ELGA LabWater utvider distribusjonen i Norge

ELGA LabWater har vært lokalt til stede gjennom distribusjonspartnere i Norge i mer enn 40 år. Markedet har de siste årene hatt en veldig positiv utvikling, og det generelle behovet for renset vann vokser.

På grunn av økende behov for støtte og service på det norske markedet har ELGA LabWater besluttet å utvide sin lokale tilstedeværelse ved å utnevne ytterligere en distributør. Fra 1. mai 2018 ble det nye distribusjonsoppsettet i Norge delt mellom BioNordika AS og Nerliens Meszansky AS. BioNordika AS er ELGA Labwater eneste distributør for produktkategoriene MEDICA, BIOPURE og CENTRA, og tar vare på salg, support og service, mens Nerliens Meszansky AS er ELGA Labwater-distributør for PURELAB-produktutvalget.

Mer informasjon

ELGA LabWater utvider distribusjonen i Norge