BIOPURE

Rent vann til helsevesenet
Renser vannet fra springen for å møte kravene fra de siste medisinske standarder som EN15883, HTM2030/2031, NHS MESc32, MDA/HIS, ISO 15883 Part 4, EN285. Vannkvaliteten opprettholdes ved rutinemessig sanatisering og validering av det rensede vannet.

BIOPURE 7-15

BIOPURE 7-15

BioPure 7/15 er et kompakt system som passer under, på benken eller veggmontert. Leverer vann til autoklaver og vaskemaskiner som er renset slik at det skal minske kontamineringsrisikoen til pasienter.

 • Leverer opp til 7 liter pr time
 • Tilfredsstiller medisinske standarder som (EN15883, HTM2030/2031, NHS MESc32, MDA/HIS, ISO 15883 part 4, EN285)
 • Gir spesifikasjoner på bakterier med denne renseteknologien og ved at man følger Elgas råd for sanitisering
BIOPURE 60-120

BIOPURE 60-120

BioPure 60-120 er et kompakt system med innebygget 50 l tank som passer under benken. Leverer vann til autoklaver og vaskemaskiner som er renset slik at det skal minske kontamineringsrisikoen til pasienter.

 • Leverer opp til 10 liter pr minutt
 • Tilfredsstiller medisinske standarder som (EN15883, HTM2030/2031, NHS MESc32, MDA/HIS, ISO 15883 part 4, EN285)
 • Gir spesifikasjoner på bakterier <1 CFU/10ml med denne renseteknologien og ved at man følger Elgas råd for sanitisering
 • Enkelt desinfeksjonsprogram
BIOPURE 200-300-600

BIOPURE 200-300-600

BioPure 200-300-600 er et kompakt system med innebygget 350 l tank. Leverer vann til autoklaver og vaskemaskiner som er renset slik at det skal minske kontamineringsrisikoen til pasienter.

 • Leverer opp til 30 liter pr minutt
 • Integrert tank på 350 liter
 • Tilfredstiller medisinske standarder som (EN15883, HTM2030/2031, NHS MESc32, MDA/HIS, ISO 15883 part 4, EN285)
 • Gir spesifikasjoner på bakterier <1 CFU/10ml med denne renseteknologien og ved at man følger Elgas råd for sanitisering
 • Enkelt desinfeksjonsprogram