Service

Som leverandør av utstyr og instrumenter til laboratoriebransjen vet vi viktigheten av at alt fungerer optimalt. For at instrumentet skal kunne gi korrekte og pålitelige resultater er en av de viktigste faktorene vedlikehold. Vi følger leverandørens anvisning ved gjennomføring av alle typer service og vedlikehold.

De fleste av våre kunder har i dag en periodisk ettersynsavtale og disse avtalene kan spesialtilpasses alt etter hvor mye utstyret/instrumentene blir brukt.
Etter endt serviceoppdrag vil man motta en utfyllende servicerapport om utstyrets/instrumentets tilstand, hva som er byttet og hva som eventuelt bør utbedres.

I tillegg til periodisk vedlikehold utfører vi også installasjon, reparasjon, kalibrering samt yter teknisk bistand enten ved vårt verksted, hos produsent eller hos kunden.

For bestilling av service kontakt oss på mail: info@bionordika.no
Eller ring: 23 03 58 00