboratorium eller en kvalitetskontroll-lan hos et stort farmasøytisk firma, så har Lonza det du trenger for å få pålitelige, nøyaktige og konfidensielle resultater. 

Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon.

Fryserprogram

Er du en av de som tilbringer tid på laben til alle døgnets tider?
Kunne du tenke deg tilgang til enzymer akkurat når du skulle trenge det?

Spør oss om BioNordika sitt fryserprogram

Fryserprogram

Kontaktperson: Gitika Emberland

Gitika har en bachelor i kjemi og en mastergrad i molekylærbiologi. Hun har god dialog med akkrediterte laboratorier i Norge, både på sykehus og innen mat & miljø. Spør henne gjerne om produkter til molekylærdiagnostikk, enten det CE-IVD kit eller reagenser til in-house analyser.

gitika@bionordika.no

Kontaktperson: Gitika Emberland

Kontaktperson: Målfrid Røe

Målfrid er ansvarlig for våre produkter innen bl.a. celledyrkning, primærceller, antistoffer, og endotoksintesting. I tillegg kan hun hjelpe deg med oppsett av antistoffproduksjon dersom du ikke finner det du trenger kommersielt. 

malfrid@bionordika.no

Kontaktperson: Målfrid Røe