Velkommen til Serviceavdelingen

Når hadde dere service på spektrofotometeret?

Når ble mediekokeren siste kontrollert?

Kanskje vi kan hjelpe deg med det eller noe annet?Som leverandør av utstyr og instrumenter til laboratoriebransjen vet vi viktigheten av at alt fungerer optimalt. Våre dyktige serviceingeniører har alle høy kompetanse innenfor sine produkter og kompetansen vedlikeholdes jevnlig med kurs hos våre leverandører.

For at instrumentet skal kunne gi korrekte og pålitelige resultater er en av de viktigste faktorene vedlikehold. Vårt serviceteam følger leverandørens anvisning ved gjennomføring av et slikt vedlikehold.

De fleste av våre kunder har i dag en periodisk ettersynsavtale og disse avtalene kan spesialtilpasses alt etter hvor mye utstyret/instrumentene blir brukt.

Etter endt serviceoppdrag vil man motta en utfyllende servicerapport om utstyrets/instrumentets tilstand, hva som er byttet og hva som eventuelt bør utbedres.

Les om fordelene med en periodisk ettersynsavtale her.

I tillegg til periodisk vedlikehold utfører vi også installasjon, reparasjon, kalibrering samt yter teknisk bistand enten ved vårt verksted eller hos kunden.

Trenger dere sende inn instrumentet til reparasjon, vennligst fyll ut dette Skjema for innsendelse til reparasjon.

For bestilling av service kontakt oss på mail: service@bionordika.no
Eller ring: 23 03 58 00