CENTRA

Sentralisert distribusjon
Renser vannet før distribusjon til laboratoriet.

CENTRA 60-120

Produserer type II og III vann som fødevann til autoklaver, vaskemaskiner og ultrarene vannrensesystemer, samt til generelle laboratorieapplikasjoner.

  • Leverer opp til 10 l/minutt av type II og type III vann til en distribusjonsloop
  • Optimal vannkvalitet oppnås ved bruk av RO, UV oksidasjon, ionebytter og mikrofiltrering
  • Bakteriespesifikasjoner <1 CFU/ml ved å utføre sanitisering i henhold til Elgas retningslinjer

Les mer her.

CENTRA 60-120

CENTRA R200

Centra R200 er et integrert distribusjonssystem som leverer type I, type II eller type III vann. Dette systemet er designet som en kompakt løsning for fødevann til store vaskemaskiner, autoklaver og distribusjons looper.

  • Leverer opp til 38 l/minutt av type I, type II eller type III vann til en distribusjons loop
  • Kan produsere opp til 18,2 MΩ-cm
  • Optimal vannkvalitet oppnås ved bruk av RO, UV-oksidasjon, ionebytter (tilleggsutstyr) og mikrofiltrering
  • Bakteriespesifikasjoner <5 CFU/ml ved å utføre sanitisering i henhold til Elgas retningslinjer
  • Kan supportere vann til flere etasjer

Les mer her.

 

CENTRA R200