ViennaLab

in vitro diagnostiske tester for arvelige sykdommer, genetisk predisposisjon, farmakogenetikk og onkologi

RealFast assays fra ViennaLab er avanserte in vitro diagnostiske tester som dekker områder som arvelige sykdommer, genetisk predisposisjon, farmakogenetikk og onkologi. Disse CE-IVD-merkede real-time PCR assayene bruker TaqMan-prober for å påvise enkeltnukleotidpolymorfismer (SNP) og kopitallsvariasjoner (CNV) raskt og effektivt. Med D2PCR buffer kan dine RealFast assays brukes direkte fra prøven til PCR-instrumentet uten behov for ekstraksjonstrinn. Denne hurtige og brukervennlige protokollen muliggjør enkel produksjon av PCR-templat direkte fra prøvematerialet.

 • Kardiovaskulære sykdommer (CVD)
 • Talassemi
 • Familiær middelhavsfeber (FMF)
 • Hemokromatose
 • Gauchers sykdom
 • Alzheimer
 • Sukkerintoleranse (laktose, fruktose)
 • Medfødt binyrebarksvikt (CAH/adrenogenitalt syndrom)
 • Cystisk Fibrose (CF)
 • KRAS
 • BRAF
 • Paneler for individuell antikoagulasjons- og kreftbehandling
 • …med flere

Last ned produktkatalog her

 

Antibiotikaresistens

RealFast Assay oversikt

KategoriProduktKat. nr.CE/IVDD2PCR- kompatibelBruksområde
SINGELPLEKS
FarmakogenetikkCYP2D6
RealFast™ CNV
7-420 / ---JaNeiSkiller mellom delesjoner, duplikasjoner og normalt kopitall for CYP2D6-genet. Anbefalt brukt sammen med genotyping, for eksempel PGX-CYP2D6 XL StripAssay®
HLA-B5701
RealFast™ Assay
7-610 / 7-613JaJaPåvisning av humant leukocyttantigen B (HLA-B) 5701-allel, assosiert med hypersensitivitet for HIV-legemiddelet abakavir
IL28B
RealFast™ Assay
7-200 / 7-203JaJaPåvisning av dinukleotid leserammevariant for interleukin 28B (IL28B), aktuell for vurdering av forventet terapeutisk respons ved behandling av hepatitt C
SLCO1B1c.521T>C
RealFast™ Assay
7-210 / 7-213JaJaPåviser genvariant av SLCO1B1 som gir økt risiko for statin-indusert myopati
VKORC1 -1639G>A
RealFast™ Assay
7-190 / 7-193JaJaPåviser den viktigste polymorfismen i VKORC1, i forhold til dosering av orale antikoagulanter
Genetisk predisponeringHLA-B27
RealFast™ Assay
7-620 / 7-623JaJaPåvisning av humant leukocyttantigen B (HLA-B) 27 allel, assosiert med Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt)
HemokromatoseHFE C282Y
RealFast™ Assay
7-130 / 7-133JaJaAnalyse av mutasjoner i HFE-genet i forhold til primær hemokromatose
HFE H63D
RealFast™ Assay
7-140 / 7-143JaJa
Hjerte-karsykdommer (CVD)FGB -455G>A
RealFast™ Assay
7-230 / 7-233JaJaIdentifisering av homozygote -455G/A β-fibrinogen-alleler, som kan gi økt risiko for arteriell trombose
FV Leiden
RealFast™ Assay
7-110 / 7-113JaJaPåviser 1691G/A-mutasjon i faktor V-genet, den vanligste genetiske risikofaktoren for dyp venetrombose (venøs tromboembolisme)
FXII 46C>T
RealFast™ Assay
7-240 / 7-243JaJaPåviser TT-genotype for faktor XII-genet, som kan gi økt risiko for trombose
FXIII V34L
RealFast™ Assay
7-250 / 7-253JaJaPåviser 34L-variant av faktor XIII-genet ved utredning av arvelig trombofili
MTHFR 677C>T
RealFast™ Assay
7-160 / 7-163JaJaPåviser vanlige mutasjoner i MTHFR-genet i forhold til hyperhomocysteinemi, en risikofaktor for hjerte-karsykdommer
MTHFR 1298A>C
RealFast™ Assay
7-170 / 7-173JaJa
PAI-1 4G/5G
RealFast™ Assay
7-180 / 7-183JaJaIdentifisering av PAI-1 4G-allelet, forbundet med kardiovaskulær sykdom og komplikasjoner i svangerskap
PTH 20210G>A
RealFast™ Assay
7-120 / 7-123JaJaPåviser 20210G/A-mutasjon i protrombin-genet, en risikofaktor for dyp venetrombose (venøs tromboembolisme)
Karbamazepin hypersensitivitetHLA-A3101
RealFast™ Assay
7-640 / 7-643JaNeiPåviser humant lekuocyttantigen-A HLA-A 3101-allelet, som er forbundet med karbamazepin hypersensitivitet hos europeere og japanere
HLA-B1502
RealFast™ Assay
7-630 / 7-633JaNeiPåviser humant lekuocyttantigen-B HLA-B 1502-allelet, som er forbundet med karbamazepin hypersensitivitet hos asiater
KarbohydratintoleranseLCT -13910C>T
RealFast™ Assay
7-150 / 7-153JaJaIdenifikasjon av den vanligste polymorfismen i laktase-genet, i forhold til laktoseintoleranse
Medfødt binyrebarksvikt
(CAH/adrenogenitalt syndrom)
CAH
RealFast™ CNV Assay
7-410 / ---JaNeiSkiller mellom delesjoner, duplikasjoner og normalt kopitall for CYP21A2-genet. Anbefalt brukt sammen med genotyping, for eksempel CAH StripAssay®
MULTIPLEKS - reduser kostnadene ved samtidig analyse av flere mål
Alfa1-antitrypsinmangel
(AAT, Kols)
AAT mpx
RealFast™ Assay
7-265 / 7-268JaJaIdentifiserer *S- og *Z-varianter av SERPINA1-genet, som predisponerer for kols og leversykdom forårsaket av alfa-1 antitrypsinmangel
FarmakogenetikkCYP2C9 mpx
RealFast™ Assay
7-225 / 7-228JaJaSamtidig deteksjon av CYP2C9 *2 (c.430C/T) og CYP2C9 *3 (c.1075A/C) polymorfismer, for å utrede legemiddelrespons til kjente mål som S-warfarin eller fenantoin
HemokromatoseHFE mpx
RealFast™ Assay
7-135 / 7-138JaJaSamtidig deteksjon av de to vanligste mutasjonene i HFE-genet, H63D og C282Y
Hjerte-karsykdommer (CVD)FV-PTH mpx
RealFast™ Assay
7-115 / 7-118JaJaSamtidig deteksjon av de viktigste mutasjonene i forhold til trombofili, faktor V 1691G/A og protrombin 20210G/A
MTHFR mpx
RealFast™ Assay
7-165 / 7-168JaJaSamtidig deteksjon av de to vanligste mutasjonene i MTHFR-genet i forhold til hyperhomocysteinemi, 677C/T og 1298A/C
VÆSKEPROFILERING
OnkologiEGFR T790M
RealFast™ Assay
8-110 / 8-113JaNeiPåviser T790M-mutasjon i EGFR-genet i cellefritt DNA. For overvåkning av lungekreftpasienter som behandles med EGFR tyrosinkinasehemmere
COVID-19
RespirasjonssykdommerSARS-CoV-2
RealFast™ Assay
8-410 / 8-412JaNeiPåviser virale N- og RdRP/ORF1ab-gener, med humant ACTB-gen som internkontroll i en multipleks one-step RT-PCR
TJENESTER
KontrolltjenesteRealFast™ Confirmation ServiceCS-045Nei---Tredjeparts kontrolltjeneste, samt utvidet bistand ved etablering av RealFast™ assays

Kontakt oss

Ved å sende inn dette skjemaet, samtykker du til vår personvernerklæring og gir ditt samtykke til å motta våre digitale nyhetsbrev og oppdateringer. Vi respekterer ditt personvern og vil ikke dele dine opplysninger. Du kan når som helst melde deg av. Les vår personvernerklæring for mer informasjon