Medica

Klinisk diagnostikk
Renset vann til kliniske applikasjoner er kritiske slik at resultater fra analyser blir reproduserbare og til å stole på. Elga har 75 år med erfaring. MEDICA er designet for å leverer renset vann i henhold til Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) standard.

MEDICA 7/15

Medica 7/15 produserer vann som tilfredsstiller kvalitetskravene til grad 2 vann og imøtekommer CLRW (tidligere CLSI type 1) for klinisk analyse. Vannet sirkulerer gjennom ionebytter, UV og integrert 0,2 µm mikrofilter, og er et ideelt valg til kliniske analyser.

 • Resirkulering av vannet på tanken
 • Overvåking av vannkvaliteten
 • Overvåkning av nivået på tanken, grafisk og numerisk
 • Er lett å bruke, rense og vedlikeholde
 • Kapasiteten kan dobles
 • Kan henges på vegg eller stå på bord/hylle
 • Kombinert rensing med aktivt karbon, omvendt osmose, ionebytting, partikkelfilter og UV-lys

Spesifikasjoner:
Uorganiske ioner: >10Mohm-cm ved 25°C
Totalt organisk karbon (TOC): < 30 ppb (mg/l)
Bakterier: < 1 CFU/ml
Partikler: 0,2 mikron

Silica: <0,05 mg/l

Kapasitet: 7,5/15 liter pr time ved 15°C

Les mer her.

MEDICA 7/15

MEDICA Pro

Elga Medica Pro er beregnet på produksjon av vann som brukes til kliniske analyseinstrumenter med høy ytelse og kapasitet. Råvannet blir filtrert ved hjelp av aktivt kullfilter og revers osmose inn til en 50 liters intern tank. Vannet i tanken blir sirkulert gjennom ionebytter, UV-lampe og ultra mikro filter og ut til en ekstern sløyfe som kan ha ett eller flere tappepunkt før det kommer tilbake til tanken igjen. På denne måten opprettholdes vannkvaliteten kontinuerlig helt ut til tappepunktet.
Alle Medica produkter imøtekommer CLRW (tidl. CLSI) standard for kliniske instrumenter.

 • Produktvannet blir sirkulert i en ekstern sløyfe slik at vannkvaliteten opprettholdes helt ut til tappepunktet
 • Produserer inntil 4 l/min
 • Kan ha flere tappepunkt på sirkulasjonssløyfen
 • Kan konfigureres til tidsbestemte stand-by perioder
 • Overvåking av vannkvaliteten
 • Numerisk overvåkning av nivået på tanken
 • Er lett å bruke, rense og vedlikeholde
 • Plassbesparende, kan f.eks trilles under benk den står på hjul
 • Kombinert rensing med aktivt karbon, omvendt osmose, ionebytting, ultra-mikrofiltrering og UV-lys
 • Innebygd by-pass løsning sikrer kontinuerlig drift ved driftsstans
 • Power fail-safe funksjon (husker siste modus ved strømbrudd)

Spesifikasjoner:
Uorganiskeioner: >10MΩ/cm ved 25°C

Totalt organisk karbon (TOC): <30 ppb (mg/l)
Bakterier: <1 CFU/ml
Partikler: 0,05 mikron filter (Ultra Micro Filter)
Kapasitet: 30, 60 eller 120 liter pr time ved 15°C
Flow: inntil 4l/min av CLWR vann

Les mer her.

MEDICA Pro

MEDICA R200

Elga Medica-R200 er beregnet på produksjon av vann som brukes til kliniske analyseinstrumenter med høy ytelse og kapasitet. Intern 350 l tank. Alle Medica produkter imøtekommer CLRW (tidl. CLSI) standard.

 • Produktvannet blir sirkulert i en ekstern sløyfe slik at vannkvaliteten opprettholdes helt ut til tappepunktet
 • Kan ha flere tappepunkt på sirkulasjonssløyfen
 • Kan konfigureres til tidsbestemte stand-by perioder
 • Overvåking av vannkvaliteten
 • Numerisk overvåkning av nivået på tanken
 • Er lett å bruke, rense og vedlikeholde
 • Plassbesparende distribusjon til flere analyseinstrumenter med intern 350 l tank

Spesifikasjoner:
Uorganiske ioner: >10 MΩ/cm ved 25°C
Totalt organisk karbon (TOC): < 30 ppb (mg/l)
Bakterier: < 1 CFU/ml
Partikler: 0,05 mikron filter (Ultra Micro Filter)
Kapasitet: 200 liter pr time ved 15°C
Flow: inntil 21 l/min av CLWR vann

Les mer her.

MEDICA R200