Kloning

Kloning er et vanlig verktøy innen molekylærbiologi, enten du skal utrykke protein eller jobber med funksjonelle analyser. Vi leverer kvalitetsprodukter fra flere leverandører, blant annet New England Biolabs som har over 40 års erfaring innenfor molekylær kloning.


Til tradisjonell kloning har vi:

 • Flere enn 285 restriksjonsenzymer
 • Raske blunting og de-fosforyleringskit
 • Ligaser til flere applikasjoner
 • Kit som muliggjør seamless assembly (NEBuilder og Golden Gate) uten bruk av restriksjonsenzymer
 • Kompetente celler både til kloning og proteinekspresjon
 • Til PCR under kloning anbefaler vi selvfølgelig dronningen av high fidelity polymeraser, nemlig Q5

Restriksjonsenzymer

BioNordikas portefølje inkluderer restriksjonsenzymer fra New England Biolabs (NEB) som er en av de ledende aktørene innen enzymutvikling. NEB har over 40 års erfaring i å tilby restriksjonsenzymer og de jobber kontinuerlig med å utvikle nye og bedre restriksjonsenzymer.

Mange av NEB sine restriksjonsenzymer leveres i en CutSmart™-buffer. Denne bufferen gjør at det er enklere å sette opp forsøk med doble kuttinger, siden over 215 restriksjonsenzymer er aktive i denne bufferen. CutSmart™-bufferen inkluderer også BSA slik at du totalt sett får færre rør og færre pipetteringssteg å bekymre deg for. Mange av modifikasjonsenzymene fra NEB også aktive i CutSmart™-buffer.

Restriksjonsenzymer
 • Velg mellom flere enn 285 restriksjonsenzymer, det største utvalget som er kommersielt tilgjengelig
 • >215 restriksjonsenzymer er 100 % aktive i samme buffer- CutSmart™ Buffer
 • >195 restriksjonsenzymer er såkalt «Time-saver»-kvalifisert, noe som betyr i praksis at du kan kutte DNA på 5-15 minutter eller kutte DNA over natten
 • Velg et High-Fidelity (HF®) restriksjonsenzym som er spesielt designet for å ha redusert «star activity», rask kutting (5-15 minutter) og er 100% aktive i CutSmart™ Buffer. Et rør med 6x lilla loading dye er også inkludert med de fleste restriksjonsenzymene.
 • Alle NEB sine restriksjonsenzymer gjennomgår streng kvalitetskontroll noe som sikrer de høyeste nivåene av renhet og lot-til-lot konsistens
Kat. nr.  Produkt   Kat. nr.  Produkt
R3552S/L  AgeI-HF     R3198S/L MluI-HF
R3566S/L ApoI-HF R3193S/L NcoI-HF
R3136S/L BamHI-HF R3131S/L NheI-HF
R3539S/L BbsI-HF R3189S/L NotI-HF
R3160S/L BcII-HF R3192S/L NruI-HF
R3658S/L BmtI-HF R3127S/L NsiI-HF
R3733S/L BsaI-HF R3140S/L PstI-HF
R3553S/L BsiWI-HF R3150S/L PvuI-HF
R3575S/L BsrGI-HF R3151S/L PvuII-HF
R3162S/L BstEII-HF R3156S/L SacI-HF
R3594S/L BstZ17L-HF R3138S/L SalI-HF
R3510S/L DraIII-HF R3642S/L SbfI-HF
R3505S/L EagI-HF R3122S/L ScaI-HF
R3101S/L EcoRI-HF R3133S/L SpeI-HF
R3195S/L EcoRV-HF R3182S/L SphI-HF
R3104S/L HindIII-HF R3132S/L SspI-HF
R3142S/L KpnI-HF R3500S/L StyI-HF
R3589S/L MfeI-HF    
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.

DNA assembly

NEBuilder® HiFi DNA Assembly Master Mix ble utviklet for å forbedre effektiviteten og nøyaktigheten når man kloner større fragmenter av DNA. Denne metoden muliggjør sømløs sammensetting av flere DNA-fragmenter, uavhengig av fragmentlengde eller sluttkompatibilitet. Metoden har blitt brukt til å klone enten enkeltstrengede oligonukleotider eller DNA-fragmenter i ulike størrelser med varierte overlapp (15-30 bp). Metoden har nytte for alle som jobber med syntetisk biologi, så vel som de som er interessert i ett-trinns kloning av flere fragmenter på grunn av dets brukervennlighet, fleksibilitet og enkle master-mix format.

DNA assembly
 • Kloning og transformasjon tar i underkant av to timer
 • Mindre screening / re-sekvensering av konstruksjoner, med praktisk talt feilfri, high-fidelity teknikk
 • Fleksibel sekvensdesign
 • Ingen PCR-rensing
 • Klon DNA-fragmenter mer effektivt, selv med større fragmenter eller ved lave DNA-mengder
 • Sett sammen to DNA-fragmenter med en syntetisk ss-DNA oligo for enkel og rask konstruksjon (f.eks. linker insersjon eller gRNA-bibliotek)
 • Bruk med lavere DNA-mengde
 • Fleksibel sekvensdesign
 • Lett tilpasset for flere DNA-manipulasjoner, inkludert presisjonsmutagenese
 • Leveres med 10 x 50 ul rør med NEB® 5-alfa-kompetent E. coli (NEB # C2987)

Protokoller:

E5520S NEBuilder HiFi DNA Assembly Cloning Kit, 10 reactions
Priser og bestilling

Listepriser er tilgjengelige i vår webshop. Du kan også kontakte oss for prisinformasjon eller bestilling via e-post.